'Niks mis met procedure rond sloop kiosk'

sloop kioskHet college van b en w zegt zich aan de regels te hebben gehouden bij de sloop van de kiosk bij het hertenkamp. De VVD-fractie in de gemeenteraad had daar een aantal kritische vragen over gesteld.

 

De VVD vroeg zich onder meer af of de gemeente voorafgaand aan de sloop wel had geïnventariseerd welke planten- en dierensoorten er in de directe omgeving van de kiosk voorkomen en of de sloop daar geen negatief effect op heeft gehad. Bij de sloop van soortgelijke gebouwen is een onderzoek naar de flora en fauna immers een absolute vereiste. De fractie voeg zich ook af of de sloop niet bij de provincie gemeld had moeten worden omdat het gebouwtje in een natuurgebied (Natura 2000) stond.

Het college laat weten geen enkel onderzoek te hebben laten verrichten omdat er ‘voorafgaande aan de sloop voor ons geen aanleiding was om een inventariserend onderzoek te doen. Er waren geen signalen en gegevens bekend van de aanwezigheid van beschermde plant- en diersoorten.’

Het college meldt verder dat eigenaar John van Barneveld gelegenheid is geboden zelf zijn kiosk zorgvuldig uit elkaar te halen zodat hij delen wellicht nog kon hergebruiken, maar dat de Eper ondernemer dat heeft geweigerd. ‘Het antwoord wat wij kregen was dat de kioskhouder onverkort het standpunt bleef innemen dat de kiosk ongeschonden diende te blijven en dat wij op eigen rekening en risico zouden handelen. Dit antwoord gaf geen ander licht op de zaak en was voor ons geen reden om de onruiming en sloop nog langer uit te stellen.’

Volgens het college had het geen vergunning nodig voor de sloop en moest die slechts gemeld worden. Dat dat na de sloop is gebeurd, maakt volgens het college niet uit, omdat er geen bezwaar tegen ingediend kon worden.

sloop kiosk

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
 • W. de Graaf

  De gemeente Epe moet zich diep schamen dat ze deze kiosk, die er vele jaren heeft gestaan, af te laten breken. Het is nu tot een plek geworden waar je niets meer te zoeken hebt.

 • Haverkamp

  Beantwoordde: P schriemer

  Paarlen voor de zwijnen... Harm Scholten is een van de grootste dwepers waar het de gemeente Epe betreft, feiten zijn aan hem niet besteed.

 • Daniël Verveer

  In het kader van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied, heb ik bij de inventarisatie gevraagd of de grens tussen het deel wat de bestemming woondoeleinden heeft en ernaast de bestemming agrarisch, iet zou kunnen draaien. Het deel voor woondoeleinden was taps. In feite was de situatie ter plekke als zo sinds 1993 en was er in 1997 een hek geplaatst rondom de wei, door de toenmalige eigenaar ; dit was in 2005 alleen verkeerd op de kaart van het bestemmingsplan ingetekend. Door het draaien bleef het deel met de bestemming woondoeleinden even groot.
  En het feitelijk gebruik veranderde dus helemaal niet : situatie op de plankaart had nooit bestaan. Toch eiste het college eerst een Flora en Fauna onderzoek en toen ik daar tegen protesteerde kwam er een ruimtelijke onderbouwing bij : voor het herstellen van een tekenfout ! Totale kosten ruim tweeduizend euro ! Ik heb dit toen onder protest laten maken, na dat de burgemeester zich niet aan de afspraak had gehouden dat hij met het college zou overleggen of het niet 'ambtelijk herzien' zou kunnen worden. Heeft hij dus nooit gevraagd. Na een klacht verkondigde hij tegen de klachtenbehandelaar dat dit '..een fout van een ambtenaar ..' zou zijn geweest. En nu, voor een gebouw midden in een Natura 200 gebied, met een rieten kap met een loze ruimte er boven in [ vleermuizen ] en een loze ruimte onder de vloer [ allerlei bedreigde hagedissen kunnen daar verblijven], hoeft er NIETS te gebeuren ?! Bedankt voor dit akkefietje B&W ; ik breng het in de lopende procedure in als bewijs van de onzinnigheid van wat u bij mij eiste. Met twee maten meten heet dat. Walgelijke narcisten !

 • P schriemer

  Beantwoordde: Harm Scholten

  Beste Harm,

  Welke dieren weten we niet, zullen we ook nooit weten. Daarom is er regelgeving die onderzoek voorschrijft. Als dat niet uitgevierd wordt jaar je zien dat de waarde van kwetsbare en beschermde natuur niet serieus genomen wordt. Natura 2000 gebied hebben we t over.
  Van een gemeente zou je meer mogen verwachten, maar in Epe helaas niet.

 • Bert

  Beantwoordde: Hans Betlem

  Dat had ik ook wel een beetje. Voor bomen langs de weg komt er een stichting en gaan we met bussen naar Arnhem. Maar voor een historisch stukje Epe mopperen we alleen op Epernet. Ik had echt verwacht dat Ons Mooi Epe hier samen met Van Barneveld een oplissing voir had gevonden. Vrijwilligers genoeg toch?

 • Harm Scholten

  Er is iets mis gegaan met het plaatsen van mijn reactie,mijn excuses.
  Iedereen prettige kerstdagen en een gezond 2019 toegewenst.

 • Hans Betlem

  Tja, dat is natuurlijk eenn beetje napruttelen. Dat antwoord kun je wel verwachten. Maar een burger die dat op deze manier aanpakt hoeft op minder clementie te regelen. Een overheid bepaalt zelf zijn regeltjes en bepaalt ook zelf of hij zichzelf handhaaft. Er hebben burgers voor minder stevige boetes gekregen.
  Los van het napruttelen op details is het geheel een schandalige vertoning geweest die heel veel mensen pijn heeft gehaan omwille van een prestigestrijd. Een prestigestrijd win je altijd als je op pluche zit en je omringt weet door politieke 'vrinden' voor wie jij straks weer iets kunt doen, waarschijnlijk ook weer op rekening burger. Wat een verachtelijk ambt.
  Maar zoals eerder betoogd: door de labbekakkerigheid van de Eper bevolking is dit mogelijk. Ik zie nog geen gele hesjes het Marktplein bezetten.
  Jammer dit alles.....

 • Harm Scholten

  Zo,dat zijn nog eens kritische vragen van de VVD,wat voor diersoorten komen er voor rondom de kiosk?
  Het gerucht gaat rond dat de herten drie weken lang van slag zijn geweest en de wilde zwijnen zijn van narigheid weer achter het wildraster verdwenen.

  Zo,dat zijn nog eens kritische vragen van de VVD.
  Welke diersoorten komen er voor rondom de Kiosk?
  Het gerucht gaat dat de herten die daar verblijven drie weken lang van slag zijn geweest nadat de kiosk verwijderd is en de wilde zwijnen zijn van schrik weer achter het wildraster gevlucht.

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.