Zo zit het echt met de kiosk (3 en slot)

kioskeekhoornHad dat nou niet anders opgelost kunnen worden, had de kiosk niet behouden kunnen blijven? Het gaat niet om Van Barneveld, die zijn ‘patat- en ijshutje’ vaker dan veel Epenaren lief was gesloten hield en als werkgever niet bepaald een filantroop was. Het gaat om de kiosk, om dat karakteristieke gebouwtje.

Misschien had de gemeente onder het genot van een kopje koffie of ijsje eens constructief met hem in gesprek moeten gaan en niet meteen met storm en onweer 10 mille per jaar moeten eisen. Van Barneveld heeft het eind van zijn werkzame leven in zicht en misschien viel er wel met hem te praten over overname van het gebouwtje op termijn. Geduld is een schone zaak en levert vaak meer op dan een tirannieke bestuursstijl die gebaseerd is op chantage en machtsspelletjes. Had hem die laatste jaren gegund en bemiddeld bij een overname. Geen enkele ondernemer zal ermee akkoord gaan als de gemeentelijke lasten ineens met 300% omhoog gaan en ik denk dat ook burgers in opstand zouden komen. Maar de gemeente toonde daar geen enkel begrip voor, het doel – 10 mille bezuinigen – heiligde alle middelen.

Een veel betere oplossing werd op een van onze verhalen over de kiosk gesuggereerd: bezuiniging terugdraaien en de kosten betalen van de toeristenbelasting, die met bakken tegelijk binnen komt. En laat Van Barneveld dan gewoon huur betalen ter hoogte van de precariobelasting die hij jarenlang heeft betaald. Dan was er niets aan de hand geweest, was iedereen tevreden geweest, had niemand verloren, alleen maar gewonnen. Maar ja, dit narcistische gemeentebestuur komt op geen enkele foute beslissing terug.

De gemeente wilde het boek zo snel mogelijk dichtslaan. De kiosk had best kunnen blijven staan tot er iets nieuws is, maar dan zou het gemor onder de bevolking maar door etteren. Dat er geen nieuwe plannen ontwikkeld kunnen worden zolang het pandje er nog zou staan, zoals de gemeente beweerde, is natuurlijk volslagen onzin. Het gevolg is dat er nu helemaal niets te krijgen is en bezoekers de dupe zijn.

Trots

De gemeente, die eerder liet weten dat zich spontaan al drie initiatiefnemers met ideeën hebben gemeld, kondigde ook meteen aan een prijsvraag te houden: wie weet een mooie invulling van het gebiedje hertenkamp-Nieuwe Vijver? De meeste politici zijn nog trots ook op deze vorm van ‘burgerparticipatie’, die puur bedoeld is om te trachten de volkswoede enigszins te sussen. Om dezelfde reden drukte de gemeente ons meteen op het hart dat het ‘ensemble’ hertenkamp-Nieuwe Vijver kleinschalig en met behoud van het historische karakter moet blijven. Maar een deel van het historische karakter is weg.

En waar is die ‘derde partij’ gebleven die in 2012 al de exploitatie van het hertenkamp op zich wilde nemen? Of was dat de stichting met deelname van de gemeente, de RSG NO Veluwe, Ondernemersvereniging Epe en de vereniging Behoud Kwaliteit Epe die de gemeente in gedachten had? Maar de harde voorwaarden (alle kosten zijn voor jullie) waaronder dat volgens de gemeente moest gebeuren, werden door de beoogde partijen meteen al resoluut van tafel geveegd.

