We zijn stapelgek geworden in dit land

Steeds vaker denk ik dat het helemaal de verkeerde kant op gaat in dit land en erger ik me kapot en schaam ik me dat ik Nederlander ben. Ooit stonden we er om bekend dat we zo’n tolerant volkje waren, dat democratie hoog in het vaandel droeg en het begrip ‘poldermodel’ uitvond om het iedereen zo veel mogelijk naar de zin te maken. Meestal resulteerde dat er in dat bijna iedereen ontevreden was, maar goed, met de intentie was weinig mis. Ik was trots op ons volk, was trots Nederlander te zijn. Maar steeds vaker vraag ik me wanhopig af waar we in vredesnaam mee bezig zijn.

Inderdaad, de manier waarop we in dit land om gaan met mensen als de Pakistaanse familie Israël is aanleiding om eens wat ergernissen van me af te tikken. Geen spoortje menselijkheid. De mensen die ons in overheden vertegenwoordigen, beroepen zich louter op regels. Dus weg ermee, met dat gezin dat al zo goed ingeburgerd was in ons dorp. En één van m’n vele ergernissen is dat de mensen die daarover beslist hebben, er geen seconde om wakker liggen en zichzelf in de spiegel goedkeurend blijven bekijken. Ik zou er niet van kunnen slapen en m’n spiegels het huis uit doen.

Ik kan dat niet rijmen met andere ontwikkelingen in ons land. Het begon allemaal met Zwarte Piet. Een stel gefrustreerde idioten wilde daar van af, twitterde en facebookte er lustig op los, kreeg een podium in talkshows die maar al te graag een platform bieden aan piepkleine groepjes mensen die we vroeger uit maatschappelijk belang in een gesloten inrichting zouden hebben gestopt en zogenaamd correcte landgenoten besloten daarop Zwarte Piet in de ban te doen. Mag niet meer. Want het is toch o zo zielig dat mensen met een mooi kleurtje, dat we ’s zomers allemaal nastreven, die knecht op zichzelf projecteren. Die roe en zak hebben we zelf al geruisloos laten verdwijnen. Voortschrijdend inzicht. Vroeger moest je als stout kind op school je handen op tafel leggen en kreeg je daar van de onderwijzer een flinke mep op, maar dat is ook verleden tijd. Tijden veranderen nou eenmaal. Gelukkig trekken wij ons in Epe niets aan van de protesten en blijft Piet zwart. Wij weten wel beter. Want Zwarte Piet heeft helemaal niks met slavernij of discriminatie te maken.

Negerzoenen. Worden niet meer verkocht. Ik heb het verband tussen een zoen van een neger en die lekkernij nooit gezien, maar ze werden nou eenmaal zo genoemd, het woord ‘negerzoen’ was een begrip. Heel lang geleden een keer zo genoemd en uitgegroeid tot een fenomeen. Bestaat niet meer. Iemand voeg me laatst of ik iets wilde waarvan ik nog nooit gehoord had. Bleek een negerzoen te zijn. Ik wil niet eens weten hoe ze heten. Ik blijf ze gewoon negerzoenen noemen.

Negers. Dat woord mag je ook niet meer gebruiken. Waarom weet ik niet en interesseert me ook niet. Voor mij blijft iemand die een pikzwarte huid heeft een neger. Daar is helemaal niks discriminerend aan. Ooit hebben we afgesproken dat we zwarte mensen een neger noemen, dus ik zie geen reden dat te gaan veranderen. Als we het woord ‘neger’ niet meer mogen gebruiken, kunnen we bijvoorbeeld ‘De negerhut van oom Tom’ en ‘Tien kleine negertjes’ wel op de brandstapel gooien.

In het verlengde daarvan mag ik geen ‘blanke’ meer genoemd worden, maar ‘witte’. Maar ik ben helemaal niet wit, ik heb net twee maanden in Zuid-Frankrijk gezeten en ben poepbruin. En als ik niet meer bruin ben, ben ik eerder roze dan wit.

Dames en heren, jongens en meisjes. Die bestaan voor onder meer de NS en de Hema niet meer. Het moet ‘genderneutraal’. Walgelijk woord. Weg ermee.

Paaseitjes. Heten nu chocolade-eitjes, want moslims kennen geen Pasen. Voor me staat een bakje, ik neem nog een paaseitje.

