Woar blif de tied: Scharrelavonden in Epe in de jaren 60

scharrel

Oef, dit is weer een verhaal van Gert van den Esschert om van te smullen. Veel mensen die in of voor de jaren 50 zijn geboren kunnen het zich vast nog wel herinneren: de scharrelavonden in het centrum. Daar zijn heel wat kort of lang durende relaties en zelfs huwelijken uit voortgekomen. Zes jaar geleden stond nog een verhaal in De Schaapskooi over een echtpaar dat 50 jaar was getrouwd en elkaar had leren kennen op een scharrelavond in Epe. ‘Het was liefde op het eerste gezicht’ tussen de nummers 45, die elkaar al na drie maanden het ja-woord gaven. Terug in de tijd met dit mooi geïllustreerde verhaal in de reeks 'Woar blif de tied' van Gert van den Esschert.

De VVV Epe’s Bloei organiseerde in de jaren 60 van de vorige eeuw in samenwerking met de winkeliersvereniging tal van activiteiten. Zo werd er twee keer per jaar in de zomeravond een zogenaamde ‘scharreloavend’ gehouden. Het was een publiekstrekker van jewelste. Van heinde en verre trok het ‘jonge’ publiek massaal naar Epe. Niet alleen de vele zomergasten die onze campings bevolkten, maar ook de lokale jeugd kwam in drommen naar het marktplein.

Je kocht dan aan een stand voor een kwartje een deelnemerskaartje met daarop een nummer. De kaartjes waren naar ik mij herinner ook nog in twee kleuren, een voor de vrouwelijke en een voor de mannelijke deelnemers. Ook was er nog een onderverdeling in leeftijdscategorieën. Je ging dan op zoek naar het bijpassende nummer in een andere kleur. Je zag ontzettend veel mensen met elkaar in gesprek gaan om er achter te komen welk nummer de andere persoon had. Het kon soms snel gebeuren, maar ook heel lang voordat de vrouwelijke en mannelijke deelnemer elkaar hadden gevonden en men kennis met elkaar kon gaan maken. Uit dit soort ontmoetingen is menig huwelijk ontstaan.

Foto 1

Overzicht van een bomvol marktplein tijdens de ‘scharreloavend’ in 1967.

 

Op het internet kwam ik over de Eper scharrelavend het volgende citaat tegen, opgetekend door een vakantie vierende jongeling Hans Knot uit Groningen.

‘In het prachtige Epe in die tijd was het een komen en gaan van vakantiegangers die er een huisje hadden gehuurd, op een camping stonden of misschien een hotelkamer hadden gehuurd voor verblijf. Uiteraard zorgde de lokale VVV, al dan niet in samenwerking met de lokale winkeliersvereniging, voor tal van activiteiten. Zo was er jaarlijks een tweetal zogenaamde scharrelavonden. In het jaar 1965, zo kan ik me nog heel goed herinneren, was het een heel aardig meisje die ik trof. Na een versnapering of twee op het terras van de Posthoorn besloten we in de schemering een wandeling te gaan maken, die ons bracht naar een bankje in het Loeffpark, gelegen achter het Gemeentehuis op het Dorpsplein. Ik was bijna 16 jaar maar we kregen natuurlijk een heel andere opvoeding in die tijd. Zo beschermd mogelijk werd je instructie gegeven wat je al dan niet mocht met meisjes. Die avond was het voorzichtig elkaar bekijken en een kusje misschien op de wang en boem! Plots schrokken we op want met grote zware lampen liep de lokale politieagent er rond om de nodige problemen te voorkomen en dus werden de vrijende paartjes uit het park gejaagd. En dan te bedenken dat de seksuele voorlichting, die grotendeels binnen de katholieke gemeenschap werd verzorgd door onze pastoor, spoedig zou volgen.’

 

De avonden werden opgeluisterd door de plaatselijke beatgroepen uit die tijd. Zoals de vermaarde rockband ‘Love In’ uit Epe. Deze speelde in de jaren 60  en 70 prachtige rockmuziek in en rond Epe. Manager van de band was Jan Paasman.

Foto 2
Promotiefoto rockband ‘Love In’ uit Epe – 1967.

Op bovenstaande foto staan v.l.n.r.: Chris Uijttenboogaart – solo-gitaar en zang, Henk van Bussel – orgel en zang, Bert Bagerman - drums, Jaap Vierwinden – slag-gitaar en zang, en liggend in het gras Otto Lenselink – bass-gitaar, piano en zang. Niet op deze foto maar wel degelijk deel uit makend van de band zijn: Herman Nijkamp en Peter Beek.

Foto 2A

Achterkant promotiefoto rockband ‘Love In’ uit Epe – 1967.

 

Ook de band The Emotions uit Epe trad er op. De groep had een bezetting in o.a. Albert Schroten, Gerard Dolphijn, Bé Wierdsma, Tonnie van Heeswijk en met hier onder op de foto leadzanger en basgitarist Peter Beek. Manager was de broer van Gerard Dolphijn, Ton.