Argwaan

In het bestemmingsplan ter plekke is ruimte voor 350 vierkante meter bebouwing. Daar gaan het voormalige gebouwtje van Vitens,

Vitensgebouw

de schuur in het hertenkamp en de hokken voor de hoenders en knagers van af. Blijft er toch z’n 200-250 vierkante meter over, al zou de gemeente het liefst willen dat de verkoop van consumpties vanuit het voormalige Vitens-gebouwtje wordt verzorgd. Er komt in ieder geval geen groot gebouw voor de kiosk terug, zegt de gemeente. Maar het vertrouwen in de lokale overheid is bij veel mensen tot het nulpunt gezakt, dus velen staan daar argwanend tegenover. Een treffend voorbeeld daarvan zijn onderstaande foto’s, die we kregen van een zeer betrokken Epenaar die rode paaltjes bij de Nieuwe Vijver zag staan. ,,Vreemd daar dit te zien op dit moment na de sloop van de kiosk, vraagtekens derhalve. In de afgelopen decennia was er geen aanleiding om rode paaltjes daar neer te zetten. Het was er goed en mooi. Deze paaltjes lijken een vingerwijzing voor naderend ‘onheil’ …’’

IMG 7613 b

IMG 7616 b

Labbekakkerig

Over betrokken Epenaren gesproken. Op facebook regende het boze reacties van verontwaardigde Epenaren en mensen van ver daar buiten. De perikelen werden op onze site en facebookpagina door vier- tot vijfduizend mensen op de voet gevolgd. In het dorp was de affaire voortdurend onderwerp van gesprek. Het leek wel of heel Epe op z’n achterste benen stond. Maar als je dan kijkt hoeveel mensen er ter plekke daadwerkelijk steun kwamen betuigen toen dat op twee momenten gevraagd werd, viel dat bitter tegen. Zoals ook maar heel weinig mensen Ons Mooi Epe wilden steunen toen die vorige week donderdagavond bij de commissievergadering aangevraagde inspreektijd wilde benutten om een minuut te zwijgen; ‘burgers hebben hier toch niets te vertellen’. Helaas mocht die briljant bedachte actie om formele redenen (de kiosk stond niet op de agenda en de spreektijd moet al ver van tevoren aangevraagd worden) niet uitgevoerd worden.

Kortom, de meeste Epenaren spuwen hun gal wel over iets, maar zijn te labbekakkerig om daarvoor in actie te komen. Ze laten het allemaal maar gebeuren. In bijvoorbeeld Vaassen gaat dat wel anders. Daar zijn de saamhorigheid en strijdbaarheid vele malen groter dan in Epe. Dat is nou precies de reden waarom Nieuwe Lijn het ook in Epe voor het zeggen heeft en Epe nooit een grote politieke partij zal hebben die zich druk maakt over zaken waar het gros van de Epenaren zich druk over maakt, maar niets voor over heeft.

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
 • Ellis de Vries

  Beste Jan,

  Sinds 10 jaar volg ik intensief de politiek in Epe, waarvan 8 jaar in de Raad. Waarom eigenlijk? Het is een rare omgeving als ik eerlijk ben. Raar omdat de normale zorgvuldige uitgangspunten, zoals het luisteren naar elkaar en naar de ingebrachte argumenten of besluiten nemen op basis van feiten in plaats van macht, er vaak niet toe doen. Het bizarre is, is dat de onderlinge sfeer in de Raad daarbij vriendelijk is. Dus aan de ene kant stel ik een ongekend machtsdenken vast, gecombineerd met een onderlinge beleefdheid.

  Bij elk dossier met een dikke saus “ik ben de baas”-houding en “ik duld geen tegenspraak” vinden Ruud en ik gaten, die slim en vakkundig worden toegedekt. Hiertegen treden we op, omdat we alle twee geen enkel respect hebben voor ordinair machtsdenken en de daaraan gekleefde arrogantie. We willen fatsoenlijke oplossingen. Er zijn zoveel dossiers waarbij de coalitiepartijen bang worden voor een tegengeluid en dan uit pure armoede een greep doen in de boodschappenmand vol met bedorven en over datum-producten.

  En daarom zit ik in de politiek. Ik wil dit niet, ik wil een andere politieke cultuur, een cultuur waar voorstanders en tegenstander met elkaar in gesprek gaan. Waar geluisterd wordt, waar echt naar draagvlak gezocht wordt. Waar lastige besluiten transparant te volgen zijn. Een politiek waar gezag leidend is en waar macht geen middel is om je zin zonder blikken en blozen door te drukken.

