Spannend debat over Heerderweg; uitstel reconstructie is zo gek niet

Het wordt woensdagavond spannend als Provinciale Staten zich in de ter zake doende commissie opnieuw buigt over de Heerderweg. Nemen de leden het aangepaste voorstel van Gedeputeerde Staten over, voelen ze toch meer voor het bomensparende alternatief van Ons Mooi Epe, sturen ze aan op een compromis of stellen ze de reconstructie uit omdat er nog steeds veel weerstand tegen het plan van GS is?

Een flinke delegatie Epenaren en andere sympathisanten vergezelt de vereniging Ons Mooi Epe naar Arnhem. De door de vereniging geregelde bus was in een mum van tijd volgeboekt. Dat is mooi, want hoe meer mensen er zijn, hoe groter de kans dat Provinciale Staten gevoelig zal zijn voor de inbreng van de Epenaren, Heerdenaren en anderen. Daarom is het te hopen dat nòg meer Epenaren op eigen gelegenheid naar Arnhem gaan. Het tijdstip (17.30 uur) waarop de vergadering in het stadhuis (Koningstraat 38) in Arnhem begint is voor sommigen misschien wat lastig, maar er zijn nog genoeg tegenstanders voor wie dat geen enkel probleem is om een tweede bus te kunnen vullen.

Afgelopen weken heb ik de indruk gekregen dat veel Epenaren vinden dat de provincie de werkzaamheden maar moet uitstellen. GS staat daar voor open: ,,Indien deze uitgangspunten voor aanpassing van het plan maatschappelijk niet verantwoord zijn in relatie tot de bomen, adviseren wij om af te zien van een aanpassing van de Heerderweg en in 2017 over te gaan tot het uitvoeren van alleen groot onderhoud. Bij een volgende groot onderhoudsperiode (circa 9 jaar later) kan overwogen worden de situatie opnieuw te heroverwegen.’’

Misschien is dat wel het verstandigst. Voor het veiligheidaspect is er geen haast bij om de N794 snel te veranderen, want er vinden bijna nooit ongelukken plaats. En het dagelijks bestuur van de provincie verdient weliswaar lof voor onderdelen van het plan, maar er mankeert nog wel wat aan om het gros van de Epenaren tevreden te stellen.

Forse winst voor Ons Mooi Epe is dat ook volgens GS veel minder bomen tegen de vlakte moeten dan in de eerste opzet. Er gaan er in ieder geval 220 weg, waarvan 100 op particuliere grond, voornamelijk bij Dennenheuvel en in de Norelbocht bij stichting De Ontmoeting. ,,Daarnaast schatten we in dat het voor ongeveer 200 bomen moeilijk wordt om deze te behouden, maar daar gaan we ons uiterste best voor doen’’, aldus GS. ,,Door het instellen van een bomenwacht en extra maatregelen - het fietspad kan bijvoorbeeld iets hoger worden gelegd waar de wortels meer ruimte hebben - verwachten wij dat we veel van deze 200 bomen kunnen sparen.’’

Eerst zien, dan geloven. De bedreiging komt van graafwerkzaamheden, waarbij het wortelgestel kan worden aangetast. Een wortel is zo geraakt. In het belang van de bomen moet de graafmachinist centimeter voor centimeter graven, zoals bij archeologische opgravingen gebeurt. Daar mag bij de aanbesteding wel rekening mee worden gehouden, want anders staat z’n baas in z’n nek te hijgen: opschieten, doorwerken, anders kan de klus niet uit. En een wortel is zo geraakt. ,,Sorry, niet gezien!'' Ons Mooi Epe deelt die zorg.

Het plan van Ons Mooi Epe gaat uit van de kap van hooguit 130 bomen. Dat scheelt nogal.

Hoogst opmerkelijk is dat GS in eerste instantie halsstarrig vasthield aan een maximumsnelheid van 80 km/uur, maar die op het grootste gedeelte nu heeft teruggeschroefd naar 60 km/uur. Alleen die maatregel al maakt de Heerderweg nòg veiliger. Op één stuk, van de kruising met de Vemderweg tot de Molenbeekloop, mag het gaspedaal verder ingetrapt worden en 80 km/uur gereden worden. Wie dat heeft besloten, rijdt niet vaak op de Heerderweg. Op dat stuk komt immers de Bijsterbosweg uit en dat is de intensiefst gebruikte zijweg van de Heerderweg, omdat die leidt naar een camping, bungalowpark en tuincentrum en voor sommigen ook nog Heidebeek en camping de Mussenkamp. Vorige week ben ik drie keer met de auto richting Heerde gereden en moest ik twee keer in de remmen omdat een auto voor me de Bijsterbosweg in wilde en moest wachten tot verkeer uit tegengestelde richting voorbij was. De derde keer zat ik op dat traject achter een tractor uit Emst. Waarom dan juist daar 80 km/uur? Het is een stuk van 750 meter, dus als je kunt doorrijden, is de tijdwinst slechts zo’n tien seconden. Op dat stuk moeten daardoor wel 34 bomen zonder meer verdwijnen en is de toekomst van 78 exemplaren kritisch tot zeer kritisch.

Opmerkelijk is ook dat GS niet een idee van Ons Mooi Epe heeft overgenomen om wateroverlast bij hevige hoosbuiten voor aanwonenden te voorkomen. De vereniging heeft voorgesteld om deels gebruik te maken van een nieuwe techniek, waarbij ruimte onder de fietspaden wordt gecreëerd die als waterberging kan dienen. GS heeft echter gekozen voor het graven van sloten naast het fietspad, waardoor ook extra bomen moeten verdwijnen.
Net zo opvallend is de twist over de wegbreedte. Volgens Ons Mooi Epe èn onderzoeksbureau Goudappel Coffeng kan met 6.50 meter worden volstaan, maar GS opteert voor 6.80 meter. Ook dat kost bomen. Wat de veiligheid betreft maakt dat niets uit.

Er is dus nog wel meer voor verbetering vatbaar in het plan van GS en in een aantal gevallen is dat vrij simpel te realiseren. Aan de andere kant is er ook veel voor te zeggen om het hele project gezien de nog steeds bestaande brede weerstand ertegen uit te stellen en dit jaar alleen hoognodig onderhoud te plegen. Dat geeft de overheid immers alle gelegenheid om eens gedegen onderzoek te doen naar de mogelijkheden van het fietspad op het oude spoorbaantracé. Veel inwoners hebben afgelopen maanden gesuggereerd het gros van de fietsers dat op de Heerderweg rijdt – vooral scholieren uit Heerde die de RSG NO Veluwe in Epe bezoeken en uit Epe die naar CSG De Noordgouw in Heerde gaan – daar gebruik van te laten maken. Dat is steeds afgewimpeld om sociale en veiligheidsaspecten, maar het idee is weer opgedoken in het onderzoek van Goudappel Coffeng, dat de mogelijkheden van deze alternatieve fietsroute wel eens onderzocht zou willen zien. Er zou een tunnel onder de A50 moeten komen, waardoor de fietsers in een rechte lijn van de kruising spoorbaantracé-Hoofdstraat in Epe naar de Noordgouw kunnen rijden. Met goede verlichting en gebruikmaking van nieuwe technieken daarvoor kunnen al heel veel bezwaren om dan die route te volgen, worden weggenomen. Dat zorgt meteen voor minder verkeersdruk op de fietspaden langs de Heerderweg.

Kortom, reden genoeg om uit te kijken naar het debat in Provinciale Staten en het bij te wonen. Voor wie met de auto gaat: parkeren kan vlakbij, bijvoorbeeld op de Markt.

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Geen reacties gevonden

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.