Is het zo erg met de gemeente? Ja, heel erg

Het verzet tegen het als ondemocratisch ervaren gemeentebestuur van Epe wordt dus gebundeld. Zijn dat een stelletje ontevreden burgers die hun zin niet hebben gekregen? Nee, het zijn inwoners die herhaaldelijk hebben ervaren dat er veel aan te merken is op het gemeentebestuur en willen dat het voortaan anders gaat, dat burgers wèl serieus genomen worden en dat de gemeenteraad en het college er eindelijk van doordrongen worden dat ze er voor de burgers zitten en niet omgekeerd. Is het zo erg dan? Ja, heel erg.

Tijdens de bijeenkomst van de initiatiefnemers vlogen de negatieve ervaringen over tafel. Rode draad: je wordt als burger niet serieus genomen, de gemeente rotzooit maar wat aan om haar zin te krijgen, de raadsleden doen niet waarvoor ze zijn gekozen, het college schroomt geen middelen om z’n zin door te drijven, de coalitiepartijen doen precies wat hun wethouders ze voorkauwen en zo kan ik nog wel even doorgaan. In willekeurige volgorde een aantal van de schrijnende voorbeelden die over tafel vlogen en voor alle deelnemers heel herkenbaar waren, zonder namen te noemen; die kun je er in veel gevallen zelf wel bij bedenken. Het gaat om de rode draad, om de verziekte bestuurscultuur.

 • Individuele raadsleden van een coalitiepartij geven te kennen het eens te zijn met iemand die bezwaar maakt tegen gemeentelijk beleid en zeggen daar tegen te zullen stemmen. Later komen ze daar op terug: hun wethouder heeft ze teruggefloten omdat ze niet tegen het collegebeleid mogen stemmen.

 • Een raadslid dat ergens tegen is belooft er werk van te maken zodra hij wethouder is. Als hij dat is en aan zijn uitspraken wordt herinnerd, wil hij er niets meer van weten, want: ,,Het is mijn portefeuille niet.’’

 • Een groep burgers dient een alternatief plan bij de gemeente in dat met hulp van deskundigen is samengesteld. De betrokken wethouder neemt niet eens de moeite om het te lezen.

 • Verschillende groepen inwoners houden informatieavonden over actuele onderwerpen waarop minimaal één lid van elke gemeenteraadspartij wordt verwacht. Ze schitteren echter door afwezigheid en geven daarmee blijk van desinteresse en minachting.

 • Tijdens een procedure bij een officiële instantie blijkt een voor de gemeente negatief document, dat haar beweringen weerlegt, niet door haar bij de relevante stukken te zijn gevoegd. Ter zitting moet de tegenpartij er naar vragen om het alsnog op tafel te krijgen. De instantie heeft haar afwegingen op dat moment echter al gemaakt.

 • Een lid van het college zegt toe dat een groep inwoners met hem kan komen praten. Maar hij begint de ontmoeting met de opmerking dat hij niet wil praten over het onderwerp waarover de burgers het juist met hem willen hebben en waarvoor ze het gesprek hebben aangevraagd.

 • Een groep burgers krijgt regelmatig bericht van de gemeente om jaarlijkse lasten te moeten betalen, maar hoort helemaal niets als over hun hoofden heen een voor hen zeer ingrijpende beslissing wordt genomen.

 • Als dat beter uitkomt, schroomt het college niet via achterkamertjespolitiek zaken te regelen en dicht te timmeren, vooral als er veel weerstand wordt verwacht. De gemeenteraad heeft een controlerende taak, maar negeert en verwaarloost die doorlopend omdat de fracties die in het college vertegenwoordigd zijn, koste wat kost het college moeten steunen. Veel raadleden blijken zich niet eens in belangrijke materie te hebben verdiept. Als groepen burgers een onderhoud vragen bij de afzonderlijke fracties, zijn ze niet welkom.

 • Een vertegenwoordiger van een groep mensen die ergens tegen protesteert, krijgt in gesprek met een gemeenteraadslid te horen dat er voor hem individueel wel iets te regelen valt. Dan is de gemeente tenminste af van die ‘oproerkraaier’.

 • Een lid van het college laat weten dat een groep deskundigen die is geraadpleegd het voorgenomen beleid volledig steunt. Na onderzoek van betrokken burgers blijkt dat die deskundigen juist tegen dat beleid zijn.

Zo zijn er talloze voorbeelden, de deelnemers aan de brainstormsessie kunnen er een dik boek over schrijven. De komende tijd zullen er nog veel meer naar buiten komen. Van individuele burgers en ondernemers en andere groepen burgers zijn soortgelijke geluiden opgevangen. De vele negatieve ervaringen deden bij verschillende organisaties de behoefte ontstaan om in verzet te komen, om te proberen er voor te zorgen dat de verhoudingen tussen burgers en gemeente worden genormaliseerd en bij toekomstige besluiten burgers wel worden gehoord en serieus genomen. Temeer omdat er geruchten gaan dat de huidige coalitie de afspraak zou hebben gemaakt om acht jaar met elkaar door te gaan. De deelnemers aan de bijeenkomst moeten er niet aan dènken!

