Scholten: 'We doen het goed'; OME: 'Je snapt er niks van'

Wethouder Robert Scholten en de kerngroep van de vereniging Ons Mooi Epe blijven het totaal oneens over wat burgerparticipatie is en hoe dat vormgegeven moet worden. Scholten meent dat de gemeente dat heel goed uitvoert, maar Ons Mooi Epe vindt dat de tot nu toe gevolgde procedures weinig te maken hebben met burgerparticipatie.

Ons Mooi Epe reageerde twee weken geleden op uitspraken van Scholten over de gang van zaken rond de veel besproken herinrichting van de provinciale Heerderweg. Het aantal te kappen bomen vormde daarbij het belangrijkste twistpunt. Epe strooide kwistig met kapvergunningen; zo veel en gul, dat ze die zelfs verleende voor bomen die op grondgebied van de gemeente Heerde staan. Ons Mooi Epe trok daar tegen ten strijde en vond uiteindelijk gehoor bij de provincie, waarmee een paar honderd bomen gered werden. Scholten zou de procedure weer hetzelfde doen, liet hij weten, wat de woede wekte van Ons Mooi Epe. Klik daarvoor hier

De kerngroep van Ons Mooi Epe verweet Scholten totaal geen kaas te hebben gegeten van burgerparticipatie. Scholten heeft Ons Mooi Epe daarop laten weten zich van geen kwaad bewust te zijn. Integendeel, Epe doet het volgens hem prima met burgerparticipatie. ‘Wij betrekken inwoners zoals u weet ook actief bij onze herinrichtingsplannen. Neem bijvoorbeeld de Heerderweg binnen de bebouwde kom, Sint Martinusplein, Apeldoornseweg, Eperweg te Oene, Hoofdweg te Emst, Centruminrichting Vaassen, Herinrichting Hoge Weerd, Wijkverkeersplannen, Herinrichting Oude Wisselseweg , Herinrichting Haverkampseweg-Patrijsweg etc. Wij winnen ook online informatie in via ons online platform Epe Spreekt, waar zich inmiddels al meer dan 1500 inwoners uit de hele gemeente periodiek aan meedoet. De rekenkamer heeft de burgerparticipatie rondom het proces van de herinrichting van de Heerderweg onderzocht. Daar komt ook uit naar voren dat we aandacht hebben besteed aan de burgerparticipatie en dat de inbreng van de burgers wel degelijk invloed heeft gehad. Er komen ook enkele aanbevelingen uit voort, zoals het betrekken van een grotere groep burgers en vooraf meer helderheid scheppen over de rol van de inwoner en ruimte voor inbreng. Hier hebben we lering uit getrokken.’

Scholten slaat het boek nu dicht. ‘Op dit moment zie ik af van een gesprek met u en uw organisatie hierover, maar u kunt uiteraard als inwoner en organisatie reageren op onze plannen via de vormen van inwonerparticipatie die we als gemeente bieden. Ik vind het jammer dat u en uw organisatie niet eerst het gesprek met mij is aangegaan, maar dat in plaats daarvan direct een brief is gestuurd naar het college, de gemeenteraad en alle media. Een brief met een strekking en een interpretatie waarin ik me overigens niet herken. Met betrekking tot dit onderwerp sluit ik de mailcorrespondentie met u en uw organisatie.’

De kerngroep Ons Mooi Epe constateert daaruit dat Scholten op allerlei randverschijnselen reageert maar inhoudelijk op geen enkel punt ingaat op de reacties van OME. ‘Wel komt hij met een hele opsomming van projecten waar volgens hem burgerparticipatie in optima forma aanwezig was. Hij vergeet hierbij te noemen dat deze, in zijn ogen, zogenaamde burgerparticipatie slechts neerkomt op voor de bühne informatie inwinnen en burgers online mee laten spreken; deze opsomming zegt, naar de mening van OME, niets over goed luisteren door de gemeente Epe en ook serieus iets met de voorstellen en suggesties doén.
Enkele sprekende voorbeelden:

Te vaak probeert de gemeente het individuele ondernemers naar de zin te maken, vaak ten koste van het belang van de burgers of de omgeving. De gemeente wekt sterk de indruk steun aan initiatieven van de individuele ondernemer tot haar hoofdtaak te rekenen en hiervoor al snel een bestemmingsplan aan te willen aanpassen, terwijl een bestemmingsplan voor burgers juist rechtsbescherming moet bieden.

