Onvolwassen provincie zelf schuldig aan vertraging werk Heerderweg

De vereniging Ons Mooi Epe krijgt van de provincie de schuld van vertraging in de werkzaamheden aan de Heerderweg. 'Wat een onzin', dachten we meteen toen we het kritiekloos neergekalkte betoog van de provinciale voorliegster voorlichtster Petra Borsboom lazen. Ben van der Sman van OME vindt dat ook en schreef zijn ergernis in een reactie op dit verhaal. Zijn visie verdient een breder platform, vandaar dat we zijn reactie ook als los artikel plaatsen.

'OME de schuld van de problemen op de Heerderweg? “Het sparen van extra bomen heeft voor de overige werkzaamheden ook gevolgen. Mede door een aantal kortgedingen, met name tegen de vereniging “Ons Mooi Epe” (OME) heeft het project al de nodige vertraging opgelopen”. Aldus de frequent in de pers optredende voorlichter van de provincie Gelderland mevr. Borsboom in de Stentor van 9 maart j.l. Voor wie het artikel tussen de regels leest wordt eindelijk duidelijk dat de provincie liever kiest voor een rigoureus voortraject door middel van enorme kaalslag zodat de uiteindelijke uitvoering in een sneller tempo kan worden gerealiseerd. Hoewel de voorlichter bepaald niet in haar eerste leugentje is gestikt spreekt ze nu, waarschijnlijk onbedoeld, eindelijk eens de waarheid. Volledige kaalslag maakt een vlotte reconstructie mogelijk en veroorzaakt minder hinder voor het verkeer.

Het is wel duidelijk wie de zwarte piet toegespeeld gaat krijgen bij iedere tegenslag vertraging of ongemak. Iets dat zeker gaat voorkomen bij de werkzaamheden aan de Heerderweg. Omdat OME deze rigoureuze bomenkap van meer dan 600 bomen heeft voorkomen zijn zij nu, in de ogen van de voorlichter, de aangewezen zondebok voor het feit dat de provincie worstelt met de wijze waarop nu een en ander moet worden uitgevoerd, aldus het artikel.

Je zou toch zeggen dat de provincie door alle vertragingen ruim de tijd heeft gehad om dit “probleem” op te lossen. Gemakshalve vergeet de provincie dat OME door haar acties veel leed en veel kaalslag heeft weten te voorkomen en een plan had gelanceerd dat domweg beter was, veiliger was en veel meer bomen spaarde dan het provinciale plan. Dat plan had nu al lang gerealiseerd kunnen zijn als de provincie niet zo halsstarrig en onvolwassen had gereageerd. Excuses van de provincie waren meer op zijn plaats geweest dan dit soort onterechte verwijten. Tot vandaag aan toe wordt van provinciale zijde geopperd dat “OME niet moet zeuren omdat ze al zoveel hebben bereikt”. Over onvolwassenheid gesproken.

Mevr. Borsboom roeptoetert bovendien dat het aantal negatieve reacties de laatste weken fors is afgenomen terwijl zij nog geen week eerder in de pers verkondigde heel veel (!) positieve reacties te hebben ontvangen. Wij moeten haar kwalificatie maar met een flinke korrel zout nemen want wij brengen hierbij in herinnering dat zij aan het begin van het traject het ook heeft gehad over de kap van “enkele” bomen. Wij weten inmiddels allemaal hoe het echt zat. Zaken worden regelmatig veel gunstiger voorgesteld dan ze in werkelijkheid zijn en juist dit aspect van verkapte “propaganda” heeft gedurende het gehele proces heel veel weerstand opgeroepen. Naar aanleiding van het proces van de afgelopen 2 jaar kom ik dan ook tot een 3- tal aandachtspunten:

1. Bij het project Heerderweg is stelselmatig en vanaf het allereerste begin de hand gelicht met onafhankelijke voorlichting. OME heeft dit meerdere malen aangetoond. De rol van voorlichters gaat in de praktijk veel verder dan voorlichting en inhoudelijke bemoeienis door voorlichters moet totaal worden uitgebannen. Voorlichting begint een ware plaag te vormen en is mede de oorzaak van de afkeer van burgers van de overheid. Dit moet in de toekomst beslist anders anders is burgerparticipatie bij voorbaat gedoemd te mislukken.

