Stuitend gedrag gemeente en provincie in soap bomenkap Heerderweg

Het is ronduit stuitend hoe de gemeente Epe met haar burgers om gaat. Tijdens de nieuwjaarsreceptie had ‘onze’ burgemeester Hans van der Hoeve nota bene het lef om ijskoud te beweren dat ‘burgerparticipatie belangrijk’ is en de gemeente 'de inwoners steeds meer gaat betrekken bij de plannen'. Maar hij had zijn glaasje nog niet geleegd of zijn college van b en w stak een dikke middelvinger omhoog naar diezelfde inwoners. Laten we dit college tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar alsjeblieft de rekening presenteren en massaal campagne voeren om niet te stemmen op Nieuwe Lijn, CDA, PvdA, GroenLinks en SGP/CU. En laten we hopen dat de burgemeester geen tweede termijn, tot zijn pensionering, mag blijven zitten. Want dit arrogante groepje bestuurders heeft echt volstrekt maling aan de bevolking.

De voorbeelden liggen voor het oprapen. Denk aan het ‘zwijnenkerend raster’ dat vrijwel niemand wilde en er op discutabele wijze is gekomen, de poging om op basis van bewust fout getrokken conclusies een natuurbegraafplaats op de Woesterberg te realiseren en vooral aan de never ending soap rond de bomen aan de Heerderweg. Aan die laatste affaire is vorige week een triest nieuw dieptepunt toegevoegd. Wat het college betreft mag de provincie de bomen met alle plezier kappen en is het afgelopen met het ‘gemekker’ van de bevolking.

De rechter had de provincie opgedragen om voor meer dan 100 bomen die volgens haar tegen de vlakte moeten, opnieuw een kapvergunning bij de gemeente aan te vragen. Het college kennende, stond de uitkomst al vast: zet de bijl en zaag er maar in, geen enkel probleem. En zo liep het ook. In een mum van tijd had het college dat besloten.

Terwijl in het gemeentelijk bomenbeleidsplan staat dat er een zorgvuldige afweging moet plaatsvinden tussen de waarde en betekenis van de boom en het belang van het verwijderen. 'Voor iedere boom moet dat opnieuw worden beoordeeld omdat geen situatie hetzelfde is', staat er. Het college zal ongetwijfeld beweren dat dat al in een eerder stadium was gebeurd. Daarvoor moeten we ver terug in de tijd gaan, in de periode waarin de gemeente voor nog een paar honderd bomen extra een vergunning gaf, inclusief voor bomen die nota bene op het grondgebied van de gemeente Heerde staan. Dan maak je mij niet wijs dat er sprake is geweest van een zorgvuldige afweging. Die kritiek wordt gedeeld door de gemeentelijke bezwarencommissie, want die maakte gehakt van de handelwijze van de ja-knikkers bij de gemeente.

Met het verlenen van de kapvergunning kan ook meteen het gemeentelijk groenstructuurplan de prullenbak in, want daarin staat dat de Heerderweg een goed ontwikkelde groenstructuur heeft met gezonde, volwassen en monumentale bomen, die de gemeente wil behouden. Het college neemt eerdere gemeenteraadsbesluiten dus al niet eens meer serieus.

De rechtbank in Arnhem beoordeelt morgen in een door de provincie aangespannen kort geding of de gemeente wettelijk juist heeft gehandeld. Ongeacht de uitspraak kan in ieder geval vastgesteld worden dat het snelle besluit van de gemeente een sterk staaltje ondemocratische besluitvorming is. Het college toverde immers een noodkapvoorziening uit de hoge hoed, waardoor burgers niet, zoals gebruikelijk, de mogelijkheid krijgen om bezwaar aan te tekenen. Dat kan bij elke willekeurige boom waar een kapvergunning voor wordt aangevraagd, ook op particuliere grond, maar niet in dit geval.

Je hoeft je niet af te vragen waarom het college zo te werk gaat. De provincie wil onder leiding van gedeputeerde Conny Bieze (van de VVD) eindelijk wel eens aan de slag met de Heerderweg en de wil van de provincie is wet in Epe. Beide overheden hebben schoon genoeg van al die 'zeurende' burgers. Die hebben het voor elkaar gekregen dat ruwweg 400 van de 600 bomen die in eerste instantie volgens beide overheden moesten verdwijnen mogen blijven staan en daar moeten ze het maar mee doen. Democratie is prima, maar tot op zekere hoogte. Als het ze niet uitkomt, tellen normale inspraak- en omgangsvormen niet meer.

