Alleen plan Episch Centrum voor hertenkamp voldoet

Burgerparticipatie lijkt weer een wassen neus

Het lijkt het sterk op dat de gemeente Epe de bevolking weer eens bij de neus genomen heeft met de plannen voor het hertenkamp en de Nieuwe Vijver aan de Dellenweg. Ze heeft doen voorkomen dat de bevolking kan kiezen uit drie plannen, maar twee daarvan voldoen niet eens aan de gemeentelijke uitgangspunten, aan de wet- en regelgeving in het bestemmingsplan en aan de richtlijnen van Natura 2000. In feite is het plan van het Episch Centrum het enige dat overal aan voldoet en zelfs nog iets extra heeft. Bovendien beweerde de gemeente geheel ten onrechte dat de adviezen van de klankbordgroep zijn verwerkt in de plannen van De Koperen Ezel en Experience Media.

Een klankbordgroep boog zich evenals een ambtelijke werkgroep over de vijf ingediende plannen. De klankbordgroep bestond uit direct-omwonenden, de Vereniging Behoud Kwaliteit Epe (bewoners Epe-Noord), Stichting Promotie Gemeente Epe (o.a. ondernemers), de Fietsersbond en de vereniging Ons Mooi Epe. Twee indieners, Zoo Consultants en Beijzonder Dienstverlening, trokken zich gaandeweg het proces terug.
De klankbordgroep koos uiteindelijk unaniem voor het plan van het Episch Centrum. Ook de ambtelijke projectgroep had daar een duidelijke voorkeur voor. De reden was vooral dat de beide andere niet voldeden aan de wet- en regelgeving in het bestemmingsplan en Natura-2000-richtlijnen, terwijl het plan van het Episch Centrum juist de natuur als uitgangspunt neemt, conform het bestemmingsplan en Natura-2000-richtlijnen. Dat meldt de vereniging Ons Mooi Epe in een nieuwsbrief. ‘De natuur wordt niet met rust gelaten en er worden meer bezoekers getrokken, terwijl de omgeving al overbelast is en dat ongewenst is. Het bestemmingsplan (2017) is duidelijk: geen nieuwe activiteiten en extensiveren.’

De adviezen zijn in principe vrijblijvend, maar wegen volgens het college van b en w wel mee bij de uiteindelijke besluitvorming. Maar als twee van de drie plannen niet aan de regels voldoen, valt er niets te kiezen.
Waarom wekt de gemeente dan toch de indruk dat we als bevolking kunnen kiezen? Burgerparticipatie. Ze klopt zich al jaren op de borst dat de bevolking mag meepraten en meebeslissen, maar in de praktijk is daar tot nu toe weinig van terecht gekomen. Er mocht in een aantal gevallen meegepraat worden als de beslissing al genomen was. Burgerparticipatie was tot nu toe in Epe meestal een wassen neus. Zoek op deze site maar eens naar ‘burgerparticipatie’. Nu wekt ze de indruk dat wij allemaal mogen meebeslissen over de toekomst van het gebiedje ('trede 2 inwonerparticipatie’, aldus de gemeente), maar gezien de conclusies van de klankbordgroep en de ambtenaren vat er helemaal niets te kiezen.

Ons Mooi Epe vraagt zich nog wel af ‘wat de gemeente /het college gaat doen als burgers voor een plan stemmen dat niet in het bestemmingsplan past, dat voor de klankbordgroep (om die reden) afgevallen was en door de ambtelijke projectgroep op basis van toetsing aan de diverse harde criteria niet was aanbevolen’. Maar zo ver zal het niet komen. De gemeente zou zichzelf daarmee nog meer voor schut zetten dan ze afgelopen jaren al heeft gedaan met het hertenkamp en omgeving.

Er is nog een reden waarom al vast staat welk plan (al dan niet ten dele) wordt uitgevoerd. Lang geleden besloot de gemeente af te willen van de jaarlijkse exploitatielasten van het hertenkamp, toen 10.000 euro, nu volgens de gemeente (ineens) 45.000 euro. Dat was de aanleiding voor alle ellende van de afgelopen jaren en uiteindelijk ook de sloop van de kiosk van John van Barneveld. In 2014 liet b en w weten dat privatisering daarvoor de enige optie was. (Klik hier voor uitleg en motivatie door de gemeente.) Het plan van het Episch Centrum Epe voldoet niet alleen als enige aan alle eisen, regels en wetten, het voorziet de gemeente ook nog eens voor een periode van tien jaar met 20.000 euro per jaar van financiën. En buiten dat: het is gewoon het beste plan met het mooiste resultaat.

Ergerlijk is ook dat de gemeente de bevolking vals heeft voorgelicht. Volgens haar zijn de adviezen van de klankbordgroep in beide andere plannen verwerkt. Mooi niet. Ons Mooi Epe heeft als lid van de klankbordgroep de gemeente er op gewezen dat dat absoluut onjuist is. ‘Dat zou ook helemaal niet kunnen, want de uitgangspunten van deze plannen zijn al strijdig met de geldende wettelijke kaders.'

De klankbordgroep heeft de gemeente afgelopen week gewezen op de valse voorlichting. Een dag later werd de tekst op de website van de gemeente gewijzigd.

Burgerparticipatie vorm geven is helemaal niet moeilijk, maar voor de gemeente Epe blijft zo'n democratisch proces een worsteling van jewelste.

 

Bijlagen:
Bewaar het bestand Episch Centrum toekomstvisie Hertenkamp - Nieuwe Vijver.pdfPlan Episch Centrum[ ]???7001 kB
Bewaar het bestand Het ontwikkelplan van De Koperen Ezel.pdfHet ontwikkelplan van De Koperen Ezel.pdf[Plan Koperen Ezel]???965 kB
Bewaar het bestand Het ontwikkelplan van Experience Media.pdfPlan Experience Media[ ]???2917 kB

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.