En weg is het laatste restje vertrouwen in de politiek

 DSC9967 (Custom)Het was gisteravond een historische avond in de Grote Kerk, waar het actiecomité Stop Bomenkap Heerderweg een protestmanifestatie hield. Historisch omdat nog nooit zo’n druk bezochte bijeenkomst in Epe is gehouden waar de bevolking haar onvrede over een overheidsbesluit kenbaar maakte: de deuren moesten nota bene op last van de politie gesloten worden omdat er geen mens meer bij kon, terwijl er op dat moment nog vele tientallen mensen buiten stonden. Maar ook omdat nog nooit zo veel mensen op één avond hun (laatste restje?) vertrouwen in ‘de politiek’ hebben verloren.

Om met dat laatste te beginnen: de vertegenwoordigers van de gemeente en provincie gaven de boze burgers geen greintje hoop dat het besluit om meer dan 500 bomen te kappen nog wordt teruggedraaid. Ja, de gemeenteraadsleden zeiden wel dat als er nieuwe feiten op tafel komen die nog niet bekend waren toen het besluit werd genomen of tegenstrijdig zijn met eerdere informatie, zij bereid zijn het hele plan voor de reconstructie nog eens te heroverwegen, maar er waren nauwelijks mensen die dat geloofden. Bovendien werd wel heel duidelijk dat de provincie – en met name gedeputeerde Connie Biezen – al lang geleden heeft besloten dat en hoe de Heerderweg aangepakt moet worden, dat ze al heel lang voet bij stuk houdt en dat ook zal blijven houden.

In feite kwam de boodschap van de dames en heren achter de tafel die de besluiten hebben genomen er op neer dat ‘we’ met z’n allen hebben zitten slapen. Er is volgens hen wel degelijk al in een vroeg stadium bekend gemaakt dat de nieuwe inrichting van de N794 ten koste van veel bomen zou gaan. Wethouder Jan Aalbers (GroenLinks) verwees onder meer naar een aantal artikelen in dagblad de Stentor waarin werd geschreven dat er veel gekapt worden. Waarbij hij er gemakshalve maar vanuit ging dat iedereen die krant leest. (Vroeger was de leesdichtheid van de lokale krant boven de 90%, maar nu is die zo laag dat de uitgever dat cijfer en ook het aantal abonnees angstvallig geheim houdt.) En Aalbers ging er ook aan voorbij dat ‘veel’ een wel heel rekbaar begrip is. Bovendien kon hij geen gemeentelijke of provinciale publicatie noemen waarin is gemeld dat het om een stuk of 500 bomen zou gaan. Gezien onder meer de opkomst op deze avond, de 1750 mensen die de petitie tegen de bomenkap hebben getekend en de woede en emoties die veel bezoekers de vrije loop lieten, zou ook hij toch hebben kunnen beamen dat er toch iets mis gegaan in de voorlichting door de provincie en de gemeente. Anders zouden de protesten van de laatste maand, die zijn ingegaan toen de eerste van een reeks kapvergunningen werd aangevraagd voor 479 bomen (het zijn er inmiddels al tientallen meer), wel eerder hebben geklonken. Het was ook pas bij de aanvraag voor die kapvergunning dat voor het eerst concrete aantallen werden genoemd. Maar nee, de politici verwijten al die mensen dat zij niet hebben opgelet en veel te laat wakker zijn geworden.

Volgens alle gemeenteraadsleden - CDA, D66, GroenLinks, PvdA en VVD waren vertegenwoordigd – moet de Heerderweg op de schop omdat de weg niet veilig is. En daar is maar één manier voor: het fietspad een eind van de weg leggen en meer dan 500 bomen kappen. Alternatieve mogelijkheden zijn wel onderzocht en gepresenteerd, maar niet afdoende bevonden. Bovendien waren sommige raadsleden zo eerlijk om toe te geven dat ze in feite weinig te vertellen hebben: de weg is van de provincie en die wil dit plan en niets anders. Alleen Hans de Goede van D66 gaf toe daar wel eens vraagtekens bij te zetten; hij haalde daarvoor oud-staatssecretaris Jan Schaefer van de PvdA aan: ,,Ik heb wel eens gedacht: is dit nou beleid of is er over nagedacht?’’

