Provincie weer in overleg met gemeente over Heerderweg

Er is bij Provinciale Staten (PS) van Gelderland zo veel twijfel gerezen over de reconstructie van de Heerderweg, dat ze gedeputeerde Conny Bieze heeft opgedragen nog eens in gesprek te gaan met de gemeente Epe. Daarbij gaat ze kijken of de lokale overheid bereid is en het alsnog mogelijk is de veiligheid op een andere dan de voorgestelde manier te verbeteren, zonder dat dat ten koste gaat van zo veel bomen. Ook wordt er over gesproken om de gehele bestemmingsplanprocedure nog eens over te doen. Voordat gejuich losbarst: het gebeurt maar hoogst zelden dat een vastgesteld bestemmingsplan wordt teruggetrokken of dat de procedure daarvoor wordt overgedaan.

Het was een gedenkwaardige vergadering vanavond van de commissie Bereikbaarheid, Openbaar vervoer en Cultuur (BOC) in het Arnhemse stadhuis, met voor de pakweg tachtig tegenstanders van de bomenkap een maximaal haalbaar resultaat. Hoop is er altijd geweest bij het gros van de Epenaren en na vanavond kan niemand meer beweren dat dat valse hoop is. Het woord is nu aan de gemeenteraad. Als die net zo twijfelt over vooral de door de provincie geleverde informatie die ten grondslag ligt aan het plan en over de gevolgde procedure, kan die niet anders doen dan het plan nog eens in discussie te brengen en naar de argumenten van de tegenstanders te luisteren, zoals vanavond ook de provincie heeft gedaan.

Bieze betoogde in eerste instantie dat PS een jaar of zeven geleden zelf via een motie GS heeft opgedragen om zo veel mogelijk intensief gebruikte provinciale wegen van vrijliggende fietspaden te voorzien. Ze haalde zich de woede van de publieke tribune op haar hals met de opmerking dat ,,we met z’n allen van geluk mogen spreken dat er hier geen dodelijke ongelukken zijn gebeurd. Ik vind het niet van belang op de cijfers in te gaan, want als er morgen iets gebeurt, staan we hier morgen allemaal heel anders.’’ En: ,,Als we hier geen vrijliggend fietspad aanleggen suggereert dat zwabberend beleid. De mensen zitten al sinds 2005 op vrijliggende fietspaden te wachten.’’

Na een schorsing en overleg met de commissieleden zei ze er niets voor te voelen in te gaan op de cijfers en beweringen die door tegenstanders zijn aangedragen omdat dat in een welles-nietesspelletje zou ontaarden. Enerzijds beweerde ze dat al tijdens de eerste informatieavond over de plannen is duidelijk gemaakt dat en veel bomen zouden sneuvelen, maar anderzijds zei ze ook dat toen nog niet duidelijk was om hoeveel bomen het zou gaan. ,,Er is met regelmaat ‘honderden’ genoemd, maar ik realiseer me wel dat er een groot verschil zit tussen 200 en 600 bomen. Maar er is niets verdoezeld in het proces, de informatie is niet misleidend geweest.’’

Alternatieve maatregelen zijn volgens haar niet mogelijk zonder een massa bomen te kappen, zei ze, waarbij ze wel vasthield aan een vrijliggend fietspad en een snelheid van 80 km/uur op de stukken tussen de bebouwde kom van Epe en de A50, met uitzondering van de Norelbocht, waar straks slechts 60 km/uur gereden mag worden.

Maar die twee uitgangspunten staan voor de commissie niet vast. Die constateerde dat er onder meer door de bezwaarschriften tegen de bomenkap (ook van de provincie) nog wel tijd is om contact op te nemen met de gemeente en nog eens te bestuderen of het toch niet anders kan. Door bijvoorbeeld een vangrail tussen weg en fietspad te zetten. En/of toch, zoals oorspronkelijk de bedoeling was, voor het gehele traject 60 km/uur als maximum snelheid in te stellen. En om samen nog eens te kijken of de procedure wel netjes is verlopen en de bevolking wel tijdig is geïnformeerd over het werkelijke aantal van meer dan 600 te kappen bomen, om misschien wel te concluderen dat de hele bestemmingsplanprocedure over gedaan moet worden om recht te doen aan de democratische gevoelens van tegenstanders en inhoud te geven aan het uitgangspunt van overheden dat een goede relatie met de burgers noodzaak is. En wat Theo Weijers van 50Plus betreft zelfs om te onderzoeken of de Heerderweg niet verkeersluw gemaakt kan worden door de S309 als ontsluitingsweg voor het noordelijk deel van Epe naar de A50 op te waarderen.

Bieze zei daar uiteindelijk ,,volmondig ja tegen’’, maar wilde daarmee niet iedereen blij maken, ,,want ik weet niet hoe vaak een voor 100% vastgesteld bestemmingsplan over gedaan wordt’’. Ze voegde daar aan toe dat de bal nu weer bij de gemeente Epe ligt.

Na het overleg doet Bieze verslag in de commissie. Die bespreekt dan of het hele plan alsnog in de vergadering van Provinciale Staten moet worden besproken.

 

 

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Geen reacties gevonden

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.