Woar blif de tied: 'De Weemehof' 1992 – 2012

Foto 1 (Custom) (2)De bewoners van de ‘De Weemehof’ hebben op vrijdag 12 oktober het feit gevierd dat hun appartementencomplex al weer 20 jaar bestaat. Met een jubileumreceptie werd dit heuglijke feit door de bewoners en genodigden met een hapje en een drankje luister bij gezet. De rode loper lag uit die dag. Vele buurtbewoners namen de kans waar om het gebouw eens van binnen te zien.

De bewoners boden belangstellenden de mogelijkheid om het woongebouw te bekijken, evenals enkele woningen. Er was zelfs een heuse lakei in rokkostuum en met bolhoed. En namens het gemeentebestuur was wethouder Joop van Nuijs aanwezig. Verhuurder Triada woondiensten reikte de bewoners en andere aanwezigen een heuse jubileumkrant uit. 

Geschiedenis

De hoek Beekstraat met de Weemeweg waarop ‘De Weemehof’ staat, kent al een rijke geschiedenis. Een groep ouders kwam namelijk in 1876 in de oude pastorie van de Nederlandse Hervormde Kerk aan de Weemeweg bij elkaar om een school op te richten. De z.g. Fransche School werd op 17-01-1876 geopend in de oude pastorie, met Jacob Gerard van den Bosch als schoolhoofd. Adres van school en hoofd luiden: Oude pastorie, Kom 81 B te Epe.
De eerste jaren was de school een soort privé-instituut. In 1882 werd de school door de gemeente overgenomen en kreeg zij een openbaar karakter. De oude pastorie (uit 1653 ?) aan de Weemeweg, waarin de Fransche school was ondergebracht en die later MULO werd, werd in december 1912 afgebroken om plaats te maken voor een nieuw schoolgebouw. Het laatste hoofd van de MULO-school was de heer Roelof Paasman. In 1913 telde de gemeente Epe 9886 inwoners.

Foto 1 (Custom)

Een foto van de MULO-School net voor de afbraak. – 1992.

 

Voor de school ziet u nog reclame-uitingen van het tegenover de school gelegen cafetaria ’t Olde Nest. 

Het woord Weeme betekent ‘een statig groot huis nabij een kerk’. Deze betekenis is meegenomen in de benaming van het huidige appartementencomplex ‘De Weemehof’

Foto 2 (Custom)

Een prentbriefkaart van de M.U.L.O school. - 1925.


Terugkijken met Piet de Bruin

Eerst neem ik u even mee naar het ontstaan van ‘De Weemehof’. Het is de oud-directeur van de voormalige woningbouwvereniging De Vier Dorpen (Emst-Epe-Oene-Vaassen) de heer Piet de Bruin die in de jubileumkrant e.e.a. treffend weet te verwoorden:
‘Omstreeks 1989 stond het gebouw met de gymzaal van de voormalige Van den Boschschool aan de Beekstraat leeg. Alleen de directeurswoning werd nog bewoond door het echtpaar Paasman. De vraag was, wat moet er gebeuren met dit markante gebouw: slopen of behouden voor culturele activiteiten. Na onderhandelingen met de Gemeente Epe kreeg de toenmalige woningbouwvereniging De Vier Dorpen de kans een woningbouwplan te ontwikkelen’.

Foto 3 (Custom)

Een sfeerbeeld van de Beekstraat t.o. de MULO-School. – Een uitgave van: Nauta, Velsen. – 1913.

 

‘De locatie in het centrum van het dorp Epe was uitermate geschikt voor de bouw van een seniorencomplex, dicht bij de voorzieningen. Ook de ligging aan het parkje met de vijver is uniek’.

Foto 4 (Custom)

Het Burg. Sweerts de Landaspark. – Een uitgave van: Scholten’s Boekhandel. – 1952.

 

‘Aan architectenbureau Jorissen in Rijssen is de opdracht gegeven een woningbouwplan te ontwerpen. Uitgangspunt hierbij was een plan voor seniorenwoningen met een gemeenschappelijke ruimte en afgesloten galerijen, zodat een fijn woon- en leefklimaat kon worden bereikt. De videofooninstallatie en de afgesloten toegangsdeur dragen bij aan veilige woonomgeving. Ook is gekozen voor duurzame materialen en een goede warmte-isolatie. Zo zijn de buitenkozijnen vervaardigd uit kunststof. Al dit denkwerk resulteerde in een bouwplan voor 27 woningen, waarbij één woning is gerealiseerd als algemene fietsenberging, zodat 26 huurwoningen beschikbaar kwamen’.

Foto 5 (Custom)

Het voetpad langs het prikkeldraad is de Weemeweg. De akkers aan weerszijden van het pad vormden de ‘Wehmekamp’. Rechts tussen de bomen schemert het huis van meester Van de Bosch. – Een uitgave van: J.L. Scholten. - 1903.


