Heerderweg-bewoners woedend op college

Zeven bewoners van de Heerderweg omgeving politiebureau zijn stijl achterover geslagen van een verhaal in de Gemeentewijzer van 21 juni over de herinrichting van het gedeelte van de Heerderweg dat binnen de bebouwde kom ligt. Volgens de Epenaren heeft de gemeente onjuiste en onvolledige informatie verschaft. Ze eisen daarom een rectificatie.

In het artikel stelt de gemeente dat de bushalte Epe Noord voor het politiebureau komt. De situatie zou daardoor veiliger worden. Volgens onderzoek van Goudappel Coffeng, het onafhankelijke onderzoeksbureau dat de plannen van de provincie en Ons Mooi Epe heeft doorgelicht, is de plek voor het politiebureau echter juist onveilig. De onderzoekers adviseren met klem om de huidige bushalte te handhaven. ,,Daarnaast moeten passagiers in de nieuwe situatie eerst het fietspad oversteken alvorens men in de bus kan stappen, wat er ook niet veiliger op wordt. En wie waarborgt de veiligheid van de omwonende kinderen’’, vragen de Heerderweg-bewoners in een boze brief aan het college van b en w.

In het artikel staat dat de nieuwe plek ‘prettiger met kortere looproutes voor in- en uitstappende passagiers en betere faciliteiten bieden’. De bewoners vinden dat onjuiste informatie: ,,want hiermee wordt gesuggereerd dat de huidige halte geen goede faciliteiten biedt? Deze halte is een aantal jaren geleden vernieuwd! En op wie wordt er gedoeld? Er is nog nooit een passagier op deze halte overgestapt. Als je in de bus naar Zwolle zit, dan rijd je daar naar toe en dit zelfde geldt voor Apeldoorn.’’

Voorts beweert de gemeente dat ‘mede op verzoek van omwonenden er een onverhard pad komt te liggen vanaf de Korte Kampweg'. Ook dat is onjuist, schrijven de omwonenden, want ze zijn daar niet eens over gehoord. ,,Daarnaast wordt er gesuggereerd dat je vanaf de huidige bushalte niet veilig zou kunnen lopen naar Dennenheuvel of naar het centrum? Juist op de plek waar de bushalte nu zit kan men veilig oversteken en recht oversteken naar het nieuwe voetpad. Dit ligt er letterlijk tegenover en dit is niet het geval in de nieuwe situatie bij het politiebureau, waar voetgangers eerst schuin een kruising moeten oversteken om het nieuwe voetgangerspad te bereiken.’’

Tenslotte stelt de gemeente dat is besloten de komgrens van de Heerderweg een stuk te verschuiven tot bij de Chris Lanooyweg. Dat is ook niet juist, aldus de briefschrijvers. ,,Er wordt gesuggereerd dat recentelijk is bepaald om de komgrens van Epe te verplaatsen tot bij de Chris Lanooyweg. Dat is al op 9 oktober 2014 vastgesteld. Wij als omwonenden hebben op 5 november 2015 contact gehad met de gemeente en hierin werd ons verteld dat de bebouwde-komgrens niet opgeschoven kon worden tot aan de Chris Lanooyweg terwijl dit besluit toen al lang was genomen. Hiermee worden omwonenden en inwoners van Epe echt op het verkeerde been gezet en zijn zij onjuist ingelicht.’’

De bewoners stellen verder dat er bomen moeten sneuvelen en de tuin bij het politiebureau verwoest wordt als gevolg van de plaatsing van de halte. ,,En dat voor slechts een handvol mensen die per dag gebruik maakt van de halte. Hoe kan de gemeente überhaupt rechtvaardigen om deze halte te verplaatsen?’’

De briefschrijvers verwachten zowel een rectificatie in de volgende Gemeentewijzer als een inhoudelijke reactie.

Ons Mooi Epe is het volledig eens met de brief: ,,Wij hebben in onze brieven van 29 april jl. en 27 juni jl. aan B&W in het algemeen gesteld dat wij met de gemeente zsm in overleg willen over de het gedeelte van de Heerderweg binnen de nieuwe komgrens, teneinde de aanbevelingen van de auditor serieus in de planvorming mee te nemen. Ik heb het ook nogmaals tijdens mijn inspraak voor de gemeenteraadscommissie op 23 juni jl. met naam en toenaam genoemd. Daarmee doelden we ook o.a. op de voorgestelde locatie van de bushalte. Want de auditor heeft geheel terecht geconstateerd dat de bushalte vóór het politiebureau vraagt om ongelukken, wanneer een halterende bus het uitzicht van (politie)auto’s ontneemt wanneer deze komende vanuit de Plekweversweg de Heerderweg willen oprijden.’’

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • El

    De performance van de gemeente Epe is treurig te noemen. Laten ze een veiligheidsaudit uitvoeren, volgen ze die niet op, maar gaan ze een bushalte voor het politibureau leggen vlak voor een kruising! Hoe onhandig is dat, dat bedenk je toch niet, terwijl er een halte vrij van de weg, met een fietspad erachter nu net voorbij de kruising ligt, wat zoveel veiliger is.
    Maar nee, de gemeente bedenkt een overtuigende reden waarom dit voor ons burgers veiliger is en zegt dat aanwonenden betrokken zijn..dat noemen ze vast burgerparticipatie..en komt er weerstand..dan zeggen ze dat de procedures zijn gevolgd, de burgers hun kans hebben gehad, en die, op basis van de misleidende informaite niet hebben genomen...wat logisch is...gegeven de misleiding....en l'histoire ce repete!!!
    Hoe lang kan een gemeente dit nog doen, vraag ik me dan af...beste aanwonenden, leg je er niet bij neer, overleg met OME, maak herrie...en vraag hulp van de burgers van Epe. Zij denken namelijk wel na en zijn echt betrokken.

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.