Foto 3

De band The Emotions is ontstaan zo rond 1960.

Foto 4

Leadzanger en basgitarist Peter Beek – 1965.

 

Ook in 1962 was er reeds een scharrelavond, waar het Veluws Nieuws groot over berichtte. Ook werden er zoals de advertenties aangeven andere evenementen georganiseerd.

evenementen

 

Eerste Eper scharreloavend (op maandag 23 juli) werd record succes.

De ‘scharrelaovenden’ blijven hoogtepunten van attractiviteit in het zomerprogramma van de VVV. Bij het uitermate geschikte weer moest die van gisteren, in het drukst van dit seizoen, wel een bijzonder succes worden. Het aantal deelnemers, dat zich van een nummertje voorzag, liep dan ook op tot 1736, meer dan ooit tevoren! Al spoedig vonden de eersten hun partner, maar het duurde toch enige tijd voordat de gelegenheidspaartjes zich wat drukker begonnen te melden bij de bestuurspost die weer voor de Eierhal op het Marktplein zetelde. Daar kregen zij hun deelnemerskaart, die ditmaal weer een geheel andere opdracht bevatte dan vorige keren. Op vier niet opvallende plaatsen in het dorpscentrum moesten zij posten opzoeken, waar de dames hun geluk konden beproeven met touwtrekken en een balspel, de heren hun behendigheid in speerwerpen en balgooien. De daarbij verworven punten werden op hun kaart genoteerd, die daarna weer moest worden ingeleverd aan de hoofdpost. Intussen ging het „scharrelen" vrolijk voort, deze keer echter niet uitsluitend met slenteren door het dorp, maar ook in de vorm van dansen, waarvoor naast de Eierhal een met lampions verlichte ruimte gratis gelegenheid bood. Een trio van Jan van de Beid uit Heerde zorgde voor goede balmuziek. Had gedurende die twee uren de heer Wout Lesger de microfoon gebruikt om het publiek op te wekken tot deelname en daarna te instrueren, om tien uur nam de heer Aart Jonker het woord om de uitslag bekend te maken. Hij begon daarbij met twee troostprijzen, die door „De Ossenstal" waren uitgeloofd en die bestonden in een gratis rit met het treintje naar die theeschenkerij en een daarbij aansluitend onthaal op pannekoeken. Deze prijzen werden toegekend aan de paartjes die de laagste aantallen punten hadden behaald. Het bleken te zijn de heren B. Remmers, Lange Veenteweg 1 te Epe en J. Veldkamp, Hoofdstraat 96 alhier met hun dames. Deze paartjes hadden resp. slechts 96 en 109 punten verzameld. De eigenlijke prijzen waren f 50,—, f 30,—, f 20,— en f 10,— in waardebonnen van f 1,—, te besteden bij de Eper middenstand. Daarvan viel de eerste ten deel aan de heer A. J. Hanekamp, Badhuisweg 7 te Heerde en mej. Boukje Visser, een jonge Friezin, die het merendeel bleek te hebben veroverd van het enorme aantal van 1269 punten, dat dit tweetal in de wacht had gesleept. De tweede prijs was voor de heer F. A. Chamboné uit Geldrop en . . . diens eigen vrouw. Hoe dit Brabantse echtpaar het had klaargespeeld, gelijke nummers te bemachtigen, bleef een raadsel. Hun puntental was intussen aanzienlijk lager, namelijk 515. De heer P. Landman, komende uit Olst, maar intern werkzaam bij „de Posthoorn" in Epe, won met mej. Berkhoff, Stationsstraat te Emst, met 506 punten de derde prijs en de vierde viel ten deel aan de jeugdige heer A. Schroten, Hoofdstraat 143 en mej. Gerrie van Essen, Verloren Wijnbergweg 3, Ernst, met 500 punten. De waardebonnen werden gelijkelijk over de partners verdeeld. Was daarmee de wedstrijd ten einde, op de dansvloer die de hele avond druk was bezocht, werd de vrolijkheid nog enige tijd voortgezet met zoveel animo, dat de paren elkaar verdrongen.

evenement
Tweede „scharrelaovend" (donderdag 16 augustus) was minder druk

De VVV hield de tweede (en laatste) „scharrelaovend" van deze zomer wel wat laat in het seizoen. Het aantal vakantiegangers is al aanzienlijk gedund. Dat bovendien het weer niet heel erg meewerkte, was een tweede factor, die de deelname ongunstig beïnvloedde. Het aantal nummertjes, dat aan de vier verkooppunten werd afgehaald, bleef dan ook ditmaal beperkt tot 1260. Dat was trouwens nog niet zo weinig of de Hoofdstraat en de Markt boden weer het bekende, niet bepaald verheffende schouwspel van voor het overgrote deel heel jeugdige jongens en meisje, die elkaar aanklampten, tot zij hun partner hadden gevonden. Voor zover het daarbij nog niet al te luidruchtig toeging, zorgden tal van bromfietsers wel voor voldoende lawaai. Zoals steeds waren er voor de eerste 25 paren 50 gratis premies beschikbaar, nu in de vorm van een aardig tegeltje.

