Privacybeleid

Epernet.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Epernet.nl verwerkt uw persoonsgegevens indien u een reactie op een artikel plaatst. Daarbij bent u verplicht uw echte emailadres op te geven en registreert ons systeem het IP-adres van uw internetverbinding. Reageren kan alleen als degene die wil reageren akkoord gaat met onze algemene voorwaarden:
- Reageer met naam en toenaam. Een mening is niets om je voor te schamen. Uitzonderingen op deze eerste regel zijn slechts toegestaan als de identiteit van de reageerder via het emailadres bij de redactie bekend is. De volledige naam moet uit het emailadres blijken omdat de redactie wil weten wie iets publiceert op haar site. Met bijvoorbeeld de naam Pietje en het emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. nemen we geen genoegen. Berichten van mensen die overduidelijk een valse naam en/of vals of niet te herleiden emailadres gebruiken, worden verwijderd.
- Reacties moeten aan de algemeen geldende fatsoensnormen en wetten voldoen.
- Reacties die niets te maken hebben met het artikel waar ze bij staan, kunnen worden verwijderd.
- De redactie behoudt zich het recht voor reacties in zijn geheel te verwijderen en overtreders van de spelregels zonder waarschuwing te blokkeren.
- De inhoud van de reactie is voor de verantwoordelijkheid van degene die reageert en niet van de redactie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Epernet.nl verwerkt uw persoonsgegevens om indien strikt noodzakelijk via het emailadres te kunnen controleren of degene die heeft gereageerd, daadwerkelijk degene is die hij/zij als schrijver heeft ingevuld, dan wel, indien hij/zij om hem/haar moverende redenen onder een ‘fakenaam’ reageert, bekend is bij de redactie (Zie algemene voorwaarden hier boven). Het emailadres biedt ons de mogelijkheid om indien de reactie daar om juridische of andere reden nadrukkelijk om vraagt, contact op te nemen met degene die gereageerd heeft.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Epernet.nl bewaart uw persoonsgegevens zo lang uw reactie op onze website te lezen is.

Delen van persoonsgegevens met derden
Epernet.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit absoluut noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Epernet.nl gebruikt alleen een technische en functionele cookie. Onze analytische cookie maakt geen inbreuk op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookie die wij gebruiken is noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Dergelijke bestandjes zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Eén van de modules waarvan wij op onze website gebruik maken is Twitterfeeds, dat gebruik maakt van cookies. Over Twitter en de AVG kunt u hier meer lezen.

Gegevens aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw reactie(s) op artikelen te laten aanpassen dan wel verwijderen. U kunt een verzoek daartoe e-mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Epernet.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Epernet.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jan Stenvert is belast met de gegevensbescherming van Epernet.nl. Hij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Geen reacties gevonden

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.