Laatste reacties

Hi,
I'm looking for any memorabilia in connection with a UK band that played at De Trap on 25/09/1974. We are about to release a live vinyl album fr...
Mooi verhaal met veel bekende dingen voor mij. Wij woonden tegenover de azaleakwekerij en ging naar de Hosthoeker school.
Eerst nog langs het zwemba...
Dit huis werd kort vóór, in en na de tweede wereldoorlog waarschijnlijk bewoond door de fam. J.H. Slebos, directeur van de Confectie Centrale te Elbur...
Wat leuk, zij was is een ver familielid van mij. Ik heb nog een foto / ansichtkaart waar zij op staat met een pijp in de mond.
Wijlen mijn vader hee...
Het is niet de Verlengde Bloemstraat, maar de Wachtelenbergweg. Het witte huisje links is ons huis, Officiersweg 28.
Ik ben familie van veearts altenburg dat is mijn opa jammer dat hij nu niet meer in leven is?
Beste Herman,
Ik ben geboren in 1954 op de Hoge Weerd in Epe en per toeval kwam ik op deze site terecht.
Prachtig vooral de getekende plattegrond. ...
De gemeente Epe moet zich diep schamen dat ze deze kiosk, die er vele jaren heeft gestaan, af te laten breken. Het is nu tot een plek geworden waar je...
Wij wonen nu 51 jaar in Elburg en gaan regelmatig naar het Landgoed Tongeren. Zijn zeer geïnteresseerd in historie in het algemeen waarbij Tongeren to...
Wat een prachtige kerel was Rein........... en wat heeft hij veel betekent voor EPE.
Ik zag nu pas de vraag. Ik heb ook bij Ellie in de klas gezeten. Als leerkrachten hadden we achtereenvolgens: juffrouw Van Klaveren, juffrouw Kamphuis...
Bedankt voor het werk en de mooie artikelen die daar uit voort kwamen. De Gemeente Epe kon een kritische noot vaak wel gebruiken, jullie leverden die!...
Best jammer.
Maar ook mooi dat veel Epenaren er gebruik van hebben mogen maken.
ut is wat ut is.
Ik had een blauwe DKW hummel, mijn broer een grijze.
Ben op zoek naar een restauratie dkw, het liefst een blauwe
Volgens mij is er nog niet zoveel verandert.
Het bijzonder onderwijs mag nog steeds veel te veel eigen onzin verkondigen.
In omringende landen komen...

Zoeken

Heden & Verleden (113): Hoofdstraat (47)

70A copyDe Vlijtweg van de vorige aflevering die hier staat, verlaten wij nu en wandelen wederom terug naar de Hoofdstraat, naar de voormalige RK Kerk.

Op de eerste foto, vorig jaar genomen, ziet u de huidige Rooms Katholieke Kerk aan de Hoofdstraat 52 in Epe, die eind 1966 werd geopend. Zoals iedereen inmiddels wel weet, is deze kerk door terugloop van haar leden, onlangs gesloten en verkocht aan de fam. Overmars. Doordat de oude kerk, zie tweede foto, destijds te klein bleek en er teveel onkosten kwamen, was nieuwbouw de beste en voordeligste oplossing. Op 15 oktober 1964 werd een belangrijke parochieavond gehouden. Er werd een uiteenzetting gegeven van de plannen van het kerkbestuur en de parochianen stemden er volledig mee in.

Nu kon architect Th. Hermans uit Utrecht aan de gang. Hij maakte een ontwerp voor de nieuwe kerk en na diverse veranderingen werden de tekeningen door bisdom en kerkbestuur goedgekeurd. Ook problemen met het Gemeentebestuur en de Stedenbouwkundige Dienst werden opgelost. De geschatte kosten bedroegen ƒ 310.000,00.

In 1966 volgde de aanbesteding. De bouw werd gegund aan de fa. van Norel, de elektrische installatie aan de fa. Wassink, het loodgieterswerk aan de fa. Jonker en het schilderwerk aan fa. v.d. Schepop allen uit Epe. De aanleg van de centrale verwarming werd toegewezen aan de fa. Walhof uit Goor.

Op aandringen van pastoor H.J.W. Thielen werden verschillende commissies gevormd, o.a. voor versiering kerk, uitbreiding orgel en aanschaffing klokken. Door allerlei acties werd er bijgedragen o.a. door de inzameling van oud papier en waardezegels, plaatsing van busjes in de gezinnen met het opschrift “Dank voor de kleinste gaven”, en achter in de kerk stond een emmer met het motto “help mij luiden”. Door deze acties konden er nieuwe klokken worden besteld, waarvan de grootste geschonken werd door een Eper fabrikant. Ook kwam er een nieuw doopvont, waarvoor schoolkinderen de gelden bijeengebracht hadden.

Nu rees het probleem waar de kerk haar doorgang moest vinden tijdens de afbraak van de oude en nieuwbouw van de nieuwe kerk. Het werd opgelost door de spontane medewerking van de kerkvoogdij van de Ned. Hervormde kerk, die belangeloos haar Grote Kerk beschikbaar stelde.

Onvergetelijk zal 25 september 1966 blijven, toen pater Ben van Breen in deze voor katholiek Epe historische omgeving zijn eerste Plechtige H. Mis opdroeg.

Van de oude kerk die afgebroken werd door het sloopbedrijf Van Vliet uit Utrecht, zijn alleen drie ramen van het priesterkoor van de vernietiging gered. Deze zijn in nu tegen de muur bevestigd van de tentoonstellingsruimte “De Ring” in het gemeentehuis.

Begin april 1966 kon men beginnen met het leggen der fundamenten van de nieuwe kerk en op 14 augustus 1966 vond door pastoor Thielen "de eerste steenlegging" in stilte plaats. De bouw verliep voorspoedig en er was goede hoop, dat nog voor Kerstmis de nieuwe kerk in gebruik kon worden genomen.

De commissie voor de versiering van de kerk, die intussen ook niet stil gezeten had, liet aan de voorgevel een reliëf aanbrengen, dat vervaardigd was door "De Porceleynen Flesch" uit Delft. Het is een uitbeelding van psalm 41: ‘Zoals het hert dorst naar de waterbron, zo dorst mijn ziel naar U o Heer’.

De nieuwe kerk kon op 20 december 1966 door Kardinaal Alfrink worden ingewijd.

Uit dankbaarheid voor het gebruik van de Hervormde Grote Kerk bood pastoor Thielen, namens de parochie, de Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente een gedenkraam aan voor de Grote Kerk, gemaakt door glazenier W. van Woerkom en voorstellende de H. Martinus.

Een tweetal jaren na de nieuwbouw werd pastoor Thielen benoemd tot pastoor te Raalte. In zijn vijf jarig pastoraat (1963-1968) heeft hij veel bewerkstelligd. Hij is in 1991 op 74 jarige leeftijd overleden.

Bron: Website R.K. Kerk Epe - www.franciscusenclara.com

 C260027

Foto gemaakt op 26-12-2014. De pastorie werd na de sloop van de oude kerk gespaard.

70A

Foto uit 1950. De kerk heeft van november 1914 tot maart 1966 op deze plek gestaan. 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Geen reacties gevonden

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.