Er werd ook gisteravond weer flink gegoocheld met en gesteggeld over cijfers. Met ongevallencijfers (Jan de Graaf van GroenLinks kreeg de lachers op zijn hand met zijn opmerking dat hij de cijfers die hij gebruikt door de Fietsersbond zijn geleverd) en met percentages hardrijders. Woordvoerster Petra Borsboom van de provincie maakte zich daarbij de ogen van vrijwel iedereen volstrekt belachelijk toen zij gevraagd werd te reageren op cijfers die door het actiecomité waren aangedragen. In plaats van met anders cijfers te komen of die getallen te bestrijden, reageerde ze met: ,,Het zal je kind maar zijn dat bij een ongeluk is betrokken.’’ Ze wekte bij de meesten de indruk in een ivoren toren te zitten en was net als Dirk Jan Beumer van de PvdA zo onbeschoft vooral druk te zijn met haar mobieltje. Ook Ellis de Vries van de VVD maakte zich mateloos impopulair door steeds maar weer te herhalen dat ze er niet zat om ,,sociaal wenselijk gedrag’’ te tonen en misprijzend en zelfgenoegzaam te reageren op wat de ‘bomenactivisten’ inbrachten. Voor sommige fervente VVD-stemmers was haar ,,walgelijk arrogante’’ houding reden om ,,nóóit maar dan ook nóóit meer op de VVD te stemmen’’.

Maar zij hadden tenminste nog het fatsoen om de boze en bezorgde burgers te woord te staan. Gemeentebelangen heeft helemaal nergens op gereageerd en ontbrak dus. Ook de SGP/CU-fractie schitterde door afwezigheid, misschien wel omdat de bijeenkomst in een kerk was. Nieuwe Lijn, de grootste partij in de gemeenteraad, stak niet onder stoelen of banken een puur Vaassense partij te zijn die alleen in Vaassen (en een klein beetje in Emst, want daar zitten ook wat stemmers) geïnteresseerd is: ze was er niet. Verplaats een bankje of bloembak in Vaassen en Nieuwe Lijn klimt op de barricaden, maar als er in Epe iets gebeurt waardoor de hele bevolking in opstand komt, geeft ze niet thuis.

Enfin, aan het eind van de avond zaten er honderden gefrustreerde, boze en emotionele mensen in de kerk die het gevoel hadden dat ze tegenover een muur stonden te praten en roepen die werd gevormd door oostindisch dove leden van het openbaar bestuur, die niet voor rede vatbaar zijn, zich verschuilen achter discutabele argumenten, schermen met betwistbare cijfers, er prat op gaan dat de weg veiliger zou worden en de protesterende mensen minachtend kwalificeren als slaapkoppen die bomen belangrijker vinden dan fietsers die gewond raken in het verkeer en strijden voor een verloren zaak.

Is de strijd dan echt verloren? Nee, nog niet helemaal. Gisteravond is een bezwaarschrift tegen de bomenkap getekend door vele honderden aanwezigen. Maar, zo lieten de provincie en gemeente al meteen weten, de kapvergunning is gevraagd in verband met een goedgekeurd bestemmingsplan en ‘dus’ zal de vergunning - volgende week dinsdag door het college van burgemeester en wethouders - normaal gesproken verleend worden. In dat geval overweegt een aantal tegenstanders over te gaan tot harde actie; er hebben zich al mensen gemeld die zich willen laten vastketenen aan bomen. Ook dat zal niet helpen, want dan trommelt de overheid desnoods een peloton ME-ers op om de zaag in de bomen te kunnen zetten.

Maar toch is er wel een heel klein sprankje hoop. De besturen van de gemeente en de provincie zullen geconfronteerd moeten worden met ‘nieuwe feiten’ en met cijfers waaruit blijkt dat de provincie zich schuldig heeft gemaakt aan het verstrekken van foute en misleidende informatie. Dat kan, want die cijfers en feiten zijn er wel degelijk. En als zij toch niet te vermurwen zijn, kan altijd nog een procedure worden aangespannen bij de Raad van State. Drs. Watze de Vries, die met succes al talrijke procedures bij het hoogste rechtsorgaan van ons land heeft gevoerd, gaf daar gisteravond al een schot voor de boeg voor af.

In de loop van de dag volgen nog verschillende artikelen op deze site over de avond en bomenkap.

 DSC9954

Tien minuten voordat de bijeenkomst begon, stonden er nog zo'n tachtig mensen buiten die er niet meer bij konden.

 DSC9988

Mudvol was het.

 DSC9967

De 'boosdoeners' van de avond. Er was respect voor het feit dat ze gekomen waren, maar naarmate de avond vorderde, haalden ze zich steeds meer woedende reacties op de hals. Vanaf links Dirk Jan Beumer van de PvdA, Hans de Goede van D66, Petra Borsboom woordvoerster van de provincie, Albert Haveman verkeersdeskundige van de provincie, GroenLinks-wethouder Jan Aalbers, Ellis de Vries van de VVD, Jan de Graaf van GroenLinks en Bertie Hendriks van het CDA.

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Geen reacties gevonden

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.