De vijf plannen voor het hertenkamp en de vijver

Als wethouder Scholten ze niet wil bekend maken, doen wij dat wel

Wethouder Robert Scholten wil niet zeggen welke plannen zijn ingediend voor de herinrichting van het gebied rond de Nieuwe Vijver en het hertenkamp. (klik hier voor een verhaal over het ‘schimmenspel’.) Dat zou ‘het proces onnodig verstoren’. Dat lijkt mij volslagen onzin en omdat wij voorstander zijn van openheid, presenteren wij van Epernet hier de plannen waarover wordt gesproken.

 

Kennis is macht en dus heeft een democratisch gekozen bestuur als de gemeenteraad recht op het delen van kennis. Als regent Scholten daar niet voor zorgt, doen wij dat wel.

Vijf organisaties hebben ideeën aangedragen.

1. Bekend was al het plan van stichting Episch Centrum Epe: de vijver in ere herstellen als plaats om pootje te baden, te schaatsen en op het strand te recreëren, de kiosk terug met een exploitatie zonder winstoogmerk en een educatief centrumpje voor o.a. scholieren inrichten. De stichting heeft tevens aangeboden de exploitatie van het hertenkamp over te nemen, in de veronderstelling dat dat 10.000 euro per jaar is. Dat is het bedrag dat de gemeente Epe jaren geleden als bezuiniging opvoerde toen het af wilde van de exploitatie van het hertenkamp. Inmiddels blijkt de jaarlijkse exploitatie echter 25.000 euro te kosten (de inkomsten uit de gesloopte kiosk van John van Barneveld zijn weggevallen) en kampt het hertenkamp met achterstallig onderhoud. Episch Centrum Epe wil de boel runnen met vrijwilligers.

2. Een tweede plan is ingediend door Beijzonder Dienstverlening. De ingrediënten: hertenkamp omvormen naar kinderboerderij met herten, speeltoestellen en een kleinschalig duurzaam horecaconcept; verkoop van hippe vegetarische menu’s en streekproducten van lokale boeren; dagbesteding voor mensen met een zorgvraag (verzorgen dieren, terrein, bediening horeca, organiseren activiteiten); vijver omvormen tot zwemvijver met moderne toiletten; uitbreiding natuurlijke speeltoestellen, outdoor, klimbos, kabelbaan; organisatie van kinderpartijtjes/teambuildingactiviteiten; stands voor paarden om te rusten en te drinken en educatie (lezingen/schoollessen over de natuur, zoals herkennen van bomen en planten, de medicinale werking er van, eten uit de natuur, etc.).

3. Ook De Koperen Ezel, dat de dieren van het hertenkamp enige tijd heeft verzorgd, heeft ideeën. De voorstellen: een moderner hertenkamp met wild uit de omgeving (herten, fazanten, korhoenders, wilde zwijnen, etc. maar wel alleen gebiedseigen dieren, dus geen geiten, pauwen, duiven, e.d.); de vijver weer omvormen tot zwemvijver, in combinatie met een water-, zandspeeltuin en voorlichting over het waterwingebied; rondleidingen, infopunten, voerautomaten, adoptiemogelijkheden; een klimspeelbos met een maximumhoogte van 2,0 meter; een kiosk op de helft van de hertenweide met een terras aan de zijde van het hertenkamp of in het vervallen pompgebouw met terras over het water; paardenboxen om te rusten en te drinken; inzet van cliënten van een zorgboerderij, stagiaires, werkervaringsplaatsen.

4. Zoo Consultants tekent voor het vierde plan, dat er als volgt uit ziet: waterrijk (ligweides bij vijver, open overdag hoofdseizoen), natuurspeelplaats, waterspeeltuin en beachvolleybal; klimpark (investering bij derden); inzet foodtruck en bescheiden horeca in het pompgebouw; 40% kleinere hertenkamp zonder zicht op hekwerk met dassenburcht en wilde zwijnen bij bosrand; Veluwrama met o.a. receptie, horeca met terras, expositieruimte, virtuele belevingsruimte en vergaderruimte; struinpad langs de damherten, wilde zwijnen en dassen; uitkijktoren Veluwe View (60 m hoog) en inzet van een trein die op zonne-energie loopt.

