Briefwisseling tussen een schizofreen en een autist

Voor Briefwisseling HR AangepastDe uitdaging aangaan is altijd de moeite waard. Want door stil te staan bij je eigen en andermans perspectief, bij de verschillende accenten en facetten van menselijke interactie, verrijk je je blik op het leven. Verrijken is ook wat het boek ‘Briefwisseling tussen een schizofreen en een autist’, een nieuwe uitgave van Uitgeverij Gelderland uit Epe, doet. De auteurs Axel Ruiters en Felix Sperans geven inkijk in hun psychische kwetsbaarheid en in de dagelijkse twijfels en de hoop die daarmee gepaard gaan.

Op die manier helpen ze de barrière in onze samenleving rond psychische problemen verder te slopen. En maken ze duidelijk dat hun ‘anders zijn’ helemaal niet zo ‘anders’ is als velen denken.
Als maatschappij hebben we decennialang nagelaten om psychische problemen beter te begrijpen. Gelukkig krijgt geestelijke gezondheid stilaan de aandacht die ze verdient. En daar draagt een boek zoals dit zeker aan bij.

Uit het voorwoord van Maggie De Block, Minister van Volksgezondheid

'Alleen zij zelf hebben het recht zich zo te noemen: de autist en de schizofreen: Axel en Felix. Ze presenteren zich onomwonden, in woord en vorm. De eerste – breedvoerig, hypergedetailleerd, repetitief – dramt als vanzelf zijn eigenheid bij de lezer binnen; de tweede – kort, afgemeten, besloten en vermijdend – onttrekt zich meer en meer aan het beeld. Beiden – voornaam en plechtig – dwingen respect af. Felix biedt Axel een (brief)structuur om zijn leven te vertellen.
We krijgen een beklijvende inkijk in de ervaringen en emoties van het kind, de adolescent, de jongeman en de man met autisme. Ook zo voor Felix, die vanaf zijn kindertijd worstelde met een diepgaande desinteresse in het Leven. Ze geven ons een onverbloemd indringend relaas van hun anders-zijn èn van de lichtpunten die zij vonden, als wondermooie kleine rotsplantjes op moeilijk leefbare hoogvlakten.
Dit is een boek voor alle mensen. Omdat we allemaal terugdeinzen voor het onvertrouwde. Axel en Felix brengen het bruusk aan: “Zie zo zijn wij. Leer ons kennen !”'

Uit het voorwoord van Marina Danckaerts, Hoogleraar en diensthoofd kinder- en jeugdpsychiatrie KU Leuven

'Dit wil ik wel vertellen aan de ouders van een kind met deze beperking: sluit je niet op in een kerker van verbittering. Laat nooit je hart door wrok of haat eroderen, maar kleur de wereld bont met de volle tinten van hoop en schoonheid, echtheid en mildheid.'

Uit het nawoord van Sien Luyckx - Moeder van Axel Ruiters

'Axel Ruiters, een autist van 50 jaar, en Felix Sperans, een psychiatrische patiënt van 75 jaar, leerden elkaar op Internet kennen. Al vlug raakten ze geboeid door elkaars leven, dat zo verschillend bleek te zijn. Daarop besloten de beide andersvaliden elkaar hun hele levensloop te vertellen, van bij hun geboorte, tot op de dag van vandaag, de ene episode na de andere. Ze deden dat per e-mail, waarvan ze de teksten nu bundelden tot dit boek. Beide vrienden schrokken van het moeilijke leven dat de ander was toebedeeld. Ze stonden te kijken over de vindingrijkheid die ze beiden aan de dag legden om zich toch staande te houden in het leven, ondanks alle moeilijkheden waarmee ze te kampen kregen door hun ziekte én door hun omgeving, die hen en hun ziekte maar niet wilde begrijpen.'

Klik hier voor enkele doorbladerbare pagina’s uit het boek.

ISBN: 9789491826474 | Paperback | 218 pagina’s | € 22,95

Van Felix Sperans verschenen deze boeken eerder bij Uitgeverij Gelderland

Meer nieuws over Uitgeverij Gelderland:
• In september verschijnt ‘Postje Klarendal’, de ongelooflijke en waargebeurde belevenissen van een Arnhemse medische post in oorlogstijd (de periode tijdens en na Operatie Market Garden)

Voor Briefwisseling HR Aangepast 

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Geen reacties gevonden

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.