Gemeente wil plannen van burgers voor omgeving hertenkamp

De gemeente plaatst binnenkort vermoedelijk een oproep aan iedereen om met ideeën te komen voor de toekomst van de omgeving van het hertenkamp en de Nieuwe Vijver. Uitgangspunt is dat het kleinschalige ontwikkelingen zijn met behoud van het historisch karakter. De oproep komt zodra het vonnis van de rechtbank - het verwijderen van de zestig jaar oude kiosk – is uitgevoerd. Het wachten is op de deurwaarder die dat moet regelen.

Lees meer...

Gemeente laat kiosk bij hertenkamp met bulldozer vernietigen

kiosk 2De gemeente Epe overtreft zichzelf: een bulldozer gaat maandag in haar opdracht de pittoreske kiosk bij het hertenkamp aan de Dellenweg in puin leggen en weghalen. Dat betekent dat er de hele winter en vermoedelijk ook in het voorjaar ter plekke geen warme snack, frites en dergelijke meer te krijgen is voor de talloze mensen die het hertenkamp bezoeken. Het is het trieste sluitstuk van een verbeten prestigestrijd die de gemeente afgelopen jaren heeft gevoerd met de eigenaar en exploitant van het ‘snackhuisje’, Fred van Barneveld.

Lees meer...

Gemeente wil nog een groot horecabedrijf bij hertenkamp

De gemeente wil nòg een groot horecagebouw bij het hertenkamp aan de Dellenweg. Dat moet maar liefst 300 vierkante meter groot worden en gaat het nabijgelegen Brasserie Floor, het Fletcher Hotel en restaurant De Ossenstal concurrentie aan doen. De exploitant van de nieuwe horecazaak moet de exploitatie van het hertenkamp betalen. De VVD-fractie in de gemeenteraad, die de oppervlakte van het nieuwe horecabedrijf vergelijkt met de grootte van een tennisveld, is woedend.

Lees meer...

Maandag kort geding om kiosk bij hertenkamp

John van Barneveld geeft de strijd om het behoud van zijn kiosk bij het hertenkamp niet op. Maandagmiddag dient een kort geding bij de voorzieningenrechter in Zutphen, zo maakte hij vanavond bekend. Dat is op de dag – 1 oktober – waarop hij van de gemeente Epe zijn historische gebouwtje moet hebben afgebroken. Dergelijke spoedprocedures worden gevoerd om een besluit (sloop van het pand) te schorsen tot er een beslissing is genomen in een bodemprocedure. De gemeente Epe baseert zich op de uitspraak van het gerechtshof, maar Van Barneveld kan daar met een procedure bij de Hoge Raad nog tegen in beroep gaan. Een voorzieningenrechter kan de gemeente opdragen te wachten met het opleggen van een sloopverplichting tot de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan.

 

Gemeente ziet hertenkamp en Nieuwe Vijver nu als één geheel

Blijkens de reacties op deze website en onze facebookpagina maken veel mensen zich zorgen over de toekomst van het hertenkamp aan de Dellenweg. Ten onrechte. Het hertenkamp blijft, dat staat buiten kijf. De gemeente wil alleen af van de kosten (10.00 euro per jaar) omdat ze het instandhouden van een dergelijke voorziening niet tot haar ‘kerntaken’ vindt behoren. In feite is het gewoon een ordinaire bezuiniging.

Volgens wethouder Jan Aalbers heeft de gemeente besloten om onderzoek te doen naar de toekomst van het hertenkamp èn de Nieuwe Vijver aan de andere kant van de Delllenweg, die vroeger een zwemgelegenheid was, een aantal jaren door waterbedrijf Vitens gebruikt is als infiltratievijver voor (toekomstig) drinkwater en nu ‘gewoon’ een vijver is. Het gemeentebestuur ziet beide attracties nu als een samenhangend geheel, dat geprivatiseerd moet worden. ,,Voor de zandkuil, het gebouw dat daar bij staat en niet meer functioneel is, het hertenkamp en de kiosk willen we graag een nieuw integraal plan maken om te kijken hoe we dat tot een aantrekkelijk geheel kunnen maken.''

Lees meer...

Wéér stukje Eper historie weg: nu kiosk bij hertenkamp

kiosk 2En wéér bewijst de gemeente Epe maling te hebben aan een geliefd stukje Eper historie. En wéér is het domweg een principekwestie. De kiosk bij het hertenkamp aan de Dellenweg moet vóór 1 oktober gesloopt worden. Op de plek waar op de kop af zestig jaar ijs, patat frites, snacks, snoep en dergelijke zijn verkocht, komt … voorlopig niets!

Lees meer...

Stichting gaat hertenkamp beheren - rol Van Barneveld uitgespeeld

Eind dit jaar of begin volgend jaar wordt een stichting opgericht die de exploitatie van het hertenkamp aan de Dellenweg moet overnemen. Een werkgroep bestaande uit de Vereniging Behoud Kwaliteit Epe, Ondernemersvereniging Epe, de Regionale Scholen Gemeenschap N.O.Veluwe en de gemeente Epe treft daarvoor de voorbereidingen. Eén van de mogelijke gevolgen is dat de kiosk van J.van Barneveld daar verdwijnt.

Lees meer...

Subcategorieën

Alle verhalen over de reconstructie van en kaalslag langs de Heerderweg

Alle publicaties over het plan van de gemeente om een 'zwijnenkerend' raster rond een deel van Epe aan te brengen

hek

De geschiedenis van het wild zwijn op de Veluwe en de overlast in Epe en omgeving,
verschenen in de serie 'Epe van toen'


 

Alle artikelen over de gesloopte kiosk bij het hertenkamp in Epe

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.