Laatste reacties

Hallo Willem,
Elly zat volgens mij in de klas bij mijn oudste broer Doede Keuning. Onze ouder waren bevriend met de fam. Van Doornum. Ook mijn vader ...
Op zoek naar Jeanette Jurriens kwam ik deze foto tegen. Haar ouders hadden vroeger een delicatessenzaak in Epe. Ze is waarschijnlijk rond 1952 geboren...
Goedemorgen!
Hoewel dit een oud bericht is, toch even proberen! Hebben jullie toevallig een adres voor mij? Dit lijkt mij een prachtige plek om te f...
Beste heer Van den Esschert,
Verrassend om op deze pagina iets over mijn grootvader te lezen! Ik weet dat hij ruim 20 jaar schoolhoofd in Epe is gewe...
Jammer dat ik daar maar één keer heb doorkruist. Nostallgie!

Zoeken

Open brief Ons Mooi Epe aan Cornielje en gemeentebestuur

'De staat van de lokale democratie en burgerinitiatieven' zijn donderdagmiddag onderwerp van gesprek tijdens een bijeenkomst van de Eper gemeenteraad met Clemens Cornielje, commissaris van de koning in Gelderland. Daar is zeker in de gemeente Epe veel over te zeggen. De vereniging Ons Mooi Epe, die in het hele land model kan staan voor uiterst succesvol burgerinitiatief, neemt met een open brief aan Cornielje en het gemeentebestuur een voorschot op het gesprek.


Geachte heer Cornielje, geacht college en geachte leden van de gemeenteraad,

Burgerintiatieven en –participatie
Nu er op 9 maart geen gelegenheid is om in te spreken, richt vereniging Ons Mooi Epe (OME) zich per (open) brief tot u. Op de agenda van deze bijzondere vergadering staan, onder andere: De staat van de lokale democratie en Burgerinitiatieven.
Beide onderwerpen zijn onze vereniging uit het hart gegrepen. Burgerinitiatief en burgerparticipatie staan al geruime tijd op de agenda van het bestuur van onze gemeente. Dat moet ook wel, want maatschappijbreed is de afstand tussen bestuur en burger groot.
In de praktijk blijkt de inbreng van bewoners voor haar vertegenwoordiging en het bestuur eerder een last dan een must. OME weet daar alles van.

Vereniging Ons Mooi Epe
OME is opgericht toen zich in ons dorp in zeer concrete vorm iets voordeed, wat ook landelijk speelt. Burgers voelden zich hier gepasseerd inzake het plan ter reconstructie van de Heerderweg, een plan met grote landschappelijke en dus maatschappelijke gevolgen. Dit provinciale plan werd in samenwerking met het bestuur van deze gemeente aan de bevolking gepresenteerd in een vorm, die de mogelijkheid tot bezwaar ertegen minimaal moest maken. Dat lukte uiteindelijk niet, want toen toch duidelijk werd wat de plannen behelsden is de bevolking, met steun van enkele politieke partijen, massaal in verzet gekomen. Uit dat verzet is OME ontstaan. OME is geen protestbeweging of actiegroepering, maar één van de duizenden voorbeelden van burgerinitiatieven, die het land inmiddels rijk is. Het was najaar 2015.

Landelijk fenomeen
In augustus 2016 schreef Stevo Akkerman in Trouw een artikel met de titel ‘Hoop’. De ontwikkelingen die hij in de Nederlandse politiek constateerde, stemden hem niet vrolijk.
“Maar ik wil niet nog somberder worden”, zei hij, “en daarom richt ik de blik vandaag liever op de vele hoopgevende initiatieven die links en rechts de kop opsteken, als planten die zich zelfs door asfalt niet laten tegen houden. […] Burgers organiseren samen van alles om voor elkaar te krijgen wat overheid, publieke sector en bedrijfsleven laten liggen, of wat zij, burgers, zelf beter en gezelliger kunnen organiseren dan instituties.”

Enkele weken later, op 23 september, schreef Hans Marijnissen in dezelfde krant over de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, de ideële vereniging die is blijven bestaan nadat ‘Heidemij’ ‘Arcadis’ werd (beide commerciële bedrijven). Deze vereniging richt zich op “de verbetering van de leefomgeving waarbij adviseurs van Arcadis op vrijwillige basis burgerinitiatieven en sociale ondernemingen steunen. Daarvoor is jaarlijks 2,5 miljoen euro beschikbaar.”
In het artikel vertelt de projectleider van de vereniging over de soms grote plannen op het gebied van ruimtelijke ordening, die op initiatief van burgers ontwikkeld zijn en worden, en komen initiatiefnemers aan het woord. De initiatieven ontstaan als burgers het gevoel hebben dat de overheid niets, of de verkeerde dingen doet.

‘De Heerderweg’
Het is inmiddels maart 2017. Het verhaal ‘Heerderweg’ is u allen genoegzaam bekend. Het is een leerzame geschiedenis, dat is zeker.
Door de tomeloze en kostbare inzet van expertise, gebiedskennis en gedrevenheid van burgers werd een overheidsplan ook in de ogen van diezelfde overheid sterk verbeterd en heeft onnodige schade gedeeltelijk beperkt kunnen blijven. Het was echter een uiterst moeizaam proces, waarin de weerstand vanuit de provinciale en gemeentelijk overheden tot het einde toe helaas een factor van belang bleef.
Dat laatste is ons zeer tegengevallen.

Enkele politieke partijen en enkele individuele betrokkenen, zowel uit de provinciale en gemeentelijke volksvertegenwoordiging als ook uit de ambtelijke geledingen, hebben zich ronduit verheugd getoond met de constructieve inbreng van ‘buiten’. Zij staken ons een hart onder de riem, maar zij waren slechts uitzonderingen.

In een gezonde situatie werken partijen samen vanuit het inzicht en de overtuiging dat zij met elkaar tot het beste resultaat kunnen komen. Rond ‘de Heerderweg’ zijn zowel de gemeentelijke als de provinciale overheid juist tegenover de burgers blijven staan, die zij zouden moeten vertegenwoordigen en dienen.

Het is te hopen dat ook de overheid van dit proces het nodige heeft geleerd.

De kloof en de verkiezingen
We zeggen het nog maar eens: burgers van hun kant voelen zich door hun overheid niet meer vertegenwoordigd en zelfs in de steek gelaten. Het is met het vertrouwen van burgers zo slecht gesteld, dat het de samenleving ontwricht. Dat kan u niet ontgaan. Het hele land houdt zijn hart vast voor de verkiezingen van volgende week woensdag.
Over een jaar kiest Nederland nieuwe gemeenteraden. Moeten wij ons hart blijven vasthouden, of maakt u een begin met de noodzakelijke beweging ten goede? Bent u in staat en bereid om te doen wat nodig is om burgers het vertrouwen terug te geven waar een samenleving niet zonder kan bestaan?

De stappen om te komen tot een optimale burgerparticipatie zijn er vele. Die ladder bestaat uit vele treden.
De gemeente Epe staat nog met beide benen op de grond en moet de eerste trede daarvan nog nemen, alle goede bedoelingen en theoretische rapporten ten spijt.
 
Wij wensen u veel wijsheid toe.
En uiteraard een goede vergadering met een verrassende conclusie en een positief vervolg!

Wij wachten het in hoopvolle spanning af en verblijven,
met vriendelijke groet,

ome

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.