Epe krijgt definitief een zwijnenkerend raster

Er komt definitief een 9 kilometer lang raster langs de noordwest kant van Epe om wilde zwijnen te weren. De 285 inspraakreacties die zijn ingediend naar aanleiding van de voorlopig tracékeuze en uitvoering hebben wel tot enkele aanpassingen geleid, maar vormden voor het college van burgemeester en wethouders geen aanleiding om het besluit terug te draaien.

De gemeente start nu de procedure voor het aanvragen van de benodigde vergunningen om met de aanleg te kunnen beginnen. Daar staat minimaal zes weken voor. Zodra de vergunning binnen is, wordt begonnen met de aanleg.

Het voorgenomen tracé wordt met 1250 meter verlengd omdat Het Geldersch Landschap niet wil dat het raster door haar gebied loopt. Bij de Zeuvenbargweg en Vijverlaan wordt de loop van enkele paden aangepast zodat het raster niet zo dicht langs de weg komt. Op een enkele plek is een poort voor ruiters en menners toegevoegd omdat het raster daar een knooppuntennetwerk voor hen doorkruist. De aanpassingen kosten 25.000 euro. De provincie betaalt 60% van de kosten, die op 300.000 euro worden geraamd.

Het leefgebied voor wilde zwijnen wordt door het raster met 40 hectare verkleind. Aan de noordkant van Epe blijft wel een opening voor wilde zwijnen omdat het raster daar ophoudt. De gemeente Epe had gehoopt dat Heerde zou meedoen, maar die voelt daar niets voor. ,,Je kunt je afvragen wat daar gaat gebeuren’’, aldus burgemeester Hans van der Hoeve, die zijn hoop er op heeft gevestigd dat Heerde haar woorden waarmaakt dat eventuele overlast van wilde zwijnen effectief kan worden voorkomen en bestreden met goed jachtbeheer.

Alle 285 mensen die in de zomer hebben gereageerd tijdens de inspraaktermijn, krijgen een inspraaknota waarin het college in gaat op de aangevoerde argumenten. Ruim 200 mensen hebben de modelreactie ingeleverd die was verzorgd door de Vereniging Behoud Kwaliteit Epe. Daarin werd er voor gepleit om de lengte van het raster te beperken tot 0 meter. Het college betoogt dat de inspraakmogelijkheid daar niet voor was bedoeld; ,,het nut en de noodzaak’’ van het raster was al eerder vastgesteld, het ging nu puur om de route en uitvoering.

Het college zegt het besluit om een raster nog wel te hebben geëvalueerd, maar geen aanleiding te zien om er alsnog van af te zien. Burgemeester Van der Hoeve erkent dat de overlast afgelopen twee jaar beduidend minder is geweest dan in 2011, toen de varkens in de bebouwde kom liepen en grasmatten in tuinen en parken en bermen omwroetten en bloembollen uit de grond haalden, maar wil niet het risico lopen dat de varkens weer in de bebouwde kom komen. Hij wijst er op dat in de omgeving van de Officiersweg, het voormalige spoorbaantracé en de Hoge Weerd weer sporen van wilde zwijnen zijn gesignaleerd. 

 

In een persbericht meldt de gemeente onder meer:

,,Naast het beschermen van de veiligheid in de bebouwde kom, vindt de gemeente het belangrijk om het bosgebied toegankelijk te houden. Daarom hebben diverse betrokkenen, verenigingen en organisaties meegedacht over de ontsluitingsvoorzieningen. Inwoners en organisaties hebben door middel van inspraakreacties gereageerd. Er zijn daarom extra poorten toegevoegd en er wordt bij een aantal poorten rekening gehouden met de opstelplaatsen voor aangespannen paarden. Enkele grondeigenaren gaven geen toestemming voor een raster op hun grond. De ligging is daarom aangepast en het raster langer geworden.''

,,Epe is een bijzonder gebied, waar veel wild voorkomt. Dat trekt veel toeristen, waar Epe net als de hele Veluwe blij mee is. Echter, wilde zwijnen trekken van tijd tot tijd ook de dorpskern in. Dat leidt niet alleen tot veel overlast, maar ook tot onveilige situaties. In overleg met de provincie Gelderland is daarom vorig jaar besloten een raster aan te leggen. Het uitgangspunt van de gemeente was om het raster zoveel mogelijk over ‘eigen grond’ aan te leggen en bij voorkeur aan te sluiten op natuurlijke belemmeringen en bestaande rasters.''

 

tracé wildraster 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Geen reacties gevonden

 

Iets melden of vragen?
[email protected]

 

Terzijde

vrijheid

Klik hier om het volledige, omvangrijke programma te zien waarmee in de gemeente Epe 75 jaar vrijheid wordt gevierd.VA01 2020 VPAlles over de nieuwe VA-krant, die komende week verschijnt, is hier te lezen 
de heerd
Klik er op voor meer informatie.


Op woensdag, of soms zelfs pas op donderdag, worden de folders bezorgd waarin winkeliers adverteren met aanbiedingen die de maandag ervoor al van kacht zijn geworden. Gevolg: mensen die op die aanbiedingen af gaan, vissen regelmatig achter het net, ze zijn uitverkocht. Reclamefolders? In Epe soms zonde van het geld.


 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.