Overlast van jongeren in centrum Epe neemt toe

De overlast van groepen jongeren in het centrum van Epe is afgelopen jaar toegenomen, net als de overlast door zwerfvuil. De geluidsoverlast is gelijk gebleven. In het centrum van Vaassen is de overlast van groepen jongeren en geluid afgenomen. ’s Avonds en ‘s nachts was er minder luidruchtige jeugd op straat en de hoeveelheid zwerfvuil is volgens de inwoners licht gedaald.

Dat blijkt uit de enquête die in opdracht van de gemeente in het najaar van 2012 is gehouden. Als vergelijking diende eenzelfde onderzoek dat in 2011 heeft plaatsgevonden. De resultaten worden gebruikt om gericht maatregelen te nemen om overlast tegen te gaan. Dat meldt de gemeente in een persbericht.

Voor Vaassen blijken de uitkomsten positiever dan voor Epe. De inwoners hebben aangegeven het veiligheidsgevoel een gemiddeld gelijk gebleven cijfer te geven: 7,5. Ondanks de overlast hebben zij over het algemeen een positief beeld van hun omgeving.

De gemeente stelt: ,,In de enquête is de inwoners van de dorpscentra gevraagd of zij overlast ervoeren, waar en wanneer deze plaatsvond en welke problemen zij daarbij ervaren hebben. De respons was voor beide enquêtes boven de dertig procent. De enquête geeft volgens de gemeente een goed inzicht in de stand van zaken, omdat de resultaten zijn bekeken in samenhang met de ervaringen van de partners van het overlastnetwerk. Dit is een samenwerking tussen de wijkagenten, de straathoekwerkers van Koppel en de buitengewoon opsporingsambtenaren, de coördinator leefbaarheid en de ambtenaar openbare orde en veiligheid van de gemeente.

Voor Vaassen centrum behoeft de aanpak van overlast geen aparte aanpak op dit moment, kan uit de resultaten van de enquête geconcludeerd worden. Extra aandacht voor de overlastproblematiek tijdens reguliere surveillances voldoet. Door verbeterde samenwerking tussen de partners van het overlastnetwerk kan een eventuele toename van problemen tijdig worden gesignaleerd en aangepakt.

In Epe is de problematiek van overlast hardnekkiger dan in Vaassen. Naar aanleiding van een tussenevaluatie eind vorig jaar is er al een aantal maatregelen getroffen om de overlast verder aan te pakken. Voor de zomer worden deze maatregelen opgenomen in een aangescherpt plan van aanpak dat de partners van het overlastnetwerk gezamenlijk op zullen stellen.''

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Geen reacties gevonden

 

Iets melden of vragen?
[email protected]

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.