Het draait in deze fase van het conflict voornamelijk om de bomen in de Norelbocht. Daar moeten er veel wijken omdat de provincie wil dat het fietspad daar drie meter breed wordt. Een onafhankelijk onderzoeksbureau, een expert bij uitstek in dit soort zaken en met instemming van de provincie en de protesterende vereniging Ons Mooi Epe gekozen, vindt dat niet nodig. Twee meter breed is genoeg en scheelt enorm veel bomen. Maar de provincie wil daar niets van weten. Wat mij frappeert dat de provincie daar nooit inhoudelijk op is ingegaan. Althans, niet verder dan de opmerking dat drie meter veiliger is dan twee meter. Zo lust ik er nog wel een paar. Vier meter is veiliger dan drie meter, vijf meter is veiliger dan vier meter, dus waarom zou de provincie het fietspad niet gewoon meteen tien meter breed maken? Ik kan me dan ook niet aan de indruk trekken dat deze beslissing puur is ingegeven door het gedrag van een slechte verliezer. De provincie heeft al zó veel moeten toegeven aan Ons Mooi Epe, dat ze op de rem trapt en er een prestigekwestie van heeft gemaakt. Dat getuigt van een wel heel slechte bestuurlijke mentaliteit, juist in een tijd waarin burgers hun vertrouwen in overheden verliezen. Het is de arrogantie van de macht en niets anders.

earthdayDe provincie zou blij moeten zijn met bevolkingsgroepen die op basis van kennis van zaken (OME heeft hoog gekwalificeerde verkeers-, wegen- en bomendeskundigen in haar gelederen) meedenken en proberen foute besluitvorming terug te draaien. Want foute besluitvorming was het, getuige het feit dat de provincie in eerste instantie 600 bomen wilde kappen en na door OME te zijn geïnformeerd 400 minder. En wat maakt het nou uit of de Heerderweg nog een jaar blijft zoals die nu is? Helemaal niets. Als er nou aan de lopende band ongelukken zouden gebeuren is het een ander verhaal, maar de Heerderweg is blijkens verkeersongevallencijfers absoluut niet onveilig. Maar nee, 'opzij opzij opzij, we hebben vreselijke haast'.

Door te blijven luisteren naar dergelijke burgerparticipatie en tot het eind toe de wil te tonen om consensus te bereiken en door met argumenten te strijden om tegenstanders te overtuigen, bereik je op termijn veel meer dan er een prestigekwestie van te maken.

Dat laatste zal de gemeente Epe ook merken bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Er broeit iets in Epe, de onvrede neemt hand over hand toe, net als de behoefte aan een andere bestuurscultuur. Dat zal zich voor de huidige coalitiepartijen wreken in de aanloop naar de verkiezingen, let maar op. Je kunt je zelf nog zo hard op de borst kloppen dat je het goed doet, als de mensen voor wie je beslist aan den lijve ondervinden dat het tegendeel waar is, krijg je daar vanzelf een keer de rekening voor gepresenteerd.

 

De rechtszaak dient morgenmiddag om 14.00 uur in de Rechtbank Gelderland, Walburgstraat 2-4, 6811 CD Arnhem (Parkeren: Marktplein Arnhem (Markt, 6811 CJ Arnhem). OME wil er weer met een zo groot mogelijke groep Epenaren naartoe. Er rijdt dit keer geen bus, er wordt wel gecarpoold.


Zie ook: http://www.onsmooiepe.nl/2017/02/02/update-heerderweg-02-02-2017/ voor het laatste nieuws van Ons Mooi Epe
En https://www.facebook.com/stopmassalebomenkapheerderweg Facebook van Ons Mooi Epe met een verhaal van de boomconsulente: College Epe misbruikt APV en negeert eigen beleid

Voor wie geen facebook heeft staat dat verhaal hieronder
 

College Epe misbruikt APV en negeert eigen beleid

Het college van Epe misbruikt uiterste middel om plannen door te laten gaan. Deze zogenaamde noodkap maakt het mogelijk om bomen te kappen en pas daarna de vereiste procedures te volgen. Bezwaar maken kan dan wel, maar de bomen liggen plat. Dit is de laatste en meest schokkende actie die het college van Epe tot nu toe heeft uitgevoerd om de reconstructie van de Heerderweg onverminderd door te laten gaan.

