Motie Partij voor de Dieren voor Heerderweg redt het bij lange na niet

De motie van de Partij voor de Dieren om het plan voor de reconstructie van de Heerderweg aan te passen, heeft het niet gehaald. Het voorstel werd vanavond alleen gesteund door 50Plus, GroenLinks en de SP.

Maaike Moulijn van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten benadrukte in een korte toelichting nog eens dat als de motie zou worden aangenomen, er een veel groter draagvlak bij de bewoners voor de werkzaamheden zal zijn.

Gedeputeerde Connie Bieze bagatelliseerde de omvang van de achterban van de vereniging Ons Mooi Epe. ,,U spreekt over ‘de bewoners’, maar ik spreek liever over ‘deze groep’, waarmee we het laatste half jaar in gesprek zijn geweest. Want daarvoor zijn we met allerlei andere groepen en organisaties ook in gesprek geweest. De belangenafweging is breder dan alleen met Ons Mooi Epe.’’

Ze heeft kennelijk schoon genoeg van de hele discussie over de Heerderweg, want een maand geleden liet ze nog weten onder bepaalde omstandigheden ervoor te kunnen kiezen om de reconstructie negen jaar uit te stellen en voorlopig (in 2017) alleen groot onderhoud te laten plegen, terwijl ze vanavond benadrukte dat de Heerderweg ,,hard toe is aan de reconstructie’’ en daarom verder te willen met het plan.

De Partij van de Dieren had gevraagd om de grens waar vanuit Eper richting 80 km/uur gereden mag worden verder in Heerder richting te verschuiven en het fietspad tussen de Norelbocht en de Badweg overal 2 meter breed te maken in plaats van 2,5 tot 3, waar de onafhankelijke onderzoekers zich wel in konden vinden. Bieze niet. Ze wees er op dat de 60/80-grens is vastgesteld ,,op basis van landschappelijke elementen’’ en dat de onderzoekers vinden dat een fietspad van 3 meter breed veiliger is dan een van 2 meter breed.

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
 • Willem van Putten

  Wanneer zijn er weer verkiezingen voor Provinciale Staten? Ik kan haast niet wachten.

 • ben van der sman

  Zoals altijd bij dit soort zaken ligt de oorzaak van de beslissing die is genomen vaak op een geheel andere plaats die alleen insiders kennen. Zo ook in dit geval. Hoewel Ons Mooi Epe heel veel heeft bereikt en we daarover alleen maar tevreden kunnen zijn was een verdere beperking van de kap goed mogelijk geweest. Vanuit de ambtenarij echter is dit, met name in de laatste maanden, willens en wetens tegengewerkt.
  En zoals u allen weet bepalen de ambtenaren de gang van zaken. Vooral de projectleider, die direct de gedeputeerde informeert, had er schoon genoeg van en heeft zich, buiten haar bevoegdheden om, direct met de inhoud van het plan bemoeid om daarmee te trachten verdere "schade" aan het provinciaal beleid te voorkomen. U begrijpt hoe dit bij een gedeputeerde die verder niet al te veel van dit soort zaken weet, binnenkomt. Dat de politieke partijen zich vervolgens als niet meer serieus te nemen stemvee gedragen mag geen verrassing heten. Ondanks in het voortraject geveinsde belangstelling, stemmen alle coalitiepartijen in het voordeel van hun gedeputeerde en hoewel iedereen weet hoe dit proces verloopt is het altijd weer een teleurstelling om er op die manier mee te worden geconfronteerd. De wijze waarop enkele partijen zich in de cie BOC van provinciale staten manifesteerden is gewoon tenenkrommend te noemen. Het is niet vreemd dat met name de kleinere partijen dit soort zaken altijd wél voortvarend oppakken. In de eerste plaats zijn dit met name de partijen die zich ook echt aan hun partijprogramma houden en in de tweede plaats zit het aanwezige intellect met name al sinds jaar en dag in die kleine partijen ingebakken. Overal, maar dan ook werkelijk overal in het land zie je ditzelfde beeld en zijn kleinere partijen echt geïnteresseerd in wat er binnen de bevolking leeft. Vooral de partij voor de dieren heeft zich ingespannen om binnen provinciale staten deze zaak aanhangig te maken. Hulde daarvoor. (lees overigens ook eens hun partijprogramma. U zult versteld staan.) Ons Mooi Epe zal zich de komende tijd nog roeren. De provincie is gewaarschuwd.

 • Jan van de Vlekkert

  Geachte Dirk Jan Beumer,

  Misschien is het u ontgaan, maar ondanks de marginale aanwezigheid van de PVDA in de Provincie toch maar weer tegen deze motie gestemd ?
  Een democratisch recht volgens uw woorden, maar ontkracht opnieuw de stelling hoe uw partij volgens het verkiezingsprogramma met het milieu is begaan. Nou kunt u opnieuw boos worden op mij dat ik een enorme hekel aan de PVDA zou hebben, maar leg het ons nou gewoon eens uit.
  En dan niet zoals mevr.Bieze, de boel bagatelliseren , en ook niet vanuit het Calimero effect, nee gewoon waarom de PVDA ons mooi Epe niet heeft gesteund in dit proces. En dan vooral aan die paar kiezers binnen OME die toch op uw partij hebben gestemd.

 • DirkJan Beumer

  Beantwoordde: Jan van de Vlekkert

  Beste Jan,
  De PvdA fraktie in de staten heeft uiteindelijk gekozen voor de variant zo als die uiteindelijk is gepresenteerd door Mevr Bieze. Zoals eerder gezegd, de raad van Epe incl. De PvdA heeft vorig jaar al ingestemd met het bestemmingsplan. De argumentatie om de weg hierbij zo veilig mogelijk te maken is hierbij leidend geweest. Ook in onze partij is hierover stevig gediscusseerd en was/ is niet iedereen overtuigd door de argumenten van de innitiatiefnemers (provincie). Uiteindelijk is wel een standpunt ingenomen door de volksvertegenwoordigers van de PvdA en zoals de collega in de Staten het verwoorde: dat steun je en draag je uit.

 • Coos Paulusma

  Jan, wat ben jij toch snel.
  Ja, het is jammer dat de motie het niet gehaald heeft. We hadden ook meer gehoopt dan verwacht dat de PvdD het zou redden. Maar ze hebben ongelooflijk hun best voor ons gedaan. Blijkbaar heeft de provincie geen behoefte aan draagvlak. Maar OME ('die groep') blijft er bovenop zitten. Wij zijn nog echt niet uitgepraat. Er was toch nog iets met een verkeersbesluit, toch :?. Ze horen nog van ons.

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.