Robert Scholten heeft een hekel aan burgerparticipatie

Wethouder Robert Scholten heeft zich de woede op de hals gehaald van de vereniging Ons Mooi Epe. In een interview in Binnenlands Bestuur, een blad voor ambtenaren en bestuurders, schetst hij een volkomen verkeerd beeld van de affaire rond de reconstructie van de Heerderweg. ‘Onze reactie is misschien scherp, en recht op de man, maar de door dhr. Scholten geventileerde opvattingen maakten dat helaas noodzakelijk', aldus Ons Mooi Epe in een brief aan het college en de gemeenteraad. 'Het is eigenlijk te triest voor woorden om te moeten ervaren hoe negatief deze gekozen volksvertegenwoordiger omgaat met serieuze burgerbetrokkenheid. En dat, terwijl de burgemeester, het merendeel van de collegeleden en de raad dit onderwerp juist serieus handen en voeten willen geven.’

Scholten doet zijn uitspraken in het kader van een verhaal over de strijd om bomen die op diverse locaties heeft gewoed en nog woedt.

bb

Ons Mooi Epe reageert daar als volgt op:

‘Dat dhr. Robert Scholten uit Vaassen, wethouder te Epe, niet gecharmeerd en zelfs een beetje benauwd is voor belangenvereniging ‘Ons Mooi Epe’ (OME) mag als bekend worden verondersteld. Dat hij, nadat de volledig gereconstrueerde Heerderweg inmiddels alweer bijna een jaar geleden is geopend, alsnog zijn frustraties in het weekblad “Binnenlands Bestuur” van week 25 van dit jaar afreageert mag desalniettemin opmerkelijk worden genoemd. Hiermee laat hij niet alleen zien wat hij in werkelijkheid is maar doorspekt zijn verhaal bovendien met suggestieve opmerkingen en feitelijke onjuistheden. Dhr. Scholten doet het in het onderhavige artikel voorkomen alsof losgeslagen aanwezigen op de bijeenkomst in de Grote Kerk door de politie in bedwang moesten worden gehouden en dat de bestuurders onder valse voorwendselen naar de Grote Kerk zijn gelokt. De uitnodiging voor deze manifestatie die de toenmalige actiegroep aan het college en de raad stuurde, liet aan duidelijkheid over de intentie van die avond overigens niets te raden over.

Uit het gehele interview blijkt dat bij dhr. Scholten geen enkel begrip voor burgerparticipatie aanwezig is, ondanks de serieuze en hardnekkige pogingen hiertoe van de gemeenteraad en de overige leden van het college van B&W. Dhr. Scholten vindt burgerparticipatie blijkbaar lastig en ziet in de mondigheid van vaak deskundige burgers direct aanleiding om de hakken in het zand te zetten en de strijd aan te gaan. Hij ventileert in het geval van de Heerderweg slechts zijn eigen niet-professionele mening over de veiligheid en mogelijkheden rond de herinrichting van de Heerderweg.

Opmerkelijk is dat destijds niet alleen hijzelf, maar ook zijn partij afwezig waren op die manifestatieavond! Ook opvallend is dat dhr. Scholten zich nu blijkbaar opwerpt als de verantwoordelijk wethouder voor de herinrichting van de Heerderweg. Daar is ons destijds niets van gebleken. Wij werden destijds door hem naar andere wethouders verwezen, met wie we overigens ook nooit contact konden krijgen. Zoals dhr. Scholten wel vaker doet, werd ook dit té lastige dossier door hem naar andere wethouders doorgeschoven.

Zijn eerste opmerking in het interview dat het “vanaf het allereerste plan al duidelijk was dat aan weerszijden alle bomen gekapt moesten worden” tekent de persoon. Als de provincie dát zegt dan moet dat blijkbaar zo! Er was in die periode geen enkele kritiek vanuit het gemeentehuis van Epe op de rigoureuze plannen van de provincie. Ook de overige opmerkingen van dhr. Scholten in het interview, evenals die van de eveneens bij het interview aanwezige ambtenaar zijn suggestief, ver bezijden de waarheid en geven een overduidelijk beeld van wat er nog steeds mis is in de gemeente Epe en hoe er wordt omgegaan met burgerbetrokkenheid. Als een dergelijke dominante wethouder zo uit de bocht vliegt dan moeten andere bestuurders toch een keer ingrijpen?

Dhr. Scholten zegt in zijn interview dat het maatwerkproject Heerderweg een wrange nasmaak heeft nagelaten. Hij laat noteren dat de gemeente ook een les heeft geleerd, maar dat hij in eerste instantie het proces op dezelfde manier net als toen zou organiseren … hoe is het toch mogelijk?

Gedurende het project Heerderweg heeft het college van de gemeente Epe nooit contact willen hebben met OME, ondanks herhaalde verzoeken van OME om de kwestie te bespreken. Ook na afloop is het proces nooit samen doorgesproken. Integendeel, OME is in haar pogingen om zoveel mogelijk bomen te sparen uitsluitend dwarsgezeten door de gemeente Epe, die het aan liet komen op rechtszaken en kort gedingen om de rigoureuze bomenkap willens en wetens door te zetten. Veel fracties van politieke partijen uit de Eper gemeenteraad hebben later aangegeven geleerd te hebben van het dit traject, maar dhr. Scholten hoort daar dus duidelijk niet bij.

