Gesprek over Heerderweg biedt gemeente unieke kansen

‘Chaos troef rond de Heerderweg. Overheden weten niet hoe nu verder, oppositie wel: luisteren naar de burger’, kopte de Stentor afgelopen week. Maar zo moeilijk hoeft het allemaal niet te zijn. De gemeente moet de huidige impasse niet zien als een probleem, maar als een unieke mogelijkheid om winst te behalen.

De gemeente kan natuurlijk vasthouden aan het unaniem door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan. En betogen dat dat democratisch volgens de regels is vastgesteld. Dus dezelfde strategie als ze voor het bekritiseerde zwijnenkerend raster heeft gevolgd.

Maar gezien de enorme weerstand tegen het reconstructieplan voor de Heerderweg zou dat niet alleen onverstandig zijn, het zou ook nog indruisen tegen de uitgangspunten van haar eigen beleid. De gemeente wil er immers alles aan doen om een goede relatie met de burger op te bouwen. Dat hebben de fracties van Nieuwe Lijn, PvdA, CDA, GroenLinks, Gemeentebelangen en SGP/CU zelf vastgelegd in het coalitieakkoord 2014-2018, getiteld ‘Samen zorgen voor elkaar’. Daarin staat onder meer: ‘We hechten aan een goede en kwalitatieve dienstverlening met een goede communicatie naar inwoners, organisaties en bedrijven. Dicht bij de burger staan en een goede en passende communicatie vinden wij een belangrijk aandachtspunt voor de komende periode.’ En: ‘We willen er zijn voor al onze inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Onze inzet is een goede dienstverlening leveren en met de samenleving invulling geven aan de komende uitdagingen.’

Maar juist de communicatie met de bevolking over het plan voor de Heerderweg is, zowel bij de burgers als bij de provincie, punt van discussie en hevige kritiek. De gemeente kan na de vergadering van provinciale staten van vorige week woensdag, nota bene op de dag waarop de gemeente de bevolking geeft uitgenodigd voor het online burgerpanel ‘Epe spreekt’, niet langer ontkennen dat daar veel aan heeft geschort en dat het daaraan te wijten/danken is dat er in eerste instantie zo weinig verzet was tegen het plan. Als de partijen die het coalitieakkoord hebben getekend hun geloofwaardigheid willen behouden, dan zullen ze hier iets mee moeten doen. Nou, dat komt goed uit.

Want dankzij de twijfels en weerstand binnen provinciale staten krijgt de gemeente nu ineens van gedeputeerde Conny Bieze op een presenteerblaadje de mogelijkheid aangeboden om te laten zien hoe veel waarde ze werkelijk hecht aan een goede communicatie en relatie met de bevolking. Zonder enige vorm van gezichtsverlies kan ze het bestemmingsplan, dat is vastgesteld om wensen van de provincie te kunnen uitvoeren, terzijde leggen en op handen gedragen worden in plaats van met pek en veren spitsroeden te moeten lopen. De enorme deuk in het vertrouwen in de (lokale) overheid bij verreweg de meeste burgers kan met één pennenstreek gerepareerd worden. En een ommezwaai zal door de provincie nog met instemming begroet worden ook. Je moet wel heel ver van je kiezers af staan als je dit buitenkansje laat glippen.

Hoe dan verder? Daar biedt de door de provincie vastgestelde Nota van aanpassingen voor de Heerderweg voldoende handvatten voor. Daar is genoeg uit te halen om de weg veiliger te maken en verreweg de meeste bomen te sparen. Maar dat is van later zorg. Eerst maar eens in bestuurlijk opzicht stevig op de rem trappen, daarna beslissen hoe het verkeer op de Heerderweg dat ook kan doen.

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Geen reacties gevonden

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.