De Coentunnel. Heeft ooit iemand dat in verband gebracht met een Nederlander met een duister verleden? 99,9% van de bevolking niet. Tot een stel gefrustreerden er over begonnen te twitteren en facebooken en de media daar gretig op doken, want stel je voor dat ze in een concurrerende talkshow een platform krijgen. Nu zouden alle aanduidingen waarin vroegere helden die zich niet netjes gedragen hebben verwijderd moeten worden. Omdat sommigen zich daaraan storen. Maar bezie het eens in het licht van de tijd waarin ze beroemd zijn geworden. Andere tijd, andere normen en waarden. Ze maken deel uit van onze historie, onze cultuur. Nu zouden we er geen standbeelden voor oprichten, maar toen wel. Maar vrijwel niemand weet meer wie ze waren. Dus waarom zou je je daar druk over maken?

En nou mogen kinderen ook geen ‘cowboytje en indiaantje’ meer spelen. Vindt een enkeling ook discriminatie. De zotheid ten top. We zijn stapelgek geworden in dit land.

En het nieuwste zit er, via Utrecht, al aan te komen: je mag straks geen houtkachel meer stoken, daar hebben sommige mensen last van. Je mag wel in een vervuilende auto rijden, de industrie mag onze lucht tot ziekmakende hoogte blijven vervuilen, het vreselijk vervuilende vliegverkeer wordt alleen maar gestimuleerd door de overheid, maar een houtkacheltje stoken, dat mag straks niet meer. Nou, ik zit regelmatig in Frankrijk en daar steken alle Fransen met een tuin aan de lopende band hun tuinafval in de fik, zodat hele dalen vol rook staan. En vanavond gaat bij mij de fik weer in mijn gezellige houtkachel.

En dit gaat natuurlijk nog veel verder. De dictatuur van de kleine minderheid gaat ons hele land, onze bloedeigen cultuur, veranderen. Zo lang de zwijgende meerderheid blijft zwijgen, is dit nog maar het begin, let maar op. Maxima had een vooruitziende blik toen ze zich voorstelde aan de bevolking met de uitspraak: ,,De Nederlandse identiteit? Die bestaat niet.’’

Misschien wel het meest ergerlijke van al deze ontwikkelingen vind ik dat die piepkleine minderheid er in samenwerking met de landelijke media, talkshowhosts, politici en wat dies meer voor zij voor zorgt dat er een enorme tweedeling aan het ontstaan is in onze maatschappij. Aan de ene kant de gefrustreerden met een grote bek die gelijk krijgen van beleidsmakers en vooral in de Randstad een gewillig oor vinden en aan de andere kant de nuchtere Nederlanders die nog geen moment aanstoot hebben genomen aan de voorbeelden die ik hier noem, daar nooit ook maar één negatieve gedachte of bedoeling bij gehad hebben, maar steeds meer voelen dat hun cultuur, hun vrijheid in doen en laten, hun vrije meningsuiting, worden aangetast.

Houdt het nou nooit op met die belachelijke over-correctheid? Waarom laten we onze democratie verworden tot een dictatuur van een te minderheid die nog geen procent van onze totale bevolking uitmaakt? Waarom zijn beleidsmakers zo over-correct als een paar gefrustreerde idioten hun mond opentrekken? Uit humaan oogpunt. Humaniteit is de drijfveer. Rekening houden met die ander. Toon een beetje menselijkheid. Heb begrip. Dat heeft een multiculturele samenleving nodig.

En dat brengt me dus bij de Pakistaanse familie. Iedereen weet wat die te wachten staat. Terug naar Pakistan en dan is er nooit meer iemand die van ze hoort. Omdat de regels zo zijn. Dat hebben we zo afgesproken met Brussel. Maar op basis van humaniteit over hun lot beslissen? Dat was afgelopen jaren bij zo veel akkefietjes en mini-protestjes toch de leidraad? Nee, nu even niet. Afgezien van een paar beleidsmakers met een groter hart dan verstand gaan regels gaan voor menselijkheid.

IS-strijders die gruwelijkheden hebben uitgehaald die zijn te vergelijken met wat de nazi's hebben gedaan in WO II, hebben volgens veel politici recht op een tweede kans. Maar een gezin waarvan al een dochtertje is vermoord, puur omdat die mensen iets anders geloven dan het gros van de bevolking, krijgt niet eens een eerste kans.

Wal-ge-lijk!

