Losloopgebied op de Renderklippen: vragen en antwoorden

kaart renderklippenDe hernieuwde plannen voor de Renderklippen en met name het instellen van een aanlijngebod voor honden houden veel mensen bezig en hebben veel vragen opgeroepen. In dit artikel probeer ik er een aantal te beantwoorden en staat ook een plattegrond waarop iedereen kan zien waar honden los mogen lopen en waar ze aangelijnd moeten worden.

 

Wat is de status van de informatieavond en hoe gaat het nu verder?
De informatieavond was bedoeld om de raadsleden te informeren en vooral om de vele vragen te beantwoorden die zij tijdens de bespreking van het collegevoorstel in februari hebben gesteld. Het college heeft negen maanden over de voorbereidingen van deze bijeenkomst gedaan. Begin volgend jaar wordt het definitieve voorstel eerst door de raadscommissie behandeld en daarna door de gemeenteraad.

Is er veel veranderd ten opzichte van het vorige plan?
Nauwelijks. Alleen het losloopgebied is verschoven. Dat was eerst meer richting Elburgerweg gesitueerd. Daar maakten veel hondeneigenaren bezwaar tegen, zoals trouwens heel veel hondeneigenaren blijkens een handtekeningenactie en reacties op sociale media faliekant tegen een aanlijngebod zijn. Wel zijn vorige week, zoals in dit verhaal gemeld meer details bekend gemaakt over andere aspecten van het totale plan, Toeristisch Opstap Punt genaamd.

Waarom wil het college dat honden niet meer op de hele Renderklippen loslopen?
Het is een ‘mitrigerende maatregel’, zoals dat in gemeentelijke kringen wordt genoemd. Dat kun je ook een compensatiemaatregel noemen. De kiosk van Uitspanning De Schaapskooi zou een 300 vierkante meter groot restaurant (inclusief keuken) met een groot terras en een speelbosje voor kinderen moeten worden. Dat ligt in Natura 2000-gebied en de nieuwbouw, met een veel grotere toeloop als gevolg, legt een grotere druk op de natuur dan de huidige kiosk. Ook een verwachte toename van het aantal bezoekers op de Renderklippen heeft dat effect. Dat moet gecompenseerd worden door elders de druk te verlagen. In de visie van b en w – en, niet te onderschatten, van de provincie – kan dat door een aanlijngebod voor honden in te stellen. Loslopende honden en vooral de viervoeters die dwars door de hei denderen zouden de natuur op de Renderklippen verstoren. Met een aanlijngebod zou die verstoring veel minder zijn.

Je schrijft ‘zouden verstoren’. Proef ik daar een kanttekening?
Jazeker. Op de Renderklippen leven beestjes en groeien plantjes, mossen en dergelijke die je lang niet overal ziet. Die zijn daar ontstaan en/of gekomen terwijl daar nooit een aanlijngebod voor honden is geweest. Bijzondere flora, fauna en loslopende honden gaan dus prima samen. Dat maakt de Renderklippen zo uniek. De gemeente wekt de indruk dat alle honden dwars door de hei denderen, maar dat is maar een heel kleine minderheid, het zijn uitzonderingen, weet ik uit 45-jarige ervaring (1-3 maal daags wandelen op de Renderklippen).

Hoe ziet het losloopgebied er nu precies uit en welk stuk van de Renderklippen is van Heerde en welk stuk van Epe?
Dit was de kaart die de gemeente Heerde in februari presenteerde. Alleen het stukje bovenaan zou losloopgebied blijven.

renderklippen

Deze kaart heb ik met  behup van Google Maps gemaakt n.a.v. het onvolledige kaartje dat de gemeente vorige week heeft verschaft tijdens de informatieavond:

kaart renderklippen

Ter verduidelijking: De honden mogen alleen in het groen gemaakte gedeelte waarin een hond is afgebeeld loslopen. Op grondgebied van de gemeente Epe wordt (voorlopig) geen aanlijngebod ingesteld, al mag je je afvragen of dat zo blijft als het daar nog drukker wordt. In de praktijk is het zo dat beneden de lijn die de Renderklippenweg vormt nauwelijks honden loslopen, mede doordat wie daar een rondje loopt, door een blubberig en druk bereden ruiterpad moet aanmodderen.

