Aanpak permanente bewoning recreatiewoningen 'succesvol'

Ruim 230 eigenaren en bewoners van recreatiewoningen zijn in de afgelopen jaren door de gemeente gesommeerd de bewoning van dat pand te beëindigen. Tachtig mensen tekenden daar bezwaar tegen aan en uiteindelijk vochten 25 bewoners de actie van de gemeente aan bij de rechtbank in Zutphen. Slechts twee maal is de gemeente in het ongelijk gesteld.

Dat meldt de gemeente Epe in een evaluatie van het project ter bestrijding van permanente bewoning van recreatiewoningen. Ze schrijft daar het volgende over:

,,In 2008 is de gemeente Epe gestart met de projectmatige aanpak van de permanente bewoning van recreatiewoningen. Onlangs is dit geëvalueerd. De aanpak is succesvol gebleken: er is duidelijkheid verschaft, voor zowel rechtmatige- als onrechtmatige bewoning. Onrechtmatige bewoning is of wordt beëindigd, nieuwe inschrijvingen zijn afgenomen en nieuwe gevallen worden meteen aangepakt.
 
Ruim 1200 eigenaren zijn geïnformeerd over het project en het doel ervan. Er is gelegenheid geboden om de gemeente de juiste informatie te verstrekken en dossiers uit te wisselen om zo onterechte handhaving te voorkomen. Helaas zorgde het wetsvoorstel over permanente bewoning voor veel onduidelijkheid en onzekerheid. Juist de duidelijkheid die de gemeente wenste te verschaffen, werd tegengewerkt door de onzekerheid voor de bewoners tijdens de behandeling van het wetsvoorstel.
 
Uiteindelijk zijn ruim 230 eigenaren en bewoners aangeschreven om de onrechtmatige bewoning te (laten) staken. Dit heeft geleid tot ruim 80 bezwaarschriften, waarvan 25 inwoners in beroep bij de rechtbank zijn gegaan. Zowel rechtbank Zutphen als de Raad van State hebben in meerdere uitspraken bevestigd dat de gemeente Epe terecht en op de juiste manier handhaaft. Uiteindelijk is bij de doorgezette zaken de gemeente in twee gevallen in het ongelijk gesteld bij de rechtbank. Bij de Raad van State is de gemeente in alle zaken in het gelijkgesteld.
 
Het project wordt nu afgesloten, maar het werk is niet klaar. Het door de gemeenteraad vastgestelde ruimtelijk- en handhavingsbeleid wordt voortgezet. Handhaving van onrechtmatige bewoning blijft doorgaan en nieuwe gevallen worden meteen aangepakt. Daarnaast moeten de aflopende begunstigingstermijnen gecontroleerd worden en, waar nodig, dwangsommen geïnd.''

Wat de hele operatie heeft gekost, heeft de gemeente niet bekend gemaakt.

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Geen reacties gevonden

Iets melden of vragen?
[email protected]

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.