Provincie naar rechtbank om snel bomen te kunnen kappen

De provincie dient bij de Rechtbank Gelderland in Arnhem een verzoek in om de voorlopige voorziening op te heffen nu de vergunningen van de gemeente Epe binnen zijn. Het maatschappelijk belang van tijdig beginnen voor het broedseizoen en voorkomen van verdere vertraging op het project is groot. De zitting dient naar verwachting begin volgende week. Dat meldt de provincie in een persbericht.

Voorlopige voorziening
Bewonersgroepen vroegen in januari bij de Rechtbank in Arnhem een voorlopige voorziening (kort geding) om het kappen van bomen aan de Heerderweg in Epe te stoppen. De rechter wees de aanvraag om handhaving deels af en deels toe. Voor ruim 100 bomen van de 225 te kappen bomen is door wijziging van wetgeving per 1 januari 2017 ook een (extra) vergunning van de gemeente nodig op grond van haar Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De provincie vroeg deze met spoed aan bij de gemeente Epe. De gemeente deed eigen onderzoek en beoordeelt de aanvragen. De provincie vroeg de gemeente de vergunningen ter stond van kracht te verklaren.

Kap eerste bomen van start
De eerste bomen zijn vandaag gekapt. Daarnaast wordt er onderhoud aan het groen uitgevoerd. De bomen zijn van diverse maten. Het zijn overwegend zomereiken en elzen. Voor de bomen geldt een herplantplicht. Er zijn inmiddels al heel veel bomen geplant.
Het verkeer wordt omgeleid via de rijksweg A50. Er worden negen verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden. Dat lukte vandaag zonder problemen.

Achtergrondinformatie
De kap van bomen aan de Heerderweg Epe is sinds de start van de planvorming in 2013 onderwerp van terugkerende discussie. Uitgangspunt is verhogen van verkeersveiligheid door aanleggen van vrij liggend fietspaden en diverse andere maatregelen onder andere om wateroverlast op de weg te voorkomen. De planfase inclusief wettelijke inspraak en vaststellen bestemmingsplan werden afgerond. De aanvraag voor de kapvergunning in 2015 was de directe aanleiding voor nieuwe bewonersgroepen om de kap opnieuw ter discussie te stellen. Op verzoek van Provinciale Staten startte opnieuw overleg. Het overleg met de bewonersgroepen verenigd in Ons Mooi Epe (OME) heeft in 2016 intensief en veelvuldig plaatsgevonden inclusief aanvullend verkeerskundig onderzoek en een BoomEffectanalyse. Dit leidde in mei 2016 tot een aangepast provinciaal plan waardoor ruim vierhonderd bomen kunnen blijven staan. Door verlaging van de snelheid, andere inrichting, extra maatregelen en extra kosten. Provincie en bewonersbelangengroepen leken in de zomer 2016 beide tevreden over het bereikte resultaat. Er bleef alleen discussie, op een aantal bomen in de Norelbocht na. De provincie betreurt het nog steeds dat ondanks het langdurig en veelvuldig overleg er nu toch een gang naar de rechter nodig is voor de voortgang van het werk.

Aldus het persnericht van de provincie.

 

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • bastemeijer

    ah, weer een nieuwe voor de grote Heerderweg veiligheids bullshitbingo: 'wateroverlast op de weg voorkomen.'

  • jan

    Beantwoordde: bastemeijer

    ons gemeentebestuur zit er enkel voor zichzelf. Waarschijnlijk hebben ze eea toegestopt gekregen. En waarom zou onze burgervader zich druk maken om zaken die er toe doen. Daar heeft hij helemaal geen tijd voor. Hij is veel te druk met het af struinen van allerlei festiviteiten (JE ZIET HEM ALLEEN MAAR IN BLADEN STAAN BIJ WEER EEN FEESTJE MET EEN GLAS BIER IN DE HAND)

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.