Nieuwbouw

‘Met dit bouwplan is de procedure ingezet voor de wijziging van het bestemmingsplan en de bouwaanvraag. Na de sloop van het schoolgebouw is de bouwput uitgegraven. En op 5 maart 1992 kon de eerste paal geslagen worden van ‘De Weemehof’, onder belangstelling van genodigden en het voltallige bestuur van de Vier Dorpen. Op zich is dit heel bijzonder, want de meeste huizen in Epe zijn niet onderheid. Door de kronkelige loop van de Dorpsbeek was de ondergrond niet stabiel genoeg om ‘De Weemehof’ zomaar op het zand te bouwen’.

Foto 6 (Custom)

Hier ziet de Beekstraat met rechts de Dorpsbeek.– Een uitgave van: J.L. Scholten. - 1900.

 

‘Na een voorspoedige bouwperiode met soms veel regen, kon aannemer Reinbouw uit Dieren de woningen nog voor de kerstdagen van 1992 opleveren voor de huur aan de bewoners. Woningbouwvereniging De Vier Dorpen heeft samen met anderen bedragen beschikbaar gesteld om een gemeenschappelijke ruimte te kunnen inrichten. Het bestuur van de gevormde bewonerscommissie heeft zich ingezet deze ruimte aan te kleden. Omstreeks Pasen 1993 werd ‘De Weemehof’ feestelijk geopend. Enkele omwonenden, die wel blij waren met de sloop van het leegstaande gebouw en de realisatie van dit wooncomplex, boden een fotocollage aan van de bouwactiviteiten. Gedurende de bouw hadden deze buren namelijk met enige regelmaat foto’s gemaakt van de voortgang van de werkzaamheden’. 

De heer Piet de Bruin denkt met veel genoegen terug aan de realisatie van ‘De Weemehof’, die door de nieuwe entree (2011) een nog mooiere uitstraling heeft gekregen. Hij wenst de bewoners een goede tijd en veel woonplezier toe in dit bijzondere woongebouw.


De bewonersvereniging

In 1992 werd de vereniging ‘De Weemehof’ opgericht. Ze heeft tot doel het bevorderen van de woonzelfstandigheid van de ouderen en te zorgen voor een optimaal woon- en leefgenot voor ouderen in de woningen gelegen aan de Weemeweg nummers 12 t/m 62 te Epe. Twee maal per jaar wordt een algemene vergadering belegd waarbij de leden met elkaar in gesprek gaan over de financiën en de activiteiten voor de komende tijd. Alle bewoners zijn lid en betalen € 25,00 per jaar. Het huidige bestuur bestaat uit:
Jan van ‘t Erve-lid, Inge Raat-secretaris, Anneke Klarenbeek-penningmeester en Klaas Fiks hanteert de voorzittershamer.


In het jubileumkrantje komen ook enkele bewoners aan het woord:

Mevrouw Trompetter:
‘Ik ben 85 jaar en ik woon hier vanaf het begin. Eerst samen met mijn man, maar hij was ziek. We hebben er eerst nog samen mogen wonen maar al vrij snel is hij overleden. Ik kom oorspronkelijk uit de Jordaan, nabij de Westertoren. Ik woon hier met veel plezier en hopelijk blijf ik hier nog een tijdje. Ik heb het heel goed naar mijn zin’.

Klaas en Diny Fiks:
‘In het voorjaar van 2008 zijn wij samen komen wonen in het appartementencomplex ‘De Weemehof’. Het wonen is hier geweldig. Er wordt hier samen met de bewoners van alles georganiseerd vooral in de wintermaanden, zoals sjoelen, spelletjesavonden, film, gymoefeningen, bingo’s en nog veel meer. Ook is er een paar keer per jaar een gezamenlijk diner in onze geweldige gemeenschappelijke ruimte. Er zijn dit jaar bijzondere activiteiten i.v.m. ons 20-jarig jubileum. Wij hopen samen met al onze bewoners op een nog vele gezonde en gezellige jaren in ons complex’.

Mevrouw Koerhuis-Toorn:
Is al jaren woonachtig in ‘De Weemehof’. Na bijna 80 jaar gewoond te hebben in Heerde, is mevrouw Koerhuis samen met haar man verhuisd naar Epe. Deze verhuizing heeft plaatsgevonden, omdat hun dochter en haar gezin al in Epe woonde. Mevrouw Koerhuis woont erg prettig in ‘De Weemehof’. Zij vindt het erg leuk dat er zoveel activiteiten voor en door de bewoners worden georganiseerd, zeker nu zij sinds twee jaar weduwe is. Ook vindt zij het prettig dat ‘De Weemehof’ zo centraal in het dorp Epe ligt. Binnen de dorpskern vinden vele activiteiten plaats en die zijn makkelijk te bereiken voor de bewoners, al dan niet gebruikmakend van de rollator.

