Stichting gaat hertenkamp beheren - rol Van Barneveld uitgespeeld

Eind dit jaar of begin volgend jaar wordt een stichting opgericht die de exploitatie van het hertenkamp aan de Dellenweg moet overnemen. Een werkgroep bestaande uit de Vereniging Behoud Kwaliteit Epe, Ondernemersvereniging Epe, de Regionale Scholen Gemeenschap N.O.Veluwe en de gemeente Epe treft daarvoor de voorbereidingen. Eén van de mogelijke gevolgen is dat de kiosk van J.van Barneveld daar verdwijnt.

Dat blijkt uit de beantwoording van vragen van de gemeenteraadsfractie van Gemeentebelangen door het college van burgemeester en wethouders.

De gemeente Epe wil af van de exploitatie van de trekpleister in het bosgebied van Epe, die haar ongeveer 10.000 euro per jaar kost. Ze is al vele jaren bezig te onderzoeken hoe het beheer van het hertenkamp kan worden geprivatiseerd. Daar lijkt ze nu eindelijk uit te zijn.

Verwacht werd dat Van Barneveld een rol zou gaan spelen bij het beheer van het kampje. Hij is daar al meer dan dertig jaar actief met het op gezette tijden verkopen van onder meer ijs, frites, snacks en drank. Sinds 1999 doet hij dat vanuit zijn eigen kiosk. Hij betaalt 3215 euro per jaar aan leges en precariobelasting voor de standplaats.

Maar Van Barneveld en de gemeente lijken niet door één deur te kunnen, zo valt op te maken uit de beantwoording van de vragen van Gemeentebelangen. Hij is in juni van dit jaar geïnformeerd dat de kans groot is dat zijn rol daar is uitgespeeld. Sindsdien zijn beide partijen niet meer met elkaar in gesprek. Van Barneveld heeft één afspraak afgezegd en één geweigerd.

De nieuw op te richten stichting moet zelf de mogelijkheid krijgen om daar met verkoop iets te verdienen, vindt het college: ,,Om het hertenkamp ook in de verdere toekomst te kunnen behouden is een degelijk verdienmodel voor de stichting van belang. Het model wordt degelijk door een actieve link te leggen tussen de opbrengsten en kosten op deze plek. Ook sponsoring en giften kunnen een onderdeel uitmaken van de inkomsten. Een model alleen gebaseerd op sponsoring en giften maakt de hertenkamp nog niet toekomstbestendig. De privatisering gaat in eerste instantie uit dat de exploitatie van een verkooppunt onder de stichting valt en/of één partij namens de stichting die zowel het beheer en onderhoud kan uitvoeren en daarnaast zelf opbrengsten uit het verkooppunt kan realiseren.’’

In die optiek kan Van Barneveld daar alleen blijven als hij in zee gaat met de stichting en (een deel van) het beheer en onderhoud voor zijn rekening neemt. Maar daar voelt hij kennelijk niets voor.

Het college zegt niet te weten hoe belangrijk de inkomstenbron voor de Eper ondernemer is: ,,Het is voor ons niet bekend hoeveel de kiosk bijdraagt aan het levensonderhoud van de heer Van Barneveld. We hebben geprobeerd om met de heer Van Barneveld en zijn advocaat in gesprek te treden om de (financiële) gevolgen voor de heer Van Barneveld helder te krijgen. Dit teneinde tot een redelijke uitfasering (overgangsregeling) te komen. Tot nu toe heeft Van Barneveld deze gesprekken afgehouden.’’

 

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Geen reacties gevonden

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.