5. Het vijfde plan is van Experience Media en omvat de volgende elementen: beleving met je zintuigen via vijf routes (zien: dieren hertenkamp, natuur en wild spotten; horen: vogelgeluiden, burlen, windorgels, bosmegafoons; voelen: speelvijver, touwvlot, waterpomp, etc.; proeven: zomer: sapjesbar, toast en ijssalon, winter: biologische choco, gemberthee en koffie; ruiken: route naar een bloemen-, fruit- en kruidentuin met bloemschikken, stekken en ingrediënten voor sap; Bonnie’s Boshuis, een belevingscentrum en leren over natuur; een beleef Epe-app voor kinderen (herken planten, insecten, etc.); samenwerking activiteiten met Staatsbosbeheer, Geldersch Landschap; organisatie van een bosmarkt met lokale streekproducten.

Beleving

Daarnaast heeft de ‘werkgroep kinderbelevingspaden ’t Eperholt’ enkele wensen geventileerd, waaronder natuurlijk spelen en een waterbelevingsplek voor kinderen bij het strand, een informatiepunt bij het hertenkamp met uitleg over het gebied en de natuurregels en de toegang tot het gebied veranderen door van de wildsluis een ‘spannende poort, waarachter het allemaal gebeurt’ te maken.

De horecaondernemers in de (wijde) omgeving (Ossenstal, Brasserie Floor en Fletcher hotel) houden zich afzijdig omdat zij vinden er geen belang bij te hebben dan wel zich afzijdig te willen houden.

Regels

Wat er uiteindelijk komt, is mede afhankelijk van allerlei regels. Zo ligt het gebiedje in Natura 2000-gebied en de zwemvijver bovendien in een stiltegebied. Natuurlijk speelt ook stikstof een beperkende rol. Het bestemmingsplan laat slechts een kleine uitbreiding van de huidige bebouwing toe, maar daar zijn uitzonderingen op mogelijk en bovendien heeft het huidige gemeentebestuur er al herhaaldelijk blijk van gegeven bestemmingsplannen te willen veranderen als ondernemers daar om vragen. Daar komt nog bij dat het huidige pompgebouw, dat er overigens in feite jarenlang illegaal heeft gestaan, kan worden gesloopt en de huidige bebouwingsgrens van 350 m2 in het totale gebied (minus de huidige gebouwen en gebouwtjes) met één tiende deel mag worden vergroot, waardoor toch wel wat meer mogelijk is dan een eenvoudige kiosk zoals er decennialang heeft gestaan.

Geen magneet

Het gemeentebestuur vindt dat de uiteindelijke opzet maatschappelijk gedragen moet worden, terwijl omwonenden al te kennen hebben gegeven er niets voor te voelen als het heringerichte gebied als een magneet voor recreanten en toeristen en daarmee gemotoriseerd verkeer gaat werken. Zij vinden dat groot onderhoud aan het hertenkamp wel voldoende is, de natuurwaarden en biodiversiteit versterkt kunnen worden en de rest zo kan blijven. Ongetwijfeld wel mèt kiosk, want ze waren vorig jaar fel tegen de sloop van het historische bouwwerkje.

Planning

Het gaat de gemeente vooral om het vergroten van de kwaliteit en belevingswaarde, waarbij de vijver duidelijke zichtbaar wordt en een betere recreatieve functie krijgt en het hertenkamp aantrekkelijker wordt dan het vierkante terrein met een hoog hek er omheen, en in principe niet om megalomane plannen met grootschalige horeca, hoge gebouwen en grote parkeerterreinen.

Afgesproken is dat de initiatiefnemers hun plannen verder ontwikkelen met beelden en een nadere detaillering van de exploitatiemogelijkheden en kosten. Het is de bedoeling dat het college van b en w in het eerste kwartaal van 2020 één voorkeursplan voorgelegd krijgt waar het een besluit over kan nemen.

 

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
 • Nicole

  Pléase.....houd het rústig thv de hertenkamp en ‘stil/als is’ bij de vijverkant!!!! Dat is juist de (aantrekkings)kracht van het gebied! Eenvoud siert/back to basic etc etc...
  Hooguit een ‘kleine’ kiosk voor een ijsje en (take away) koffie/thee/warme choco en als de dieren maar goed verzorgt worden!

 • Romee

  Bedankt voor het delen van de plannen, ik was er nieuwsgierig naar en na het geheimzinnige gedoe raakte ik nog veel nieuwsgieriger
  Ik vind het extreem grootste plannen, het is nu een prachtige plek waar kinderen heerlijk (kunnen) spelen, alles moet steeds grootser en half worden voorgekauwd
  Kracht van de eenvoud, dorpsgenoten en toeristen weten het prima te vinden

 • Daniël Verveer

  Dus voor alles draait is er 6 jaar geen kiosk geweest : € 90.000 'rode cijfers' . Goed goan college !

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.