Familie Kamphuis: 
Zij wonen hier al vanaf het begin en met veel plezier. De heer Kamphuis zegt: ’Ik ben jaren actief geweest in het bestuur van de bewonersvereniging, met name als voorzitter. Ook mijn vrouw was enthousiast en ondersteunde veel bewonersactiviteiten. Wij hopen hier nog vele jaren te mogen wonen’.


Jubileumboottocht

Op 26 juli jl vierden de bewoners al hun jubileumfeest en werd er een heuse jubileumboottocht gehouden. De boot vertrok die dag met rederij Eureka uit Deventer richting Kampen. Onderweg werd er genoten van een goed verzorgde lunch en de bewoners die nog goed ter been waren, maakten gebruik van een wandeling door het pittoreske Kampen. Ter afsluiting van de geweldige dag werd er gezamenlijk gedineerd bij de Loreley aan de Heerderweg.

Foto 7 (Custom)

Café Restaurant de Loreley, van de familie W. Borst. – 1978.


Maatschappelijke stage

Sinds 2009 stellen de bewoners van ‘De Weemehof’ hun gemeenschappelijke ruimte open voor maatschappelijke stagiaires van de Regionale Scholengemeenschap De Springborn uit Epe en het Christelijke College de Noordgouw uit Heerde. Het doel van een maatschappelijke stage is dat jongeren tijdens hun schooltijd kennismaken met vrijwilligerswerk en een onbetaalde bijdrage leveren aan de samenleving. De activiteiten die o.a. georganiseerd worden, zijn: kerstbakjes maken, fietstochten organiseren en activiteiten begeleiden zoals spelletjesavonden en workshops. Ook hebben zij geholpen bij de bingo en hand- en spandiensten verricht voor de bewoners.

Foto 8 (Custom)

'De Weemehof' met op de voorgrond het Sweerts de Landaspark. – De baron J.L.J.B. Sweerts de Landas, was tussen 1889 en 1926 burgemeester van Epe. - 1993.


Vooruitkijken met Harrie van de Ven

De huidige directeur van Triada dhr. Harrie van de Ven geeft in zijn slotwoord onder andere aan: ‘Ik ben er trots op dat Triada eigenaar is van ‘De Weemehof’. Het woongebouw ziet er prima verzorgd uit en de mensen wonen er met plezier. Er is een gemeenschappelijke ruimte waar allerlei activiteiten worden georganiseerd door actieve bewoners. Ook de verkeersruimten zijn ruim opgezet en bieden mogelijkheden om te biljarten, te lezen en te praten’.
‘Als directeur van Triada zou ik wensen dat deze manier van bouwen nu nog mogelijk is, maar financieel is dat steeds moeilijker, omdat elke m² moet worden opgebracht door toekomstige huurder en corporatie. Het is prettig dat ‘De Weemehof’ 20 jaar geleden is gebouwd en een uitstraling heeft die past in deze tijd. Ik bedank de bewoners voor hun inzet om de leefbaarheid te bevorderen, omzien naar elkaar en voor het organiseren van vele activiteiten. Wij kunnen alleen proberen goed te faciliteren, maar de motor ligt in de onderlinge betrokkenheid en samenwerking van de bewoners zelf’.

Dhr. Harrie van de Ven besluit met de woorden:
‘Ik wens, in harmonie met elkaar, de bewoners van “De Weemehof” nog veel woonplezier toe’.

Foto 9 (Custom)

Na afloop van de receptie kregen alle bewoners bovenstaande ingelijste foto mee waarop zij trots staan afgebeeld voor hun bewonerscomplex ‘De Weemehof’.

 

Bron: Jubileumkrant ‘De Weemehof’ uitgegeven door Triada – 12 oktober 2012.

Bron: Historische Vereniging Ampt Epe – TIJDLIJN Epe – van auteur J.A.F. (Jan) Paasman.

(Gert van den Esschert – lohuizerbrink-epe.nl – 008-2012)

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Geen reacties gevonden

EMD 3 cover Aangepast

Als er een prijs zou worden uitgereikt voor het boek dat bij de lezers het meeste enthousiasme losmaakt, gaat die zonder twijfel naar 'Epe mien däärpien 3'. Hier een persbericht en hier een interview met auteur Gert van den Esschert. Verkrijgbaar bij Boekhandel Bosch, de Read Shop en Uitgeverij Gelderland.

buukies

Twee prachtige boeken van Gert. De eerste druk van deel 1 was uitverkocht, maar er is een herdruk gekomen die onder meer bij Uitgeverij Gelderland te koop is. Deel 2 is nog bij de boekhandels Bosch en Bruna in Epe verkrijgbaar en bij de uitgever aan de Hoofdstraat ook online.

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.