Geperst (31): Zwijnen

Achter de sporthal stonden gisteravond om een uur of half tien wilde zwijnen te wroeten, net als vrijdagavond. Toen heb ik ze daar met veel bombarie weggejaagd en kennelijk is daar bij hen wat van blijven hangen, want toen ik er bleef staan en ze mij en mijn onverschrokken hond zagen en roken, begonnen ze meteen te knorren en gingen ze er vandoor. Even later staken ze net als zaterdagavond ter hoogte van de Bergweg vijftig meter achter ons de Hoge Weerd over richting spoorbaantracé en kon ik ze tellen. Zestien stuks! Hallo hé. Wat zijn jullie met z’n velen!

Het waren er heel wat meer dan een paar maanden geleden, toen een verdwaalde keiler af en toe vanaf het spoorbaantracé naar de Hoge Weerd wandelde en zich daar te goed deed aan eiwitrijk voedsel onder het gras. Ook elders kun je zien dat de wilde varkens zich weer binnen de bebouwde kom hebben gevestigd. De gemeente heeft al juichend vastgesteld dat verschillende bermen in Epe-West en –Noord weer zijn omgewroet. ‘Zie je wel, er moet een raster komen!’

‘Hoe en waarom komen die varkens hier eigenlijk?’, kun je je afvragen. Volgens Harm Heuvelman, die het jachtrecht heeft van een groot deel van het bosgebied van de gemeente Epe en zich heeft ontpopt tot de belangrijkste adviseur van burgemeester Hans van der Hoeve, is die vraag gemakkelijk te beantwoorden. ‘Door de babyboomers die in het bos wandelen.’  Iemand die zulke uitspraken doet, zou niet serieus genomen mogen worden, zeker niet door een gemeentebestuur.

Het ligt natuurlijk veel genuanceerder. Veel bewoners van het bosgebied in Epe-Noord en –West hebben hoge hekken rond hun terrein gezet om te voorkomen dat hun gazon wordt omgewroet door wilde zwijnen. En ook wel in verband met de toegenomen criminaliteit. Het leefgebied van de wilde varkens is daardoor een stuk kleiner geworden. In jaren waarin weinig voedsel in de bossen is te vinden, struinen ze naar de bewoonde wereld, waar wel altijd voldoende te eten is. En als ze vertrouwd zijn geraakt met mensen, gaan ze daar niet meer voor op de vlucht. Sterker nog: ze werpen jongen, die binnen of op de rand van de bebouwde kom geboren en getogen worden. Zo lang niemand ze opjaagt, hebben ze niets te vrezen. Doe je dat wel, dan zijn ze pienter genoeg om het gevaar te onderkennen en nemen ze de benen, zo bleek afgelopen weekend maar weer eens.

Maar hoe kan het dat ze sinds het begin van de zomer weer hier lopen en niet in het bos, waar voldoende te eten is? Dat weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat ze hier lopen vanaf het moment waarop, een aantal dagen achter elkaar, is geschoten in de omgeving van de werkschuur aan de Norelbosweg, het jachtterrein van Harm Heuvelman. Dat was zo eind mei, begin juni. Kort daarna meldde een bewoner van de Dennenlaan, dus wat meer richting dorp, dat hij weer regelmatig wilde zwijnen zag. Ik heb in de dagen daarna ook een paar keer wilde varkens de Renderklippenweg tussen de Norelbosweg en Dellenweg zien oversteken, richting bewoonde wereld. Ik heb zelfs een buurtbewoonster gesproken die suggereerde dat de wilde zwijnen richting bebouwde kom zijn gevlucht omdat de jager aan de ‘andere kant’ stond. Die varkens zochten een veilig heenkomen in de bebouwde kom, beweerde ze. Maar mij hoor je niet zeggen dat ze bewust de bewoonde wereld in gejaagd zijn om tegenstanders van het raster de mond te snoeren.

Feit is in ieder geval dat de jagers hadden beloofd de zwijnen buiten het dorp te zullen houden. Ze zouden de beesten in een schil rond Epe afschieten. Maar dat is niet gebeurd. Al sinds 1 juli niet. Dat blijkt uit het Fauna Registratie Systeem, waarin afgeschoten dieren moeten worden gemeld. Dat is raar: het barst van de wilde zijnen in de schil rond Epe, de jagers zouden die afschieten, maar er gebeurt niets. Het wordt nog gekker, want die jagers moeten aangestuurd worden door de gemeente Epe. Die moet Heuvelman en consorten aan de jas trekken en opdracht geven de zwijnen buiten de bebouwde kom te houden. Maar òf de gemeente, die een raster wil plaatsen, doet dat niet, òf Heuvelman, die zo’n beetje als enige adviseert een raster te plaatsen, weigert dat. Terwijl Heuvelman niet alleen het jachtrecht heeft, maar daarmee ook de jachtplicht. Daar schuurt dus iets.

Nou, afschieten in de bebouwde kom dus maar, zou je zeggen. Maar dat mag niet zo maar, daar moet de gemeente ontheffing voor vragen bij de provincie. Maar dat wil burgemeester Hans van der Hoeve niet. Veel te gevaarlijk voor de mensen. Als hij consequent is, zal hij ook moeten ingrijpen in het bosgebied rond Epe. Een wandeling op grond van stichting Het Geldersch Landschap is om dezelfde reden namelijk ook levensgevaarlijk. Dat ondervond een vriend van me onlangs. Hij wandelde op klaarlichte dag op openbaar toegankelijke paden op een terrein van HGL in Epe-West waar vaak mensen lopen en fietsen. ,,Daar werd op dat moment ook gejaagd. De kogels vlogen me rond de oren. Letterlijk.’’

Nog één ander punt. Toevallig ligt het ontwerp- bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente momenteel ter inzage. Laat daar nou ook iets in staan over een wildraster. In onder meer het artikel over de bouwregels (7 en 16) staat dat bij het verlenen van een omgevings- en bouwvergunning kan worden afgeweken van de regels ,,ten behoeve van het realiseren van wildrasters met een maximale bouwhoogte van 2,5 m, met dien verstande dat de nut en de noodzaak van de hogere wildrasters is aangetoond’’.

Ik moest meteen denken aan dit verhaal van Willem van Putten, die ‘s nachts een ree op het grasveld naast de Grote Kerk zag lopen en de Hoofdstraat zag oversteken.  Die beesten kunnen makkelijk over een ‘zwijnenkerend’ raster van één meter springen. 'Nut en noodzaak' zijn dus aangetoond. In het bestemmingsplan wordt geregeld dat zo’n hek 2,5 meter hoog mag worden. Daar kan de gemeente ook mensen mee uit de gevaarlijke bosgebieden van Het Geldersch Landschap houden.

Daar zou ik niet eens van opkijken. Deze gemeente heeft zich in korte tijd het imago verworven helemaal niet van natuur te houden. Rasters rond het dorp om wild ver weg te houden en binnen die rasters honderden bomen kappen. Dan geef je helemaal niets om natuur.

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Geen reacties gevonden

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.