10 januari ging OME naar de rechtbank om ervoor te zorgen dat ook de provincie netjes een kapaanvraag moet doen voor te kappen bomen. Tot die tijd heeft de gemeente de provinciale plannen nooit willen toetsen aan haar eigen groenbeleid. Over de bomen langs deze weg zou uitsluitend de provincie mogen beslissen. Met de kapaanvraag werd de gemeente uiteindelijk gedwongen om wél gewetensvol met haar groene erfenis om te gaan. Onder de druk van de provincie is ‘Noodkap’ uit de kast getrokken.

Het woord ‘veiligheid’ doet het in alle marketingstrategieën goed. Bij dit project begint het een beetje sleets te raken. Want wat is nog veiligheid? De provincie meent dat de veiligheid werkelijk in het geding is want door het graven kunnen bomen omvallen. Wie veroorzaakt hier nu de onveiligheid? Bij de boomcontroles die afgelopen jaren zijn uitgevoerd blijkt een aantal bomen niet meer optimaal maar acuut onveilig is er niet één. Geen reden dus om in de gebruikelijke 6 weken rustig het plan naast het gemeentelijke beleid te leggen. De gemeente zelf heeft dit niet willen doen. Haar burgers willen wel de verantwoordelijkheid op zich nemen om het algemeen belang voorop te stellen.

OME hamert al tijden op het belang van de waarde van de Norelbocht. Direct voor en direct na de zitting van 10 januari heeft zij een schikkingsvoorstel gedaan om deze bomen te sparen en daarmee alle verdere acties te stoppen. Want natuurlijk heeft OME al veel gewonnen, al meer dan 400 bomen. Bovendien werd het plan van OME in juni vorig jaar veiliger en beter gevonden dan dat van de provincie. Ook mét bomen kan een weg veilig zijn. Gelukkig maar, als het aan de provincie lag hadden we er nu een landingsbaan bij. Eenzelfde blote bibs als de zuidentree van ons dorp.

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
 • Jan Stenvert

  Tja Renépe, de spoeling wordt wel heel dun. Maar als we op deze partijen stemmen, blijft volgend jaar alles bij het oude. Wie weet is er volgend jaar wel meer keus... We komen er t.z.t. uitgebreid op terug - en niet alleen wij.

 • Renépe

  Niet stemmen op Nieuwe Lijn, CDA, PvdA, GroenLinks en SGP/CU ok maar wat dan wel?
  en de VVD Burgermeester en Connie,..... kunnen die ook hun Biezen pakken? Wat is jouw stamadvies?
  Of weet je t ook niet meer

 • Bé Vijge

  Zijn ze in dat college helemaal de weg kwijt of van God los. Niet te geloven hoe men met een pennenstreek een compleet "bos" kan verwoesten. Deze geachte bestuurders komen wellicht niet uit Epe en onderkennen niet de schoonheid van de bomen. Schande.

 • Haverkamp

  Beantwoordde: Bé Vijge

  Vele komen inderdaad niet uit Epe, maar zelfverklaard natuurliefhebber /natuurbeschermer, verantwoordelijk wethouder JAN AALBERS van GROEN LINKS, wel degelijk.
  Groter kan de lafheid en het verraad niet zijn, iets dat natuurlijk ook voor zijn partijgenoten geldt! Zwijgen is het devies, hopen dat het overwaait en dat alles om het baantje van hun miezerige leider.......

 • Renépe

  Beantwoordde: Bé Vijge

  De weg kwijt én van God los

 • Hans

  Op de homepage van de gemeente is onder het kopje Actueel met geen woord geschreven over het verlenen van kapvergunningen. Ze vonden het zeker niet de moeite waard om ons te verwittigen. Of wisten ze dat wij al lang wisten dat ze het goed zouden keuren?

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.