Laatste reacties

Ventweg langs de S9 volgen vanuit Epe, richting Nunspeet. Juist voor de rotonde in Tongeren, met de afslag naar 't Harde, aan de rechterzijde in het b...
Hallo Willem,
Elly zat volgens mij in de klas bij mijn oudste broer Doede Keuning. Onze ouder waren bevriend met de fam. Van Doornum. Ook mijn vader ...
Op zoek naar Jeanette Jurriens kwam ik deze foto tegen. Haar ouders hadden vroeger een delicatessenzaak in Epe. Ze is waarschijnlijk rond 1952 geboren...
Goedemorgen!
Hoewel dit een oud bericht is, toch even proberen! Hebben jullie toevallig een adres voor mij? Dit lijkt mij een prachtige plek om te f...
Beste heer Van den Esschert,
Verrassend om op deze pagina iets over mijn grootvader te lezen! Ik weet dat hij ruim 20 jaar schoolhoofd in Epe is gewe...

Zoeken

Participeren is geen eenrichtingsverkeer

Door politici één van de meest gebruikte woorden van 2013: Participeren.  Vaak wordt er nog een woord achteraan geplakt en heeft men het over participatiesamenleving of participatiemaatschappij. Alsof er een samenleving/maatschappij  is waaraan je niet kunt deelnemen.  Laatst las ik een goed geschreven stuk op de site taalkliniek.nl dat hierover gaat. Het stuk heet veelzeggend “het participatiekoor”.

(door Bert de Weerd)

Deze week was ik bij het plaatselijke tankstation (woa’j nog  gewoon plat kunt proat’n) en ontstond er een levendige discussie tussen een aantal mannen over dit onderwerp. Wij hadden het over wat dit gaat betekenen voor de zorg. Over één ding waren we het eens. Het komt er op neer dat de kinderen voor hun ouders moeten gaan zorgen. Eén van de mannen die de discussie aanhoorde zag dit wel zitten: “Zo ging dat vrogger ok” en hij kwam met een voorbeeld van een familie waar de kinderen voor de ouders zorgden en dat ging volgens hem prima! Een ander zag dit totaal niet zitten: “Mien kinder’n kunt nog gien ei bak’n, loat stoan dat…”

En zo is het ook. Niet iedereen is capabel om een ander te verzorgen. Mensen die in de zorg werken doen dit werk niet voor niets, zij kiezen hier bewust voor, hebben hier voor geleerd en ervaring opgedaan zodat ze dit op een professionele manier kunnen doen. Toen ik de man die het wel zag zitten uitlegde dat het niet voor iedereen is weggelegd om terug te kunnen vallen op de kinderen om het simpele feit dat er ook mensen zijn die geen kinderen hebben of waarvan de ouder-kindrelatie dermate verstoord is dat dit niet mogelijk is, was hij veelzeggend stil en knikte hij instemmend.

Over het zogenaamde participeren in de gemeente  Epe: wanneer ik hier lees hoe de gemeente een oude mevrouw te woord staat die hulpbehoevend is en vraagt waarom ze minder hulp krijgt, vrees ik het ergste. Voor zover ik weet, is er geen enkel raadslid geweest dat hierover kritische vragen  heeft gesteld aan het college. Wel heeft er een raadslid gereageerd op het artikel, maar daar is het bij gebleven. Wanneer we het over participeren hebben…

Al met al lijkt het er onderhand op dat het voor de gemeente Epe een mooi woord is geworden dat gebruikt wordt om de verantwoordelijkheden die de gemeente heeft af te schuiven op de burgers. De zogenaamde “participatie maatschappij” is niets meer en niets minder dan een “zoek het allemaal lekker zelf uit maatschappij” aan het worden.

Goed voorbeeld hiervan is ook hoe de gemeente omgaat met het opruimen van het zwerfafval. Ook dat moeten de burgers zelf doen. Zelfs een voorstel van het CDA om verenigingen te stimuleren om zwerfvuil op te ruimen is niet opgepakt door het college en heeft geen steun mogen ontvangen van de andere fracties in de raad. Je zou van een college en politieke partijen die zeggen te willen participeren met de burgers mogen verwachten dat er van hen alternatieve initiatieven komen. Niets is echter minder waar. Ook met een goedbedoelde tip om de scholen erbij te betrekken zoals ik in deze column heb omschreven wordt niets mee gedaan.

De bestuurders en politiek in Epe zien participeren blijkbaar als eenrichtingsverkeer. Dit terwijl participeren juist betekent dat er tussen de politiek en burgers een wisselwerking kan ontstaan waardoor de afstand tussen politiek en burgers wordt verkleind. Overigens speelt dit niet alleen in Epe. Politicoloog Gerard Drosterij schreef hierover een column met de treffende kop “geen participatiesamenleving zonder participatiepolitiek. Zo simpel is het”. In andere bewoordingen doet Epenaar Jo van der Sloot, zoals ik heb begrepen een gedreven bestuurder met veel ervaring, hier een soortgelijke oproep aan de gemeente Epe om de regie te nemen.

Met de omschreven mentaliteit van de huidige bestuurders en de meeste politici en het vooruitzicht dat het wat betreft de zorg ook deze kant (participatie) op gaat, ben ik benieuwd wat dit gaat betekenen in de gemeente Epe. Ook ben ik benieuwd of er nog (toekomstige) politici in Epe zijn die dezelfde vraagtekens zetten bij de uitvoering van het participeren in de gemeente. Wie het weet mag het zeggen en wanneer een (toekomstig) raadslid zich geroepen voelt om hier te reageren, lees ik het graag.

Iedereen een voorspoedig en sociaal 2014 gewenst!

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Geen reacties gevonden

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.