Voorbeelden hiervan zijn de kerstbomenteelt aan de Oranjeweg, de nu voorgenomen kap van 200 bomen in het voormalige dierenpark Wissel, de zaken rond de “zonneweide” Oene, de wijziging bestemming midgetgolfbaan Wissel, etc. etc. Als over dit soort zaken nadere informatie wordt gevraagd dan is er binnen de gemeente Epe vaak geen doorkomen aan. Transparantie is ook dan ver te zoeken en dus wordt het gevoel dat er spelletjes worden gespeeld steeds opnieuw gevoed.

Dit heeft naar onze mening weinig met burgerparticipatie te maken en is niet transparant voor belanghebbenden. Burgerparticipatie veronderstelt een open en uitnodigende houding van de gemeente naar haar burgers toe. Helaas wordt meedenken door inwoners nog steeds niet als vruchtbaar en constructief ervaren maar als lastig, ondanks de serieuze pogingen die de burgemeester en een deel van de raad doen om burgerparticipatie echt handen en voeten te geven’, aldus de kerngroep van Ons Mooi Epe.

De steunpilaren van de vereniging hebben de indruk dat Scholten het op het rekenkamerrapport ‘pas is gaan lezen na de reactie van OME op het artikel in ‘Binnenlands Bestuur’. Niet verrassend is dat hij ook hier tot heel andere conclusies komt dan het rapport feitelijk bedoelt.'

'Een gesprek met de verantwoordelijke wethouder(s) aangaan probeert OME inmiddels al 4 jaar en heeft slechts tot een enkel spaarzaam gesprek met ambtenaren geleid. De verantwoordelijke wethouders hebben zich hier nimmer toe bereid getoond.
Dhr. Scholten herkent zich niet in de brief, maar weigert tot nu toe op ook maar één enkel door OME genoemd punt in te gaan, ook niet in een - herhaald - aanbod van OME om dit in een persoonlijk gesprek te doen.
Opmerkelijk! Wíj herkennen dhr. Scholten er wel degelijk in!’

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
 • Bert

  Beantwoordde: Jan van de Vlekkert

  En toch... de gemeente Epe heeft opnieuw gekozen voor Nieuwe Lijn, de inwoners van de gemeente Epe kwamen nauwelijks in opstand en OME is maar beperkt daadkrachtig en qua leden onbeduidend in het grote geheel. Ondanks dat ik het (bijna) volledig met u eens ben, denk ik soms ook dat het de meeste inwoners geen ene moet uitmaakt en gelukkig verder leven.

  Misschien maken we ons te druk om zaken die toch niet gaan veranderen.

 • Jan van de Vlekkert

  De functie van wethouder is enigzins te vergelijken met die van politieke ambtsdragers op landelijk en provinciaal niveau, respectievelijk een minister en een gedeputeerde.
  Daar houdt de vergelijking met bovenstaande wethouder dan meteen op, want een baan op ministersniveau zou ik de rest van Nederland niet aan willen doen, maar dat terzijde.
  Wethouders vormen met de burgemeester het z.g.n. College van B&W, het dagelijks bestuur van de gemeente, let wel de gehele gemeente ........ en zijn door de gemeenteraad gekozen.
  Dat onze geliefde wethouder in de kritiek van OME betreffende het fenomeen burger-inwonerparticipatie letterlijk de deur dichtknalt en zo als gewoonlijk zichzelf weer nergens ,,in herkend,, is m.i. wel verklaarbaar.
  Wie de zeven kenmerken van Nieuwe Lijn in het beleids/verkiezingsprogramma2018-2022 Sociaal en Actief er eens op na leest komt tot de conclusie dat daar geen woord EPE in voorkomt.
  Dat dhr.Scholten het boek nu dicht slaat wat betreft de discussie met OME is echter geen politieke misdaad, het is aangaande EPE nooit open geweest ................
  Het past dan ook niet om opmerkingen te plaatsen t.a.v. de z.g.n. Bomenkwestie na de discussie in de Nederlands Hervormde kerk te suggereren dat er bijna een volksopstand was uitgebroken te vergelijken met zo ongeveer de bestorming van de Bastille.
  De elders overal inzetbare royale afvaardiging van Nieuwe Lijn was op dat moment in geen velden of wegen te bekennen en kon dan ook nooit een oordeel vellen over dit ,,volksgericht,,.
  Kwalijk wordt het, inwoners van Epe die je niet kunt of wilt vertegenwoordigen neer te zetten als een stelletje woeste barbaren die door de politie in toom moetse worden gehouden, en getuigt dan ook van een absolute domheid.
  Wonderlijk is het dan ook dat een wethouder, gekozen door de gemeenteraad als vertegenwoordiger van de ,,gehele gemeent,, diezelfde gemeenteraad bovenstaande fratsen, je zou het ook schofferen kunnen noemen, nooit heeft veroordeeld, en dat is meer dan zorgelijk.

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.