Alle verhalen over hondenlosloopgebied de Renderklippen

Aanlijngebod voor honden op deel van de Renderklippen

Honden moeten voortaan rond de schaapskooi aan de lijn uitgelaten worden en op de rest van de Renderklippen onder appèl staan en dicht bij de eigenaar blijven als ze los lopen. Uitlaatservices worden geweerd door maximaal drie honden per volwassene toe te staan. Dat heeft het college van b en w van de gemeente Heerde besloten. Burgemeester Jacqueline Koops had die maatregel ruim een maand geleden al aangekondigd nadat de schaapskudde in korte tijd twee maal was aangevallen door loslopende honden.

Lees meer...

Facebookpagina 'Houd de Renderklippen losloopgebied'

bord‘Houd de Renderklippen losloopgebied is’ het thema van een nieuwe facebookpagina. De pagina is bedoeld om de gemeente Heerde te laten weten dat veel mensen de Renderklippen volledig losloopgebied voor honden willen houden. Op de facebookpagina staat: ,,In de gemeenteraad zijn er plannen besproken om een toeristisch opstappunt (TOP) te maken op de plek van de Uitspanning de Schaapskooi. De nieuwbouw en de verwachte grotere toeloop aan toeristen geeft meer druk op de natuur en hiervoor wil men een compenserende (ook wel "mitigrerende") maatregel nemen door een aanlijngebod voor honden in te stellen. Dat deze maatregel niet wordt gesteund bleek al eerder via een handtekeningenactie waar bijna 1000 handtekeningen op stonden van mensen die tegen een algeheel aanlijngebod waren, maar de gemeente wil de plannen toch doordrukken. Wilt u ook het losloopgebied houden? Like dan deze pagina zodat we nogmaals een signaal kunnen geven naar de gemeente Heerde!’’
De facebookpagina staat hier.

Lees meer...

Heerde beslist over hondenlosloopgebied op de Renderklippen

De gemeente Heerde neemt deze maand een definitief besluit over onder meer het losloopgebied voor honden op de Renderklippen. Het onderwerp staat gepland voor de commissievergadering van maandag 15 januari - en niet dinsdag 8 januari zoals we eerder meldden - en de raadsvergadering van maandag 29 januari. Het Heerder college van b en w houdt vast aan zijn uitgangspunten en gaat er vanuit dat de meerderheid van de gemeenteraad akkoord zal gaan met onder meer inkrimping van het losloopgebied en de bouw van een restaurant op de plek van de huidige kiosk De Schaapskooi.

Lees meer...

Losloopgebied op de Renderklippen: vragen en antwoorden

kaart renderklippenDe hernieuwde plannen voor de Renderklippen en met name het instellen van een aanlijngebod voor honden houden veel mensen bezig en hebben veel vragen opgeroepen. In dit artikel probeer ik er een aantal te beantwoorden en staat ook een plattegrond waarop iedereen kan zien waar honden los mogen lopen en waar ze aangelijnd moeten worden.

Lees meer...

Heerder college wil toch kleiner hondenlosloopgebied Renderklippen

losloopgebiedOndanks luide protesten van een heel leger vaste bezoekers en brede bezwaren van verreweg de meeste politieke partijen in februari waagt het Heerder college van b en w toch nog een nieuwe poging om het losloopgebied voor honden op de Renderklippen drastisch verkleinen. Het gedeelte waar dat straks nog mag als het dagelijks bestuur van de gemeente Heerde haar zin krijgt, wordt ongeveer gehalveerd. Een ronde lopen over de heuvels, zoals veel mensen dagelijks doen, of over het brede middenpad wandelen mag alleen nog met een aangelijnde hond. Bovendien mogen mensen er niet met meer dan twee honden lopen.

Lees meer...

Themabijeenkomst over (losloopgebied op) de Renderklippen

De Renderklippen en met name de vraag of het natuurgebied een losloopgebied voor honden mag blijven, is maandag onderwerp van gesprek tijdens een themabijeenkomst van de Heerder gemeenteraad. In de commissievergadering van 20 februari is een voorstel besproken rond de ontwikkelingen van een Toeristisch Overstappunt Heerde (TOP), waarvan onder meer uitbreiding van Uitspanning De Schaapskooi tot restaurant en het al dan niet handhaven dan wel verkleinen van het losloopgebied onderdeel zijn. Alvorens wethouder Gerrit van Dijk het onderwerp opnieuw voor een commissievergadering agendeert, wordt eerst een toelichting gegeven op de plannen in een themabijeenkomst. Jacob Spronk, adviseur Ruimte Ondernemen en Wonen, zet de plannen uiteen. Er is gelegenheid om vragen te stellen. De themabijeenkomst, die vooraf wordt gegaan door een korte raadsvergadering, gaat over twee onderwerpen. Naast de Renderklippen is dat de oversteek op de Brinklaan. Daarover wordt vanaf 20.00 uur gesproken. De Renderklippen staat vanaf 21.00 uur op de agenda. De bijeenkomst in de raadszaal van het Heerder gemeentehuis is openbaar.

 

Heerde stelt vergadering over de Renderklippen uit

De tweede bespreking van de plannen voor de Renderklippen door de gemeente Heerde is uitgesteld. Daarover wordt niet op maandag 10 april vergaderd, zoals eerder was aangekondigd door de gemeente, maar op maandag 15 mei. Tijdens de eerste ronde op maandag 20 februari zijn zo veel vragen gesteld, dat het ambtelijk apparaat en het college meer tijd nodig hebben om ze te kunnen beantwoorden dan aanvankelijk was gedacht. De plannen omvatten naast een forse beperking van het losloopgebied voor honden onder meer uitbreiding van kiosk de Schaapskooi, de aanleg van een verhard fietspad van dat gebouw naar het Heerderstrand en een opwaardering van de gemeenteschuur tot outdoorcentrum. Ook is de kap van veel bomen onderwerp van discussue.

Massaal protest tegen beperken losloopgebied op de Renderklippen

Het lijkt maandagavond voor de leden van de raadscommissie ruimte-samenleving van de gemeente Heerde die voor het beperken van het losloopgebied voor honden op de Renderklippen zijn een lastige avond te worden. De tegenstand is massaal en veel bazen en bazinnen van honden zijn van plan de vergadering (19.30 uur in de raadszaal van het gemeentehuis) bij te wonen.

Lees meer...

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.