  Ben ik naïef? Ongetwijfeld! Dat interesseert me niet. Maar ik ben wel iemand die gemiddeld 12 uur in de week een slag in de rondte werkt om een ander bestuurlijk denken te krijgen. Gecombineerd met een pittige baan en een gezin. Ik accepteer machtsarrogantie nooit. Ik kan niets met een passieve houding. Dat zit niet in mijn DNA. Simpelweg omdat daarmee niets verandert. De verandering moet er komen. Links om of rechts om.

  Dus Jan, ik deel absoluut jouw analyse rond de kiosk in drie delen. Alleen jouw slotconclusie dat er nooit wat zal veranderen deel ik niet. De VVD gaat er weer verder mee en zal aan wethouder Aalbers vragen(GroenLinks) of het college zich ook gehouden heeft aan de wettelijke eisen van de Wet natuurbescherming? Het slopen van een bouwwerk midden in een beschermd natuurgebied moet eerst onderzocht zijn door middel van een ecologisch onderzoek. Om te voorkomen dat zwaar beschermde diersoorten vernietigd of verstoord worden door de sloop. Dat is een wettelijk gegeven.

  Ook een college van burgemeester en wethouders van Epe hebben zich te houden aan wetgeving en procedures! Daar is de persoonlijke eed en belofte bij aanvang van een nieuwe bestuursperiode ook voor bedoeld. Maar dan moet je bij het uitspreken van de eed of belofte er wel naar geluisterd en de essentie ervan begrepen hebben.

 • Haverkamp

  Beantwoordde: Ellis de Vries

  Je wilt een andere cultuur? Naar mijn weten werd "Hans" unaniem voorgedragen voor een nieuwe termijn en als er een cultuurbarbaar is....
  Hoe zwart moet een zwartboek zijn Ellis? Krokodillentranen derhalve!

 • Ellis de Vries

  Beantwoordde: Haverkamp

  Beste Haverkamp,
  Aan de kant staan en alleen kritiek leveren is nog nooit mijn stijl geweest. Aan de andere kant is het ontvangen van kritiek een gratis advies.

  Zal ik het met iedereen eens zijn? Nee.
  Zal iedereen het met mijn visie eens zijn? Nee ook niet. Dat blijkt nu.

  Ik maak keuzes en ik ben open in die afweging. Ook die realiteit is een gegeven en op waarheid berust. Ik kan inhoudelijk toelichten waarom ik mee ben gegaan met deze burgemeestersbenoeming. Maar mijn argumenten zullen nooit overtuigend voor u zijn Haverkamp, schat ik zo in.

  Feit is dat de VVD als enige partij in de Raad niet akkoord is gegaan met het huidige coalitieakkoord. Alle andere partijen hebben of hun handtekening gezet of hebben hun instemming er aan gegeven. Ook dat standpunt kan ik met argumenten toelichten. Dat blijft mijn koers; inhoudelijke argumenten gebruiken om iets wel of niet te doen. Daar heb ik geen tranen, in welke vorm dan ook, bij nodig.

 • Daniël Verveer

  Beantwoordde: Ellis de Vries

  Mevrouw de Vries, u heeft een herkenbaar probleem. U kunt uw 'eigen ding' nooit zo doen als u in een ideale wereld
  het zou willen doen, uit overtuiging. U blijft netjes en vriendelijk. Echter bij dit college werkt alleen een botte bijl ;
  macht van de sterkste. Zaak is dus om de sterkste te worden in de Raad. En gezien de gedragingen van de VVD
  in de landelijke politiek kost u dat op gemeentelijk niveau stemmen...

 • Haverkamp

  Beantwoordde: Ellis de Vries

  Talloze mensen staan aan de kant en leveren kritiek, terwijl ze vanuit de samenleving actie ondernemen, niet zelden met een goed resultaat.
  Vanzelfsprekend maakt u keuzes, dat is wel gebleken en die staan wat mij betreft haaks op uw uitgebreide "cul" tuur" verhaal.

Iets melden of vragen?
[email protected]

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.