OME tegen Cornielje: Ons prachtige dorp Epe verdient beter

Ons Mooi Epe is weer in de pen geklommen naar aanleiding van de ontmoeting van Clemens Cornielje, commissaris van de koning in Gelderland, afgelopen donderdag met de Eper gemeenteraad. De vereniging plaatst in een open brief kanttekeningen bij een compliment van Cornielje aan het college. De boodschap van Ons Mooi Epe: ‘Ons prachtige dorp Epe verdient beter’ dan de huidige manier waarop de meerderheid van de gemeenteraad omgaat met burgerparticipatie. 

Geachte heer Cornielje,

Graag willen wij u danken voor uw onverwijlde en persoonlijke antwoord op onze email van afgelopen woensdag. Het is fijn om herkenning te vinden voor wat Ons Mooi Epe (OME) ambieert: het gesprek te zoeken met de overheid, waar naar onze mening burgers een interessante bijdrage kunnen leveren bij het ontwikkelen van plannen. Want daarmee wordt bovendien het noodzakelijke draagvlak gecreëerd.

De raadsvergadering
De leden van de kerngroep van de belangenvereniging OME, die daartoe in de gelegenheid waren, hebben afgelopen dondermiddag de bijzondere raadsvergadering bijgewoond. Zoals u weet, had vooral het gesprek over de democratische vernieuwing en burgerparticipatie onze aandacht.
Wat wij zagen en hoorden, bevestigde op verschillende manieren onze ervaring.
De weg naar een volwassen omgang met burgerinitiatief zal voor deze gemeenteraad inderdaad nog een lange zijn. De heer Bestebroer (fractievoorzitter van D66) constateerde terecht dat burgerparticipatie in onze gemeenteraad en met name in het college, vooral krampachtig wordt bekeken. Op enkele raadsfracties na is de houding hier in Epe er eentje van ‘ja maar’- hetgeen erg dicht bij ‘nee’ ligt. Het is echter duidelijk dat deze tijd om een andere instelling vraagt.

Betrokken burgers
Wellicht zal uw inbreng afgelopen donderdag een begin van verandering kunnen bewerkstelligen. Zeker een kleine gemeente als Epe zou wat haar uit de samenleving aan kennis en inzicht geboden wordt met beide handen moeten aangrijpen, al zou het maar zijn als broodnodige aanvulling op haar eigen kapitaal.
Veel raadsleden realiseren zich waarschijnlijk niet dat het burgers er niet eens in de eerste plaats om gaat hun zin te krijgen. Burgers willen geen overheid als een ongenaakbaar bastion, waar men wel weet wat goed voor de mensen is. Een toegankelijk bestuur communiceert met de gemeenschap die zij dient. En beslissingen die na een open dialoog in redelijkheid worden genomen, zijn voor iedereen veel gemakkelijker te accepteren dan opgelegde besluiten, zeker als die niet overtuigend zijn.

Er was juist géén dialoog met de gemeente Epe
Deze laatste uitweiding permitteren wij ons vanuit de behoefte om iets recht te zetten dat ons in de vergadering trof. Blijkbaar bestaat er bij u over het proces-Heerderweg het beeld dat daarover tussen OME en de gemeente overleg is geweest. In De Stentor van afgelopen vrijdag stond u geciteerd:
"Ten aanzien van de Heerderweg is juist goed geluisterd en er zijn zaken aangepast. Een les die we kunnen meenemen naar soortgelijke processen in de toekomst."
Als u dit hebt bedoeld als compliment aan het college, dan is dat echt niet terecht. Onze vereniging heeft een kleine anderhalf jaar lang alle mogelijke pogingen gedaan om de dialoog tot stand te brengen, maar de gemeente heeft die categorisch afgewezen onder het mom dat de Heerderweg onder de verantwoordelijkheid van de provincie viel.
Het college heeft evenwel alle medewerking aan de provincie verleend om praktisch alle aangevraagde kapvergunningen zo snel mogelijk en zonder bezwaren van haar kant te verstrekken. De wethouder (Jan Aalbers - red.), die onder andere verantwoordelijk is voor Natuur, Landschap, Milieu en Groen (inclusief bomenbeleid), heeft zich gedurende het gehele proces opmerkelijk stil gehouden, was niet bereid om met OME in gesprek te gaan en heeft alles nagelaten om een rigoureuze bomenkap te voorkomen.

Publieke en politieke druk
De ambtelijke werkgroep van de provincie heeft onder druk van veel statenleden en de publieke opinie wél geluisterd, of liever gezegd: moéten luisteren. Vervolgens heeft de provincie haar plannen naar aanleiding van de verkeersveiligheidsaudit, waarin zeer kritisch werd geoordeeld over het provinciale ontwerp, wel aan moéten passen.
De aanpassingen zijn onder flinke publieke en de daaruit voortgevloeide politieke druk tot stand gekomen en dus niet omdat er welwillend door de respectievelijke overheden naar de betrokken (deskundige) burgers is geluisterd.  

Tot slot
Ons prachtige dorp Epe verdient beter. Iedere burger verdient beter.
Wij zijn verheugd over het initiatief van de gemeenteraad van Epe om met burgers in dialoog te gaan over 'De Raad van de Toekomst'. Wij hopen dat uw aanwezigheid en uw woorden onze raad en het college verder zullen inspireren en zullen aanzetten tot een veel positievere houding ten opzichte van serieuze burgerinitiatieven!
Wij hopen en verwachten dat u de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend zult blijven volgen en eventueel zult bijsturen.

Met vriendelijke groet,

ome

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Haverkamp

    Cornielje heeft hier zijn VVD provincie vriendje v.d. Hoeve gestald, een burgemeester die zijn sporen inmiddels heeft verdiend.
    Een spoor van vernielingen welteverstaan!
    De man verdiend beslist een borstbeeld, eentje met een enorm lange Pinokkio neus.

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.