Epe van toen: Het huis van de populaire gemeente-geneesheer

loeffkleinEpe had vooral in het begin van de vorige eeuw veel markante figuren, van wie een aantal nog voortleeft doordat er een weg of park naar hen genoemd is. In deze serie komen er ook wat voorbij. Eén van die beroemdheden was dr. Paul Loeff, die op 5 februari 1891 benoemd werd tot gemeentegeneesheer en dat bleef tot 1 juli 1932.

Op de foto het huis waar de dorpsdokter woonde. Zijn tuin is het huidige dr. Loeffpark.


Paul Loeff legde op 9 januari 1891 in Leiden met succes zijn artsexamen af en werd al heel snel daarna benoemd als opvolger van L.van Duin. Epe had al sinds 1837 gemeente-geneesheren in dienst gehad, maar de meesten bleven hier niet lang. Paul Loeff was de eerste die vele decennia zieken en gewonden bleef verzorgen en zich, zoals gebruikelijk in die tijd, ook veel bezighield met ziektepreventie. Een dokter was in die tijd een notabele en Loeff had dan ook zitting in allerlei besturen, van dat van natuurbad De Wijerd tot de Coöperatieve stoomzuivelfabriek Onze Fabriek. In 1903 was hij de eerste die bij Laurens Rempt een motorrijwiel kocht en daar trok hij uiteraard heel veel bekijks mee. (We hebben daar in het boek Ons dorp van toen uitgebreid aandacht aan bessteed.)

Paul Loeff was niet alleen een kundig geneesheer, maar ook rechtsgeleerde. Op 4 oktober 1918 studeerde hij op de universiteit van Groningen af tot doctor in de rechtswetenschappen.

Zijn vrouw was dol op tuinieren, maar deed niet alles zelf. Jan Haas was er 40 jaar als tuinman in dienst en werd daarvoor in september 1931 onderscheiden door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen.

Na het ‘eervol ontslag’ van dr. Loeff in 1932 stelde de gemeente een vacature voor een nieuwe gemeente-geneesheer samen waarin sollicitanten werden opgeroepen tegen een jaarwedde van 750 gulden.

Vijf jaar na zijn pensionering, in augustus 1937, werd Loeff benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij overleed op 22 april 1944 na een lang ziekbed, kort nadat hij 80 jaar was geworden.
Twee jaar later vestigde de Rotterdamsche bank (later Amro en nog later ABN/Amro) zich in het pand van de familie Loeff, dat in 1976 werd afgebroken, waarna het huidige bankgebouw verrees.

Gert van den Esschert heeft uiteraard een verhaal aan hem gewijd op zijn site.

Neuzend in oude archieven kwam ik een paar aardige artikeltjes tegen die de populariteit van de man kenmerken.

Uit de Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant van 21 februari 1916:

loeff 25 jaar pozcrt 24 2 1916

Uit dezelfde krant van 21 februari 1931:

1 loeff 4o jr pozcrt 21 2 1931

Uit dezelfde krant van 19 april 1934:

loeff 70 jr pozcrt 19 4 1934

De Nieuwe Apeldoornsche Courant schreef daarover:

loeff 70 nac 20 4 1934

En die krant meldde op 28 februari 1941:

loeff 50 jaar nac 28 2 1941

 

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.