Bomenkap Heerderweg: vertrouwen van burgers in bestuur op het spel

Voor mensen die inmiddels de weg kwijt zijn rond de beslommeringen van de Heerderweg de volgende informatie. Aanstaande maandag begint de provincie met de kap van 102 bomen op het gedeelte Eperheemweg Norelweg. Dit is inclusief 63 bomen op het terrein van Dennenheuvel waar overigens nog geen overeenstemming over is. (?) Grosso mode kan ook OME zich vinden in deze kap van 102 bomen maar ... Het is inmiddels ook duidelijk dat er afspraken zijn gemaakt met enkele particulieren over de door hen gewenste kap van enkele bomen langs de Heerderweg. De provincie heeft dat geaccordeerd. Dit is illegaal en kan dus zo niet zomaar plaatsvinden. De provincie heeft dit ontkend maar inmiddels weten wij beter.

(door Ellen Tarre)

Drie bomen ten zuiden van de Eperheemweg worden door de provincie volstrekt onnodig gekapt. Door een zeer geringe aanpassing van het ontwerp kunnen die drie bomen eenvoudig worden behouden maar de provincie heeft geweigerd hierop te reageren. Dit is niet anders dan onwil van een projectleider die al te veel heeft moeten toegeven en voortdurend roept dat OME “al genoeg heeft gekregen”.

Samenvattend zouden, op het genoemde eerste deel van de Heerderweg, deze drie bomen dus eenvoudig bespaard kunnen worden en zouden de onterecht gemaakte afspraken met particulieren teniet moeten worden gedaan. Meer niet.

Voor het deel van de Norelbocht (twee bochten en het tussenliggende deel) en voor de rest van het tracé tot aan Heerde loopt momenteel een door OME bij de rechter afgedwongen hernieuwd verzoek aan de gemeente tot het beoordelen van kapaanvragen van de provincie als gevolg van een onlangs in werking getreden aangepaste natuurwet. Dit betreft 123 bomen die de gemeente aan de APV en het gemeentelijk beleid moet toetsen. De gemeente heeft toegezegd dit snel te willen regelen, ondanks het feit dat alle betreffende bomen nauwkeurig moeten worden onderzocht en beoordeeld. Bovendien geldt zelfs na het verstrekken van de kapvergunningen een bezwarentermijn van 6 weken. Onze wethouder Van Nuys zal dit een zorg zijn.

Deze gemeente wil alleen maar altijd heel snel de provincie van dienst zijn zodat “onze” burgemeester (u weet wel, die met die ketting) weer een vorkje kan wegprikken met zijn oude collega’s van de provincie en “onze” wethouders hun toekomstige baan als statenlid of zelfs gedeputeerde niet te veel op het spel zetten. Aangezien er geen raadslid van de coalitiepartijen te vinden is, die ooit iets zegt of doet wat het college ook maar een beetje pijn zou doen, zijn deze vergunningen dus heel snel te “regelen”. Dat gebeurt aanstaande dinsdag.

Daarna kan de provincie beginnen met de kaalslag van de Norelbocht en met de kap van bomen op de rest van de Heerderweg tot aan de A50.

Ook op het deel vanaf de Vemderweg tot aan de A50 heeft OME weinig opmerkingen. Maar dat is anders op het deel van de Norelbocht. Juist op dat deel maakt de provincie de fietspaden aan beide zijden van de weg 3,00 meter breed. Zij doet dat nergens behalve op dit deel van de Heerderweg. Op de rest van het tracé worden de fietspaden 2,00 meter of 2,50 meter! Doordat de provincie nu juist hier de fietspaden 3,00 meter breed maakt moeten vrijwel alle bomen in de Norelbocht gekapt worden terwijl dat bij een breedte van 2,00 meter niet het geval is. En weet, dat 2 meter nog altijd breder is dan de huidige toestand en.dat 3 meter nergens op slaat, als de rest van het fietspad ook geen 3 meter breed is.

Ondanks zeer herhaaldelijk vragen van OME en anderen bij de provincie, waarom nu juist hier de fietspaden zodanig breed moeten dat alle bomen moeten wijken, is nog nooit enige zinnige reactie van de provincie vernomen. Het lijkt pure onwil, wellicht frustratie. Dat is ook wel begrijpelijk, maar dat zou bij volwassen mensen in een professionele situatie toch geen rol mogen spelen…?

De gemeente kan de onnodige kap in de Norelbocht nog voorkomen door aanstaande dinsdag GEEN kapvergunning te verlenen voor de bedoelde bomen in de Norelbocht. Dit is nu nog de enige en laatste kans voor de gemeente om nu éénmaal duidelijk te maken dat ook de gemeente de Norelbocht aan het hart gaat en de entree van Epe, zoals die bij honderdduizenden mensen bekend en geliefd is, te behouden.

Zo niet, dan rest binnenkort een door honderdduizenden mensen te aanschouwen troosteloze aanblik, veroorzaakt door een afstandelijke provincie en een gemeentebestuur dat geen enkel begrip bleek te hebben voor de betekenis van de natuur voor het dorp Epe.

Dan is niet alleen onvervangbaar landschap verwoest maar is ook het laatste restje vertrouwen van burgers in hun bestuur definitief verdwenen.