De feiten zijn:
• Dhr. Scholten was zelf niet aanwezig op 22 oktober 2015 in de Grote Kerk in Epe, maar heeft toch een uitgesproken mening over wat daar heeft plaatsgevonden.
• Niemand heeft zijn primaire gevoelens, wat dat volgens dhr. Scholten ook mag betekenen, los laten gaan. Er is door een aantal flink verontwaardigde burgers pittig met de politieke vertegenwoordigers gediscussieerd, zoals dat ook in de uitnodiging was aangekondigd.
• De politie stond buiten de kerk omdat de opkomst enorm was en nog meer mensen toelaten tot de kerk naar de mening van de brandweer niet verantwoord was. Degenen die de kerk niet in mochten hebben buiten geluisterd.
• OME heeft een nieuw reconstructieplan gemaakt voor de Heerderweg. Dit plan is samen met het aangepaste plan van de provincie Gelderland op veiligheid getoetst door een extern deskundig bureau. Het plan van OME kwam als het beste en meest veilige plan uit de bus.
• De Rekenkamer Oost-Nederland heeft in 2017 een onderzoek gedaan naar burgerparticipatie waarvoor de Heerderweg als casus werd genomen. Zowel aan de gemeente Epe als provincie Gelderland zijn op basis hiervan aanbevelingen gedaan. De provincie neigt ernaar om een aantal van die aanbevelingen over te nemen. De gemeente Epe heeft er helemaal niets mee gedaan.

Waarom is het voor sommige bestuurders toch zo lastig om burgerparticipatie te omarmen?
Samenwerking biedt zoveel meer voordelen dan tegenwerking.
Het geeft in ieder geval een positievere energie aan de SAMENleving, maar dat doet zo’n interview met dhr. Scholten in ‘Binnenlands Bestuur’ duidelijk niet. Een gemiste kans!

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
 • Haverkamp

  Beantwoordde: Herman Postma

  Dyslectisch...?
  En dan zo'n suf verwijt over "op de man spelen" en zelf over het karakter beginnen van een persoon die in het hele stuk niet voor komt...

 • Joop

  Beantwoordde: Paul

  Hallo Paul,
  Ja, Robert Scholten is van de nieuwe lijn.
  Vandaar de desinteresse wat betreft Epe.
  Als het bomen in Vaassen betrof, was er geen een om gegaan.

 • Paul

  Is die wethouder niet van Nieuwe Lijn, de partij die zijn achterban in Vaassen heeft? Geen interesse in Epe dus.

 • P schriemer

  Beantwoordde: Herman Postma

  Ja, dat artikel had ik al gelezen.
  U kunt of wilt dus geen onjuistheden duiden?

 • Ben van der sman

  Beantwoordde: Herman Postma

  Geachte hr. Postma
  Het artikel is niet van de hr.Paulusma maar van Ons Mooi Epe. De rest van uw commentaar slaat ook nergens op.

 • Herman Postma

  Beantwoordde: P Schriemer

  Geachte heer Schriemer, leest u het artikel in Binnenlands Bestuur en geeft U dan aan waar de brief van OME op gebasseerd is, ik lees het niet in het artikel, U wel?

 • P Schriemer

  Beantwoordde: Herman Postma

  Beste Herman,

  Het ligt in lijn van de in uw reactie gevolgde redenatie dat ik aan u vraag te duiden welke feitelijkheden onjuist gepresenteerd zijn.

  Neemt u aub die moeite zodat het verwijt dat zonder enige factcheck dit artikel gepubliceerd wordt door u zelf geboekstaafd wordt.

 • Herman Postma

  Als ik het artikel over de bomen lees dan lees ik helemaal geen verkeerde dingen, meer een terugblik wat er is gepasseerd in die tijd. De reactie van Ons Mooi. Epe is wel erg laag bij de grond om als actiegroep je te willen beroepn op burgerparticipatie....lijkt wel of OME gewoon boos is dat zij “hun” standpunten niet aan de journalist hebben kunnen geven.......net als waarschijnlijk dit artikel niet gecheckt is op feiten maar op meningen van de heer Paulusma die niet bekend staat om zijn zonnige karakter......maar dat is een mening die we wel vaker tegenkomen op Epernet......speel op de zaak en niet op de persoon.......erg jammer dit....

 • Jan

  Dhr. Robert Scholten is een miezerig mannetje die zijn fouten nooit zal toe geven.
  Het is een autoritaire bestuurder, zijn wil is wet.
  Dat hebben we niet alleen aan de herinrichting van de Heerderweg gezien maar ook aan zijn dol dwaze plan om eigenaren verplichten hun vakantie woningen te moeten laten verhuren.
  Ondanks alle adviezen van betrokken ambtenaren en juristen bleef hij zijn vooringenomen plan verdedigen tot aan de rechtbank toe, wat ons epenaren weer het nodige geld en landelijk aanzien heeft gekost.

  Hij zal nooit erkennen dat het plan van O.M.E. beter was.
  Dat bewoners van de Heerderweg onder vals voor wensen hun grond verkocht hebben hoor je hem niet over spreken.


  Het wordt nodig tijd dat wij als bewoners van Epe afrekenen met dit soort waanzinnige bestuurders.

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.