Foto 5

De Eierhal op het Marktplein ca. 1947. In verband met de plannen voor een nieuw gemeentehuis werd de hal in 1968 afgebroken.

 

Overigens gingen allen na de inschrijving op pad met hun deelnemerskaart die dezelfde opdracht bevatte als op de eerste avond van deze zomer: punten verzamelen met behendigheidsspelen aan vier stalletjes in het centrum van het dorp. Alleen was ditmaal het touwtrekken, dat minder goed had voldaan, vervangen door ringwerpen. Voor de rest van de avond maakten velen gebruik van de kosteloze gelegenheid om naast de Eierhal te dansen bij muziek van het trio Jan van de Beid. Om half tien werd dat even onderbroken voor de bekendmaking van de uitslag. Van die taak kweet zich de secretaris, de heer Joh. Zimmerman, die de vierde prijs uitreikte aan mej. G. Kromdijk uit Dordrecht en de heer K. Smit uit Groningen. Zij oogstten samen f 10,— aan waardebonnen. Als derde prijs viel het dubbele daarvan ten deel aan een paar kinderen, Mimie Zwarthof en Henk Spijker, beiden alhier en een ongeveer even jeugdig Eper span, Willie Hegeman en Bert Spijker, won de tweede prijs van f 30,—. Tenslotte gingen mej. G. Hanekamp uit Oene en de heer C. de Ruiter uit Zwolle met de eerste prijs strijken, die hun samen f 50,— opleverde. Toen daarmee de wedstrijd was gesloten en de heer Zimmerman de danslustigen meedeelde, dat zij zich nog enige tijd op het met lampions versierde stukje van het marktterrein konden vermaken, was er aan animo daarvoor geen gebrek, maar nauwelijks draaiden de paren weer hun rondjes of de regen, die zich nog maar even op heel bescheiden wijze had laten gelden, verstoorde eensklaps in een gulle bui de feestvreugde en veegde in een ommezien de straten schoon.

 

Kortom prachtige herinneringen die ik, geboren in 1954, me nog zo voor de geest kan halen.


Bron:
Veluws Nieuws – 24-07-1962
Veluws Nieuws – 17-08-1962

Foto’s:
Foto 1.           Privé-archief Johnny Gerard.
Foto 2 t/m 5 - Collectie Lohuizerbrink.

 
(Gert van den Esschert – lohuizerbrink-epe.nl – 004-2016)

lohuizerbrink

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
 • Theo Plakmeijer

  Sorry Bert, dat moet meneer van Wijngaarden zijn (een oud belasting ambtenaar). groetjes Theo

 • Christel

  Wat en leuk en mooi stukje!! Trost op oe! X

 • Theo Plakmeijer

  De Scharreloavenden mooie tijd was dat met echte hollandse meisjes ik woonde toen in het ouderlijk huis aan de emmastraat tegenover het park dus. In de jaren 60 van de vorige eeuw organiseerden wij als Jonge Strijd soos avonden in ons Clubgebouw (is nu wios gebouw) aan de lohuizerweg de bandjes The Emotions en Love In met Jaap Vierwinden kwamen regelmatig rockmuziek spelen het dak van Jonge Strijd Gebouw vloog er zowat af voor een stampvollebak iedere avond. Buurman van Wijngaarden die daar net voor woonde kwam eens polshoogte nemen want de zaterdagavond rust werdt voor hem verstoord en of wij wel een vergunning of ontheffing hadden aangevraagd, jawel hoor mijnheer van Wijngaarden hier zijn de papieren met de groeten van burgermeester Bergh erbij die mij kwaad aankeek. Theo Plakmeijer

 • Bert

  Beantwoordde: Theo Plakmeijer

  Waarom keek de burgemeester je dan kwaad aan Theo?

 • Bertha

  Heerlijke nostalgie Gert!

EMD 3 cover Aangepast

Als er een prijs zou worden uitgereikt voor het boek dat bij de lezers het meeste enthousiasme losmaakt, gaat die zonder twijfel naar 'Epe mien däärpien 3'. Hier een persbericht en hier een interview met auteur Gert van den Esschert. Verkrijgbaar bij Boekhandel Bosch, de Read Shop en Uitgeverij Gelderland.

buukies

Twee prachtige boeken van Gert. De eerste druk van deel 1 was uitverkocht, maar er is een herdruk gekomen die onder meer bij Uitgeverij Gelderland te koop is. Deel 2 is nog bij de boekhandels Bosch en Bruna in Epe verkrijgbaar en bij de uitgever aan de Hoofdstraat ook online.

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.