Kunnen loslopende honden straks nog ergens op de hei natte voeten halen?
Nee. Bij het Wollegrasven mogen alleen nog aangelijnde honden lopen. Als de gemeente wil dat daar geen honden meer badderen, moet dat duidelijk met borden worden aangegeven. Veel honden lopen immers aan acht of tien meter lange lijnen, waardoor ze vanaf het wandelpad rond het ven nog makkelijk een eind het water in kunnen.
Tijdens de voorlichttingsavond mompelde de met het project belaste ambtenaar dat ze straks wellicht in het vennetje aan de andere kant van het verharde fietspad, naast het Blokjesbos, kunnen badderen. Hij bedoelde het ‘Gat van Horstman’. Daar is echter ook een aanlijngebod. Bovendien loopt er geen wandelpad naartoe, dus iedereen die bij dat ven komt, loopt dwars door de hei en dat mag niet.
In natte perioden ligt er ook een flinke plas water in een hoekje van de hei, simpel geschetst iets links van de achterpoten van de middelste hond. Dat ligt echter in een aanlijngebied. Er ligt ook een ven tussen de heuvelrug en het brede middenpad, maar ook dat is geen losloopgebied. Op grondgebied van Epe ligt nog wel een beginnend, modderig vennetje, maar dat staat meestal droog.

Waarom wil het college geen honden meer in het Wollegrasven?
Omdat daar bijzondere flora is te vinden. Let wel: ondanks dat daar veel honden badderen. Het kan dus gewoon samen, bijzondere flora en loslopende honden. Wat ik zelf wel bezwaarlijk vind, is dat mensen hun hond(en) daar ook in laten donderjagen als er eendenkuikens zwemmen. Tegen die mensen zou ik willen zeggen: hou je hond in die korte periode verdorie bij je! Overigens vermoed ik dat de vele buizerds die in dit gebied zitten, de kuikens veel meer kwaad doen dan loslopende honden.

Is het losloopgebied nu wel goed gekozen, kunnen de mensen die daar dagelijks met hun honden lopen vrede mee hebben?
Het is groter en beter dan in het eerste plan, maar er zijn in de praktijk veel kanttekeningen te maken. De grenzen van het gebied worden gevormd door verharde fietspaden waar honden vaak aan de lijn moeten in verband met de vele fietsers èn door vaak blubberige ruiterpaden waar geen mens wandelt. Bovendien wordt een deel ervan intensief gebruikt door grote groepen mountainbikers, waarvan sommige, vooral als ze geen signaal geven dat ze er aan komen, nogal eens in de clinch liggen met loslopende honden. Op de heuvels, waar mountainbikers niet mogen komen, heb je daar veel minder last van. Bovendien concentreren alle loslopende honden zich nu op een klein gebiedje. Niet alle honden kunnen met elkaar overweg, veel mensen lijnen hun hond even aan als ze een bepaalde hond tegenkomen of slaan een ander pad in om een ontmoeting te voorkomen. Die uitweg is er straks nauwelijks meer.

Zijn er geen alternatieve maatregelen tegen loslopende honden mogelijk, kan de kaart ook anders ingetekend worden?
Elke maatregel stuit op protest. Je zou kunnen denken aan een totaal losloopverbod in de weekenden. Je zou het aanlijngebod kunnen beperken tot het gebied tussen de Elburgerweg en het verharde fietspad ten noorden van het Wollegrasven en de schaapskooi, aangevuld met de directe omgeving van de schaapskooi. Je zou de scheiding in het midden van de Renderklippen kunnen leggen, op de brede strook waar een verhard fietspad en ruiterpad lopen, langs het speelveld richting Pluizenmeer; aan de Eper kant loslopen, aan de schaapskooikant aanlijnen. Maar je kunt alles ook zo laten zoals het is, want echte noodzaak om een aanlijngebod in te stellen, is er niet.

