'Opmerkingen Scholten rieken naar smaad en/of laster'

 DSC0005De opmerkelijke uitspraken van wethouder Robert Scholten in het blad Binnenlands Bestuur, waaraan we vier maanden geleden aandacht besteedden en waarop de Stentor gisteren inhaakte, blijven de gemoederen bezighouden. Het interview ging over de herinrichting van de Heerderweg en Scholten schetste daarin onder meer een volkomen verkeerd beeld van de bijeenkomst die vier jaar geleden in de Grote Kerk over de plannen werd gehouden. (Zie dit verhaal). Dat verleidde Harold Makaske, gespreksleider tijdens die historische bijeenkomst, tot het schrijven van een open brief aan de leden van de kerngroep van de vereniging Ons Mooi Epe, die zich met veel succes opwierp als beschermer van de bomen langs de Heerderweg. Hij maakt evenals Ons Mooi Epe in dit artikel gehakt van Scholten.
Zijn brief:

Lees meer...

Scholten: 'We doen het goed'; OME: 'Je snapt er niks van'

Wethouder Robert Scholten en de kerngroep van de vereniging Ons Mooi Epe blijven het totaal oneens over wat burgerparticipatie is en hoe dat vormgegeven moet worden. Scholten meent dat de gemeente dat heel goed uitvoert, maar Ons Mooi Epe vindt dat de tot nu toe gevolgde procedures weinig te maken hebben met burgerparticipatie.

Lees meer...

Robert Scholten heeft een hekel aan burgerparticipatie

Wethouder Robert Scholten heeft zich de woede op de hals gehaald van de vereniging Ons Mooi Epe. In een interview in Binnenlands Bestuur, een blad voor ambtenaren en bestuurders, schetst hij een volkomen verkeerd beeld van de affaire rond de reconstructie van de Heerderweg. ‘Onze reactie is misschien scherp, en recht op de man, maar de door dhr. Scholten geventileerde opvattingen maakten dat helaas noodzakelijk', aldus Ons Mooi Epe in een brief aan het college en de gemeenteraad. 'Het is eigenlijk te triest voor woorden om te moeten ervaren hoe negatief deze gekozen volksvertegenwoordiger omgaat met serieuze burgerbetrokkenheid. En dat, terwijl de burgemeester, het merendeel van de collegeleden en de raad dit onderwerp juist serieus handen en voeten willen geven.’

Lees meer...

Ons Mooi Epe gaat wel verder, maar hoe is nog de vraag

De vereniging Ons Mooi Epe houdt na de reconstructie van de Heerderweg niet op te bestaan, maar gaat òf verder als politieke partij, òf sluit zich aan bij een samenwerkingsverband van belangenorganisaties dat invloed wil uitoefenen op de politieke besluitvorming in Epe. Wat het uiteindelijk wordt, hangt mede af van een brainstorm- en overlegbijeenkomst die op 7 juni op initiatief van het anti-rastercomité wordt gehouden.

Lees meer...

Ons Mooi Epe komt 6000 euro tekort

Ons Mooi Epe heeft een schuld van 6000 euro overgehouden aan de juridische strijd om het behoud van de bomen langs de Heerderweg. De vereniging heeft allerlei procedures gehouden waarvoor juridische steun veel geld heeft gekost. Slechts een deel kan worden gedekt door de vrijwillige donaties die gedaan zijn. Voor het gat van 6000 euro doet de vereniging een beroep op leden en sympathisanten.

Lees meer...

OME tegen Cornielje: Ons prachtige dorp Epe verdient beter

Ons Mooi Epe is weer in de pen geklommen naar aanleiding van de ontmoeting van Clemens Cornielje, commissaris van de koning in Gelderland, afgelopen donderdag met de Eper gemeenteraad. De vereniging plaatst in een open brief kanttekeningen bij een compliment van Cornielje aan het college. De boodschap van Ons Mooi Epe: ‘Ons prachtige dorp Epe verdient beter’ dan de huidige manier waarop de meerderheid van de gemeenteraad omgaat met burgerparticipatie. 

Lees meer...

Onvolwassen provincie zelf schuldig aan vertraging werk Heerderweg

De vereniging Ons Mooi Epe krijgt van de provincie de schuld van vertraging in de werkzaamheden aan de Heerderweg. 'Wat een onzin', dachten we meteen toen we het kritiekloos neergekalkte betoog van de provinciale voorliegster voorlichtster Petra Borsboom lazen. Ben van der Sman van OME vindt dat ook en schreef zijn ergernis in een reactie op dit verhaal. Zijn visie verdient een breder platform, vandaar dat we zijn reactie ook als los artikel plaatsen.

Lees meer...

Subcategorieën

Alle verhalen over de reconstructie van en kaalslag langs de Heerderweg

Alle publicaties over het plan van de gemeente om een 'zwijnenkerend' raster rond een deel van Epe aan te brengen

hek

De geschiedenis van het wild zwijn op de Veluwe en de overlast in Epe en omgeving,
verschenen in de serie 'Epe van toen'


 

Alle artikelen over de gesloopte kiosk bij het hertenkamp in Epe

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.