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
 • Petra Borsboom

  Reactie op bovenstaande: Er is geen sprake van waar dan ook illegaal kappen door de provincie. Waar particulieren in eigen beheer kappen doen ze dit met de benodigde vergunningen voor eigen rekening en risico. Het fietspad waar de discussie over is moet een voldoende breedte hebben zodat bromfietsers en fietsers elkaar veilig kunnen passeren. Langs de Heerderweg ligt nu een fietstrook en geen fietspad. Als reactie op beschuldiging aan het adres van een van onze medewerkers: Aan de Heerderweg werkt een team van bijna 40 mensen waaronder verkeerskundigen, fauna en floradeskundigen etc. Dat team neemt gezamenlijke beslissingen onder verantwoordelijkheid van de bestuurder. Als overheidsorganisatie staan we voor het belang van heel veel inwoners en wegebruikers én hun leefomgeving. Daarin wegen we diverse dilemma's af en moeten we ook aan vele zaken recht doen of oplossen. Dat doen we in breed verband, getoetst aan wettelijke regels en richtlijnen.

 • bastemeijer

  Beantwoordde: Petra Borsboom

  Mevrouw Borsboom! Fijn dat u weer meedoet, maar waar was u afgelopen 1 1/2 jaar toen we hier en op andere gremia zaten te smachten naar duidelijke antwoorden van de provincie.

 • Haverkamp

  Beantwoordde: bastemeijer

  Ach, mevrouw Borsboom wordt ook maar gestuurd, komt met wat standaard marketing geleuter, reageert alleen op hetgeen haar uitkomt en vreet mee uit dezelfde ruif waar onze waardeloze burgemeester zijn streken heeft geleerd.
  Hoeveel bomen moesten er in eerste instantie volgens de flora- en fauna "deskundigen" van het bazinnetje van mevrouw Borsboom ook al weer worden gerooid?
  Wiens brood men eet.......

 • Ben van der sman

  Prima stuk. Het omschrijft precies de huidige situatie. Er staat geen enkele onjuistheid in. Het is aan iedereen om uiteindelijk een keuze te maken als u weer verzocht wordt te stemmen op gemeentelijke of provinciale kandidaten. Weet dan, als u iets geeft om de natuur in en rond Epe, dat de keus nog maar heel beperkt is. Niemand van de huidige coaitiepartijen heeft ook maar 1 vinger uitgestoken ten gunste van de Heerderweg. werkelijk NIEMAND .Slechts de vvd heeft als oppostiepartij haar best gedaan en zo ook d66 zij het op een veel te bescheiden wijze. Alle, maar dan ook werkelijk alle coaltiepartijen slikken alles wat hen wordt voorgelegd en gaan met alles accoord zelfs met de meest onnozele antwoorden van dit onnozele college.

 • Rik

  Bert, waarom leg je het vingertje bij OME en niet bij onze Gemeente B&W en de raadssleden en die gasten van de Provincie??
  Daar wringt de schoen dat moeten mensen zijn die staan moeten staan voor de inwoners en hun belangen en niet voor hun eigen belangen. ( Daar denken ze in verkiezingstijd heel even anders over)
  Het is toch belachelijk, triest en meer dan schandalig!
  Bekijk de route tussen Apeldoor en Zwolle daar liggen bijna nergens fietspaden die vrij liggen.
  En dat er precies in het gedeelte waar de meeste bomen staan een vrij liggend fietspad moet komen en dan ook nog van 3 meter breed. Wie van de "wijze" boeven van de provincie of Gemeente kan mij dat uitleggen??
  Ik sta helemaal achter OME!!

 • Bert

  Beantwoordde: Rik

  Het was niet mijn bedoeling om alleen met het vingertje naar OME te wijzen. Maar als je de winst ziet die al behaald is, tel ook je zegeningen. Een enorme besparing van bomen en een nieuwe weg. Mooi resultaat toch. En daarbij, elke maand kappen wij als inwoners veel meer bomen op terrein als ik de aanvragen zie in de krant. Een vingertje wijzen naar de politiek of andere bestuurders is hetzelfde als vragen aan een blinde om te zien. Er is geen onbetrouwbaarder volk als die in het pluche van een gemeente, provincie of landelijk bestuur. Ik wilde daar geen energie aan verspillen....

 • Bert

  Ik was eerst een enorme tegenstander. Maar nu er een enorme strijd is geweest, de burger voor de helft heeft gewonnen en de entree aan beide kanten van Epe best mooi is geworden..... ach.... ik heb er zolangzamerhand vrede mee. Regels moeten natuurlijk gevolgd worden maar het moet ook niet een doorzeurend traject worden. Ik wens OME veel wijsheid toe, en wat minder eigenwijsheid.

 • Haverkamp

  Beantwoordde: Bert

  Prima dat jij er vrede mee hebt, maar gelukkig zijn er nog genoeg mensen die zich er voor in blijven zetten.
  Regels die voor burgers gelden, dienen natuurlijk zeker voor overheden te gelden, maar juist daar wordt op grote schaal de hand mee gelicht.
  Tel daarbij op, -aanwijsbaar- liegende bestuurders, raadsleden zonder ruggengraat, een treurig grijze muizen gezelschap, dat over iets meer dan een jaar hun partij jasjes, dasjes, ballonnetjes weer uit de kast halen om naar uw stem te bedelen...
  Door hun niet aflatende narcisme, hebben ze nog steeds niet in de gaten dat zij er mede schuldig aan zijn dat steeds meer burgers in handen worden gedreven van ranzige populisten.

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.