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
 • Jan van de Vlekkert

  Nieuwe Lijn houdt bij monde van dhr . de Vries vast aan de door eigen ledenraad vast gestelde ,,Zeven kenmerken van Nieuwe Lijn,, Het manifest van OME heeft geen meerwaarde t.o.v. het item uit het verkiezingsprogramma van deze partij. Dit als antwoord n.a.v. de uitnodiging voor de Politieke avond in De Middenstip. Wegblijven is dus achteraf goed geweest, zinloos als het was geworden bij de komst van deze partij.
  Beweren dat je veel herkenningspunten ziet , aldus dhr. de Vries de grootse onzin die er bestaat.
  Waar het manifest is geschreven voor de gehele bevolking is de politieke stelling van Nieuwe Lijn volledig gericht op eigen achterban.
  Enkele voorbeelden uit het verkiezingsprogramma;

  1. Nieuwe Lijn is opgericht door en voor de plaatselijke bevolking.
  2. Koester de bakermat. Nieuwe Lijn is voor Vaassen, verenigingen en vrijwilligers. De z..g.n. drie V,s
  Zo zijn er nog een aantal punten te noemen o.a.
  4. Ruimte voor iedereen. Binnen Nieuwe Lijn is ruimte voor iedereen en wordt respectvol omgegaan met ieders persoonlijk belang, meningen, ideen of achtergronden !!!!!
  Het standpunt van Nieuwe Lijn n.a.v. de uitzetting van de Pakistaanse familie steekt wel erg wrang af t.o.v. onderdelen uit het eigen verkiezingsprogramma.
  Een door Nieuwe Lijn veelgebruikte tekst die steeds weer op alle fronten terug komt is ,,wij hechten aan eenduidigheid en transparantie,, mag ik het ongeloofwaardigheid noemen?

 • Harm Scholten

  De heer Ben van Voorne lijkt wel een beetje in de war.
  Harm Scholten heeft namelijk geen enkele bloedlijn met wethouder Robert Scholten.

 • Jan Stenvert

  Als je iemand beschuldigt van liegen en bedriegen kijk je kennelijk in de spiegel Robert Scholten. Ons Mooi Epe heeft bij de verkiezingsavond namelijk net zo gehandeld als jij met je bestuursakkoord door de coalitie: als je tekent mag je meepraten en als je dat niet doet, moet je je mond houden en heb je niets te vertellen.
  Uit de aankondiging van de avond op de site van Ons Mooi Epe blijkt namelijk dat de vereniging de politieke partijen heeft gevraagd een manifest te tekenen, waarin volgens mij geen enkel punt stond waarmee politieke partijen niet zouden kunnen instemmen. Zeker niet in een gemeente die te pas en te onpas roept burgerparticipatie belangrijk te vinden. (Maar tussen zeggen en doen zit in deze gemeente een wereld van verschil.) Wie het manifest zou tekenen, wist zich uitgenodigd voor de avond. Daar was immers de wijze hoe de partijen de in het manifest verwoorde uitgangspunten voor burgerparticipatie de komende vier jaar vorm willen geven, onderwerp van gesprek. Maar Nieuwe Lijn, Gemeentebelangen en de Dorpspartij sloegen de uitnodiging om het manifest te tekenen en daarmee de avond bij te wonen af. Nieuwe Lijn was dus wel degelijk uitgenodigd. De VVD en D66 zeggen toch ook niet dat jij ze vier jaar geleden niet hebt uitgenodigd voor de onderhandelingen?
  Maar ik denk wel te weten hoe het zit: Nieuwe Lijn vindt Ons Mooi Epe een lastige horzel die pijn in het gemeentehuis veroorzaakt als ze steekt. Als de vereniging zich Ons Mooi Vaassen had genoemd, zou het voor Robert Scholten en consorten anders zijn, maar ja, onze mooie gemeente heet nou eenmaal ‘Epe’.
  En dan nog iets over het uitgezette Pakistaanse gezin en de houding van de meeste politieke partijen in Epe, waarop Robert Scholten ingaat. Nieuwe Lijn verschuilt zich achter haar status als lokale politieke partij, zonder inbreng in de landelijke politiek en vindt dat ze daarom haar mond moet houden als het om nationaal beleid gaat. Maar daar gaat het niet om, evenmin om de procedure waarachter de meeste overige lokale afdelingen van landelijke politieke partijen zich verschuilen. Het gaat om de menselijke maat, die de motivatie had kunnen en moeten zijn om gebaande paden te verlaten.
  Bovendien toont Nieuwe Lijn met dit kul-argument een beschamende vorm van inconsequentie. Robert Scholten schrijft: ,,Wij vinden dat wij als lokale politieke partij geen rol hebben in de aanpak en uitvoering van het vreemdelingenbeleid van onze nationale overheid en de politieke keuzen die daaraan ten grondslag liggen, ook al heeft dit consequenties voor personen die binnen de gemeentegrenzen verblijven of verbleven.’’ Maar op de site van Nieuwe Lijn staat: ,, Samen met andere partijen in de gemeenteraad heeft Nieuwe Lijn een raadsbrede motie ingediend en gesteund over de vliegroutes van Lelystad. Hierin roept de gemeenteraad van Epe het college op om al het mogelijke te doen met betrekking tot de vliegtuigroutes vanaf luchthaven Lelystad om daarbij de directe belangen van de inwoners van Epe en indirect de regio Stedendriehoek te behartigen.’’
  Dus wel bemoeien met beleid van de nationale overheid en politieke keuzen als om vliegverkeer gaat maar niet als het om vluchtelingen gaat, want dan is Nieuwe Lijn ineens een lokale partij. Bah!