Hoe wil de gemeente voorkomen dat na het instellen van een aanlijngebod voor bepaalde delen daar toch honden loslopen?
Dat is een farce. Daar moet de BOA van Heerde op toezien en volgens Heerde zou de BOA van Epe daar ook bij kunnen helpen. De BOA van Heerde is echter slechts parttime in dienst en houdt dan toezicht op een veel groter gebied, naast vele andere werkzaamheden. Op de Renderklippen zijn van zonsopgang tot zonsondergang loslopende honden en zelfs nog na zonsondergang. ’s Zomers van zeven uur ’s morgens tot half elf ’s avonds. Sterkte BOA!

Waarom wil de gemeente dat mensen met maximaal twee honden op de Renderklippen wandelen?
Om het toenemend aantal uitlaatservices dat er met roedels wandelt tegen te gaan. Daar zit iets onrechtvaardigs in. Er zijn ook in onze regio mensen die meer dan twee honden hebben en hierdoor gedupeerd worden. Ze betalen extra hondenbelasting, maar krijgen daar niets voor terug; wel de lasten, niet de lusten. Bovendien hebben uitlaatservices de zorg over honden van wie de baasjes door wat voor omstandigheden dan ook (werk, gezondheid, ouderdom) niet in staat zijn hun hond fatsoenlijk uit te laten. Die mensen en honden worden door deze maatregel gedupeerd. De honden zelfs dubbel; ze missen straks niet alleen hun baasje, maar ook de mogelijkheid om energie kwijt te raken. De maatregel is voor uitlaatservices te omzeilen als ze iemand meenemen. Iemand die zes honden moet uitlaten, moet dus twee mensen meenemen.

De gemeente verwacht dat de Renderklippen door verschillende nieuwe ontwikkelingen op den duur 30.000 unieke bezoekers per jaar meer gaat trekken. Waar moeten die mensen blijven?
Als dat al zo is, zal dat vooral op zondagen en in vakanties gebeuren. Op zondagen kunnen die nieuwkomers in de file mee wandelen over de hei. De meeste hondeneigenaren uit de regio mijden de Renderklippen op zondag juist vanwege de enorme drukte en wandelen elders, met een aangelijnde hond, tenzij ze ’s morgens heel vroeg gaan, maar dan ziet het er ook zwart van de mountainbikers. De parkeerplaats bij de schaapskooi staat nu al mudvol op zondag en ook op de parkeerplaats aan de Elburgerweg is het vaak druk, dus waar de nieuwkomers hun auto moeten laten, is een raadsel. Eerlijk gezegd vind ik het al druk genoeg daar.

Waarom moet het Blokjesbos verdwijnen?
De gemeente vindt dat een mengelmoes van onder meer uitheemse boomsoorten en wil dat meer aan de rest van de Renderklippen aanpassen. Over het wild dat daar dikwijls zit, is met geen woord gerept.

Mensen kunnen toch ook naar het Zwolsebos als ze hun hond los willen laten lopen?
Dat is inderdaad een losloopgebied, maar veel mensen mijden dat omdat ze daar geen overzicht hebben en hun hond niet in de gaten kunnen houden. Bovendien zit er veel wild, terwijl op de Renderklippen overdag slechts bij uitzondering wild wordt gesignaleerd. De Renderklippen trekt van heinde en verre mensen met hond, juist omdat het zo'n groot en veulig losloopgebied is.

