Werk aan Heerderweg verder, tijdelijke stop op bomenkap

De uitspraak van de voorzieningenrechter over de kap van ongeveer 100 nog te kappen bomen op de Heerderweg wordt op 13 februari verwacht, schrijft de provincie in dit persbericht.  

Vandaag dienden er drie aanvragen voor voorlopige voorzieningen (kort geding) bij de Rechtbank Gelderland te Arnhem. Zowel de provincie als bewonersbelangengroepen dienden verzoeken in. De provincie vroeg om opheffing van de voorlopige voorziening die de eerdere rechter had opgelegd. Deze voorlopige voorziening was opgelegd in verband met een wijziging van de wet. Door de nieuwe wet Natuurbescherming moest voor een aantal bomen die eerder onder Boswet vielen nu ook een omgevingsvergunning aangevraagd worden bij de gemeente Epe. De gemeente Epe moest de vergunningen toetsen aan de Algemene Plaatselijke Verordening. De vergunningen zijn verleend. De voorlopige voorziening is hierdoor niet meer nodig. De recht neemt een week bedenktijd voordat hij uitspraak doet.

Omleidingsroutes en andere voorzieningen.
Door de tijdelijke stop van het kappen moet de provincie een aantal maatregelen nemen. De bebording richting de omleidingsroutes A50 wordt zoveel mogelijk aan de kant gezet of dichtgeklapt. Dit geldt ook voor andere voorzieningen die er al staan en nodig zijn voor de veiligheid tijdens het kappen van de bomen. Na een positieve uitspraak van de rechter kan het werk worden opgestart en dinsdag 14 februari worden hervat. Indien nodig wordt langer door gewerkt om toch de kap voor het broedseizoen af te ronden en met de aanleg van het fietspad te kunnen starten. De weg kan dan langer dicht zijn waardoor er mogelijk meer overlast ontstaat voor de omgeving en het verkeer. Bewoners krijgen hier nog informatie over als dit het geval is. Bij een andere uitspraak kan de vertraging een half jaar tot een jaar zijn.

Verkeersbesluit
De provincie verwacht dat het verkeersbesluit woensdag 8 februari wordt genomen. Andere vergunningen voor bijvoorbeeld graven worden voorbereid. Deze zijn nodig als het werken aan de weg start in het voorjaar.

Bomenkap en fietspad
De discussie bij de voorzieningenrechter concentreerde zich op de te kappen bomen in de Norelbocht. In het oorspronkelijke provinciale plan waren dit er ruim 80. De provincie wilde daar de boomstructuur verjongen. Met extra maatregelen blijven nu ruim 50 bomen staan na samenspraak met Ons Mooi Epe. De bomenkap is een gevolg van het aanleggen van een vrijliggend fietspad en diverse maatregelen om wateroverlast te voorkomen. Het vrijliggende fietspad is in het bijzonder bedoeld om de veiligheid van de ongeveer 1000 scholieren die dagelijks over de weg fietsen te vergroten.

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Annemiek van Loon

    De provincie was voornemens de boomstructuur in de Norelbocht te verjongen. Toch een kleine verduidelijking hierop: ten behoeve van het provinciale plan zou een complete eikenwal gekapt moeten worden. De wal ligt boven het wegniveau en zal onvermijdelijk deels afgegraven moeten worden. Een gemeentelijke rapportage geeft bovendien aan dat herplant op deze lokatie niet mogelijk is. Verjongen klinkt daarom te mooi voor het kappen van een waardevolle structuur die nog decennia mee kan. Soms is inderdaad kap onvermijdelijk om een structuur voor de toekomst te kunnen behouden maar wanneer enige visie en ambitie op dit vlak bij zowel de provincie als bij de gemeente ontbreekt is kappen met kappen toch de beste optie om Epe groen te houden.

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.