2. Dergelijke plannen dienen NOOIT door wegenbouwers en/of door wegenbouwafdelingen te worden ontwikkeld. Bij de provincie is dit echter schering en inslag. Pas in een een veel te laat stadium worden de disciplines groen, stedenbouw en verkeer betrokken. Dit zou juist andersom moeten zijn.

3. Iedere keer als OME kwam met suggesties en aanbevelingen werd ambtelijk steeds verwezen naar de uitspraken van provinciale- en gedeputeerde staten waardoor, volgens de ambtenarij, verdere discussie niet meer mogelijk was. Van politieke zijde echter kreeg OME continu te horen dat zij zich met dat detailniveau niet bezighielden en zo hoort het ook. Het zou ambtenaren sieren dit soort verwijzingen voortaan achterwege te laten.

Bovenstaande dient betrokken te worden bij het nader vormgeven van burgerparticipatie waaraan door diverse instanties momenteel hard wordt gewerkt. OME volgt in onze gemeente deze ontwikkelingen nauwkeurig.

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Daniël Verveer

    De oorzaak voor de verkeerde volgorde [eerst aannemer, dan verkeer/groen] zoals boven gesignaleerd, komt voort uit de incompetentie van mensen in dit soort functies. Het is niet de ervaring/capaciteit die bepaald wie een functie krijgt, maar wie je kent bij de Apparatsjik , zodat de regenten banenpool jou een plekje bezorgt. Als wij willen dat mensen op basis van competentie worden benoemd moeten we van de regenten partijen af. PvdA/VVD/CDA verdelen de functies niet alleen meer binnen de politiek, maar binnen het hele ambtelijk apparaat. Waar om zou er steeds een VVD minister vallen over de zélfde bonnetjes ... ...omdat het de PvdA fractie goed uitkomt en de PvdA ambtenaren ongeveer 90% van justitie beheersen ! Bijkomend probleem : volgens huidige ambtenaren CAO komen we nooit meer van deze 'zaailingen' af!

  • Ronald

    De rol van de voorliegster is absoluut vanuit haar overtuiging " ik weet wel wat goed voor anderen is" geweest. De insteek van OME is altijd vanuit inhoud overtuiging,eerlijkheid geweest. De insteek van de Provincie vanuit macht. Zo kwam het althans op mij over. Natuurlijk ziet de provincie dat anders. OME had vanaf begin van hun bestaan de vinger op de zere plek gedrukt. En dat kreeg provincie ook door. Om gezichtsverlies te vermijden heeft provincie met als belangrijkste adviseur de voorlichtster een plan bedacht waarvan de provincie op voorhand de uitslag al wist. Stel je voor dat de uitkomst van nieuw onderzoek OME volledig gelijk zou geven. Dat gezichtsverlies zou te groot zijn. Echter OME ging ondanks een flink gebaar van veel minder bomenkap door. Toen is er een grens overschreden kennelijk. Voor straf moet OME nu in de hoek staan van de provincie. Ze mogen niet meer meespelen van de " juf " foei. Dit is nu de machtspolitiek waar we in ons land helaas no mee te maken hebben. Dhr. Cornielle begrijpt dit ook wel. Ongetwijfeld heeft hij hier achter gesloten deuren overleg over gevoerd. Zowel in zijn eigen organisatie als bij de gemeente Epe onlangs. De enige wijze waarop verandering kan geschieden is andere en eerlijke mensen op de posities die bepalend zijn in dit soort processen.

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.