Kunnen de vaste bezoekers met hond nu rustig achterver leunen?
Nee. De gemeenteraad beslist begin volgend jaar. In februari heeft de grote meerderheid van de raad aangegeven niets te voelen voor een beperking van het losloopgebied. De beslissing valt nog vóór de gemeenteraadsverkiezingen, dus partijen die eerder ‘nee’ gezegd hebben, zullen van heel goede huize moeten komen als zij straks ‘ja’ zeggen en als ze dat doen, daar tijdens de verkiezingen de rekening voor gepresenteerd krijgen. Bovendien kan de raad in principe zo’n breed gedragen protest niet negeren. Prima dat de gemeente ondernemerschap wil faciliteren en ondernemende ondernemers een handje wil helpen, maar niet als dat ten koste gaat van zo veel mensen. Het is wel zaak dat de besprekingen over het hondenlosloopgebied straks door net zo veel mensen worden bijgewoond als in februari. Tijdens de informatieavond was er nog geen handvol, dus de gemeente zou kunnen gaan denken dat het toch maar weinig mensen boeit.

 

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
 • henk

  Beantwoordde: Els Broers

  je bent niet verplicht een hond te nemen, als je weet dat een hond bewegingsvrijheid nodig heeft moet je een gebied als de renderklippen niet claimen om hem onaangelijnd los te laten lopen wandelaars op de renderklippen zonder hond hoeven niet lastig gevallen te worden door jouw hond omdat hij losloopt huisdieren neem jij en jij bent er verantwoordelijk voor.

 • Els Broers

  Een duidelijke uitleg waarom dit onzinnige plan NIET door mag gaan. Wij hoorden dit vanmorgen voor het eerst dat dit weer speelt en zijn heel erg geschrokken. Sinds 1 jaar bezoeken wij de Renderklippen regelmatig met onze hond en het is zo leuk om haar daar te zien genieten juist ook als ze andere honden ontmoet. Het liefst niet in het weekend omdat het dan te druk is ook met ouders en kleine kinderen, mountainbikers en paardrijders. Overigens zou men ook wel eens die mountainbikers op hun gedrag daar mogen aanspreken, want het is ons al meerdere keren gebeurd dat zij op paden rijden waar alleen wandelaars mogen lopen (aangegeven door een bord). Het Zwolse bos is voor onze hond (met een overduidelijk jachtinstinct) niet geschikt om los te lopen, net zo min als het bosje bij Petrea. Juist bij de Renderklippen omdat het een gebied is wat goed is te overzien durven wij haar los te laten. Echter als de schaapskudde daar losloopt lijnen we haar alsnog aan, juist om eventuele problemen te voorkomen.
  Er zijn al zo weinig gebieden waar je je hond rustig los kan laten lopen, waarom moeten ze ons dit nu ook weer afnemen.

 • jan stenvert

  Uitstekende inschatting Willem: tijdens de informatiebijeenkomst is regelmatig gerefereerd aan de Ossenstal, die zowel qua toeloop als qua ligging en attractiviteit (,,Wild rondom'') een voorbeeld zou moeten zijn voor het nieuw te bouwen restaurant.

 • Willem van Putten

  Uitstekende uitleg over een onzinnig plan. Het heeft er alle schijn van dat Heerde naar het succes van de Ossenstal heeft gekeken en dacht "dat willen wij ook". De Ossenstal heeft echter een aantal 'unique selling points' die de geplande uitspanning bij de schaapskooi zal missen. Ik voorspel dat die gehoopte 30.000 bezoekers bij lange en lange na niet gehaald zullen gaan worden. Wanneer Heerde daar meer over wil weten kunnen ze me inhuren...
  Wanneer de vliegtuigen straks laag over komen zetten naar en van Lelystad zullen de geluidsnormen zodanig overschreden worden dat de Natura 2000 status voor dit gebied niet meer te handhaven is, als de regels worden gevolgd. Het is onzin om nu kosten te maken om te gaan voldoen aan eisen die al spoedig niet meer zullen gelden.

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.