Partij voor de Dieren: proces reconstructie Heerderweg moet opnieuw

De Partij voor de Dierenfractie doet vanavond een beroep op de andere partijen: er moet pas op de plaats in de reconstructie van de Heerderweg in Epe. De PvdD acht dit nodig omdat er sprake lijkt te zijn van misleiding en oneigenlijke argumenten. De Gelderse Statenleden moeten hun vertegenwoordigende en controlerende taak uitoefenen en het provinciebestuur ertoe aanzetten het proces van de reconstructie te herzien.

Vanavond vindt het door de Gelderse Partij voor de Dierenfractie aangevraagde debat over de Heerderweg plaats, waar ook burgers zullen inspreken. Volgens de PvdD lijkt het er sterk op dat de provincie de bewoners van Epe, maar ook de gemeenteraadsleden, heeft misleid over het aantal te kappen bomen. Daarnaast is de deskundig onderbouwde kritiek op het plan, die bewoners hebben aangeleverd, door de provincie genegeerd en afgeserveerd.

PvdD commissielid Bart Kuijer: “De schriftelijke vragen die wij hebben gesteld zijn deels beantwoord met niet ter zaken doende informatie of zijn überhaupt niet beantwoord. De provincie geeft in de antwoorden aan dat iedereen vanaf het begin goed is geïnformeerd, maar dit is al door meerdere mensen weerlegd. Dit is niet hoe het provinciebestuur dient om te gaan met burgers en democratisch gekozen Statenleden.”

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Geen reacties gevonden

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.