 • Haverkamp

  Beantwoordde: Jan Stenvert

  Maar over Lelystad zijn ze dan ook niet over één nacht ijs gegaan. Twee jaar nadat andere gemeenten reeds alarm hadden geslagen, zag wethouder Scholten alleen nog maar kansen. Pas toen Vaassen en het altijd bruisende Oene van meneer Beumer aan de beurt leken te komen, werden ze wakker....!

  "De Eper gemeenteraad heeft er al over gesproken en wethouder Robert Scholten liet daarbij weten dat de gemeente niet van plan is bezwaar te maken, zoals talrijke andere gemeenten wel doen. Integendeel, de gemeente Epe ziet juist positieve effecten, want Scholten heeft ook laten weten dat er plannen gemaakt worden zodat vakantiegangers vanuit Lelystad de Veluwe en vooral Epe straks goed weten te vinden.

 • Harm Scholten

  Wat een zwakke reactie van de heer Paulusma.Allereerst is op de man spelen nooit noodzakelijk zeker niet voor een vereniging als Ons Mooi Epe die het verder altijd zo goed weten.
  Ten tweede wil de heer Paulusma niet in de discussie meegezogen worden,maar de kop in het zand steken lijkt mij een betere uitdrukking.

 • Ben van Voorne

  Beantwoordde: Harm Scholten

  Mijn hemel, dat is wethouder.....:o

 • Coos Paulusma

  Heren,
  Het werd Ons Mooi Epe door de raad van Epe bijzonder kwalijk genomen dat wij in een gegeven situatie 'op de man' gespeeld hebben. Wij vonden dat toen noodzakelijk. Wij hebben daarvan iets geleerd: wanneer wij iets tegen iemand persoonlijk hebben dan zullen wij hem of haar daar op een volwassen manier ook persoonlijk op aanspreken en dat niet in de openbaarheid ventileren. Ik voel er helemaal niets voor om te reageren op de aantijgingen van een wethouder die wel keihard op de man speelt en ik heb er ook geen enkele behoefte aan om in deze discussie meegezogen te worden.

 • Jan van de Vlekkert

  Politieke avond in De Middenstip.

  Beste Hr. Scholten, ik heb n.a.v. onderstaand betoog dhr.Paulusma een mailtje gestuurd en hem dringend verzocht om op uw beschuldigingen hierop op deze site te reageren.

 • Jan van de Vlekkert

  Democratie klinkt wel heel raar uit de mond van iemand die het manifest van Ons Mooi Epe achteloos opzij zette als zijnde ,, het heeft voor ons als Nieuwe Lijn geen meerwaarde,,.
  Of valt dit ook weer onder de suggestieve opmerkingen ?

 • Robert Scholten

  Beantwoordde: Jan van de Vlekkert

  Neen heer van de Vlekkert, dit valt onder een andere categorie die we ook aan de woordvoerder van OME op uw FB pagina hebben gemeld. Zie hieronder de letterlijke tekst en met name de laatste regel! Fijne dag nog gewenst!

  En alweer, voor de 2e keer binnen een week, laat de heer Paulusma het afweten. Opnieuw liegen en selectief citeren. Eerst melden dat Nieuwe Lijn is uitgenodigd voor een avond van Ons Mooi Epe, maar niet wilde komen. In werkelijkheid was Nieuwe Lijn niet uitgenodigd voor de bijeenkomst.

  En nu dit verhaal, over de rug van de Pakistaanse familie Israël. Nieuwe Lijn heeft de actiegroep het volgende laten weten, zoals bij de heer Paulusma bekend is: “Wij vinden dat wij als lokale politieke partij geen rol hebben in de aanpak en uitvoering van het vreemdelingenbeleid van onze nationale overheid en de politieke keuzen die daaraan ten grondslag liggen, ook al heeft dit consequenties voor personen die binnen de gemeentegrenzen verblijven of verbleven.” Dat wij ons daarnaast ook distantiëren van uitlatingen en beschuldigingen van de actiegroep is correct. Daarin zijn we zeker niet de enige partij in Epe.

  Nu de heer Paulusma, woordvoerder Ons Mooi Epe, twee keer binnen een week aantoonbaar zo aan het liegen en bedriegen is, hebben hij en zijn vereniging een ernstig geloofwaardigheidsprobleem.

Laad meer

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.