Ons Mooi Epe gaat wel verder, maar hoe is nog de vraag

De vereniging Ons Mooi Epe houdt na de reconstructie van de Heerderweg niet op te bestaan, maar gaat òf verder als politieke partij, òf sluit zich aan bij een samenwerkingsverband van belangenorganisaties dat invloed wil uitoefenen op de politieke besluitvorming in Epe. Wat het uiteindelijk wordt, hangt mede af van een brainstorm- en overlegbijeenkomst die op 7 juni op initiatief van het anti-rastercomité wordt gehouden.

Dat is de uitkomst van de algemene ledenvergadering van OME die vanavond is gehouden bij de Le Chevalierschool in Tongeren. Zo’n zestig mensen woonden de bijeenkomst bij. Ze waren unaniem van mening dat er weinig terecht komt van burgerparticipatie in Epe, dat de gemeente belangen van burgers niet serieus neemt of zelfs verkwanselt en dat er na de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar een frisse wind moet gaan waaien in het gemeentehuis. Dat kan door een politieke partij op te richten, maar succes is daarbij niet gegarandeerd, alleen als ze meteen de grootste wordt. Er werd onder meer de vrees uitgesproken dat een politieke partij compromissen moet sluiten. Een andere optie is krachten te bundelen en als gezamenlijke belangengroeperingen over belangrijke onderwerpen te overleggen en onderhandelen met de gemeente en bestaande politieke partijen. Naarmate de bijeenkomst vorderde pleitten steeds meer aanwezigen voor die laatst mogelijkheid.

Beide opties worden ook besproken tijdens de bijeenkomst die het anti-rastercomité begin juni houdt met een aantal belangengroeperingen. Ons Mooi Epe riep leden die willen mee brainstormen over haar eventuele politieke toekomst op zich te melden.

De kerngroep van de vereniging kreeg veel lof toegezwaaid voor wat ze bij de reconstructie van de Heerderweg heeft bereikt. Het zwaar bevochten eindresultaat is dat ze meer dan 400 bomen heeft kunnen redden en op een groot deel een maximum snelheid van 60 km/uur wordt ingesteld.

Het tekort van 6000 euro is dankzij donaties en vooral één gulle gever omgebogen in een overschot van 2000 euro.

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Geen reacties gevonden

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.