Eind deze maand komen de ‘verzetsgroepen’ opnieuw bijeen, mogelijk dan met vertegenwoordigers van meer organisaties die zich willen aansluiten. Dan wordt ook een plan de campagne opgesteld dat breed gecommuniceerd zal worden.

De muur van onwil waar Ons Mooi Epe afgelopen jaren tegenop is gelopen, leidde er bij deze vereniging toe dat ze zich aan het beraden is op haar toekomst. Leden hebben al aangegeven dat OME door moet gaan, hetzij als luis in de pels van de gemeente, liefst in federatief verband, hetzij als politieke partij. Binnenkort praat OME daar verder over met mensen die hebben aangegeven daar wel een rol bij te willen spelen. Als OME besluit als politieke partij verder te gaan, zal ze lid blijven van de federatie van belangengroeperingen en zullen de organisaties die de federatie vormen, hun achterban oproepen OME te steunen in de aanloop naar, tijdens en na de verkiezingen.

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
 • Anna

  Volgens mij vergeten de gemeenteleden, voor wie ze aan het werk zijn en waarvoor ze betaald worden, net als in den Haag, 1 corrupte zaak, ze horen er te zijn voor de burger, die vertegenwoordigen ze, jammer dat ze dat zijn vergeten.

 • Theo van den Berg

  Goedemorgen lieve mensen van Epe,
  Ik wilde eerst even vertellen waarom ik reageer,en het gaat om het volgende,
  Ik ben af en toe op het Park de Beekhorst om bij te tanken en de andere dagen verblijf ik in Apeldoorn waar ik woon,wat bekend is bij de gemeente Epe.Omdat mijn schoonmoeder dementie heeft doen wij er alles aan om haar thuis te houden met mijn schoonvader.daarom willen we samen bijkomen van die zware taak.Nou dan moet je niet in de gemeente Epe zijn want wij worden dagelijks achtervolgd door twee handhavers en een man van de gemeente die een cursus van 1 dag erop heeft zitten en mij verteld dat ik hier permanent woon.Op dit rustig en mooie park heb ik het naar mijn zin.Wij hebben al verschillende boetes gekregen en nog meer dreigementen maar de gemeente overschrijd alle regels die er zijn,en op elk gebied.Ik zou graag de periode dat ik hier ben in de week rust hebben maar dat is ons niet gegund door de gemeente.Ook de inval op 29-11-2016 heeft zoals verwacht niks opgeleverd en van justitie hebben we totaal geen schrijven of bericht gehad,en dat zes maanden later,maar de Beekhorst is wel in een kwaad daglicht gezet en dat geheel onterecht. De hardwerkende Fam. van Zuuk wordt gewoon kapot gemaakt door de gemeente Epe.En als laatste is het continu foto's maken van autokentekens,gordijnen die open zijn,s'morgens om 5 uur in de ochtend wordt er op je deur geklopt of je er bent, bloemen die verplaatst zijn,enz enz.Volgens mij kan het gemeenschaps geld wel ergens anders voor gebruiken,dan het mensen het leven onmogelijk maken.

 • Ronald Gerard

  Dat er sprake is van verziekte bestuurscultuur is volstrekt helder. Als voornaamste veroorzakers worden college van B&W en de raadsleden van de coalitiepartijen genoemd. Zijn er garanties dat de huidige oppositiepartijen in Epe niet vervallen in traditionele werkwijzen met oude politieke gebruiken zodra ze na maart 2018 eventueel op het pluche komen te zitten?
  Welke keuze OME en samenwerkingspartners uiteindelijk ook gaat maken. Dit soort cultuurveranderingen doorvoeren kan uiteindelijk alleen door samenwerking waarbij niet het partijbelang maar algemeen belang voorop staat. Veel succes en mooi dat de positieve energie van OME zo weer zo blijft bestaan.

 • Philip

  Zeer pretentieus en stemming makend artikeltje. Een paar meningen en ervaringen zijn bij elkaar gezet en worden gepresenteerd alsof dit dé manier is hoe de gemeente werkt. Maar worden er ook positieve ervaringen bijgezet? Of wordt dat überhaupt "journalistiek" onderzoek naar goede ervaringen gedaan. Dit artikel is met zoveel belangen geschreven dat het niet serieus te nemen is. Jullie hebben mooie resultaten behaald op de heerderweg, chapeau. Maar ga nu niet doordraven.

 • Haverkamp

  Beantwoordde: Philip

  Het feit dat u het over "een paar meningen en ervaringen" hebt, geeft wel aan dat u geen notie hebt waar de klepel hangt.
  Uw opmerking over "goede ervaringen" is net zo simpel als het commentaar van onze incapabele burgervader, die jammert ook dat er niet gerept wordt over zaken die wel goed gaan, terwijl hij toch rijkelijk wordt beloond om zijn functie naar behoren uit te voeren.

 • Bastemeijer

  Beantwoordde: Philip

  Uw reactie is kenmerkend voor het bestuurlijke optreden. Tap tap op het hoofd, leuk gedaan hoor maar nu verder je hoofd houden. Vooral niet op de inhoud ingaan, vooral hard roepen dat er zo veel goeds is gedaan en bereikt is, en zeker geen zelfreflectie. Dit is precies hetgeen waar veel burgers kotsbeu van zijn.

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.