Is de gemeente Epe onbetrouwbaar?

Het is bij de gemeente Epe, zowel bestuurlijk als ambtelijk, blijkbaar niet bekend dat inwoners en toekomstige inwoners een bestemmingsplan zien als rechtszekerheid voor hun omgeving en dus voor hun directe leefsituatie. Een bestemmingsplan is bedoeld om te voorkomen dat er in een gebied ongewenste ontwikkelingen kunnen voorkomen zodat iedereen hieraan rechtszekerheid kan ontlenen.

De gemeente Epe honoreert echter om het even welke vraag van ‘ondernemers’, liefst die, die in strijd zijn met het bestemmingsplan. Zoals altijd zoekt de gemeente de randen van wat mogelijk is op. Dit, in plaats van rechtszekerheid aan haar inwoners te bieden, waar het bestemmingsplan voor bedoeld is.

Als er zich een, door de gemeente gewenste, ontwikkeling voordoet die echter niet in het vigerende bestemmingsplan past, klinkt in de wandelgangen van het gemeentehuis enthousiast; ,,Weet je wat we doen? We gaan gewoon het bestemmingsplan wijzigen! En dan kan het wel! Geen enkel probleem.“

door Ben van der Sman

Dat hebben ze ook gedaan met de verandering van de midgetgolfbaan in Wissel die inmiddels tegen de zin van de omwonenden een horecabestemming heeft gekregen. Alle inwoners rondom deze midgetgolfbaan gingen er op basis van het bestemmingsplan vanuit dat er géén horeca zou komen en … dat kwam er wel als gevolg van een door de gemeente Epe gewijzigd bestemmingsplan. De omwonenden hadden de een na de andere rechtszaak gewonnen tot enkele malen aan de Raad van State toe. Maar toen de gemeente besloot om dan maar het bestemmingsplan te wijzigen, was er geen redden meer aan. ‘Ondernemend’ Epe had weer zijn zin gekregen. De betreffende ondernemer heeft destijds voor een prikkie de grond (zonder horecavergunning) gekocht en werd beloond door grond mét een horecavergunning. Kassa! Stuitend om te ervaren dat collega-‘ondernemers’ en enkele mensen die niet in het betreffende gebied woonden, die ontwikkeling wél steunden terwijl dit gewoon crimineel gedrag is. Het is voor hen te hopen dat dit soort ontwikkelingen niet in hún directe woonomgeving plaats vinden, want dan is de beer los.

Dit bestuurlijk wispelturig gedrag is in Epe aan de orde van de dag en zo verliezen de inwoners van Epe het vertrouwen in hun gemeentebestuur!

Wat te denken van de kiosk bij het hertenkamp. De kiosk was al zo’n 40 jaar in particuliere handen. Het bestemmingsplan werd ‘gewoon’ gewijzigd omdat de gemeente een probleem kreeg met het onderhoud van het hertenkamp. In dat nieuwe bestemmingsplan werd de kiosk doodleuk aan het hertenkamp gekoppeld, waardoor de huidige uitbater kon vertrekken en het onderhoud straks uit de opbrengsten van een nieuwe horecagelegenheid kan worden betaald. En dat alles voor een structurele bezuiniging van 10.000 euro, peanuts voor de gemeente Epe. Het ruikt niet fris!

Als volgende voorbeeld de wens van Tongeren om in een bestaande schuur een kantoor en ontvangstruimte te mogen maken. De buren hebben hiertegen bezwaar aangetekend omdat dat volgens het vigerende bestemmingsplan niet mogelijk is. En wat doet de gemeente? U raadt het al: het bestemmingsplan wordt aangepast om die ontwikkeling tóch mogelijk te maken. Wat stelt zo’n bestemmingsplan als rechtszekerheid voor omwonenden dan nog voor!

Van dit soort praktijken zijn inmiddels vele voorbeelden en het kan niet meer worden ontkend dat de gemeente uiterst dubieus en schimmig handelt. Iedere keer als een ontwikkeling volgens het vigerend bestemmingsplan niet mogelijk is, volgt een gesprek van de initiatiefnemer met één van de leden van het college en gaat de zaak alsnog door. Wie zit daarbij om de belangen van de burgers te bewaken? Wat wordt daar afgesproken en waarom gaan al die ontwikkelingen dan toch altijd door?

Ook de vraag van een ondernemer om in Emst maar liefst 18 ha kerstbomen te mogen kweken in een ecologisch uiterst gevoelig gebied wordt door de gemeente, na een gesprek met één van de bestuurders, gewoon doorgezet ondanks het in eerste instantie door een ambtenaar volkomen terecht afgewezen verzoek. Eén van de argumenten van de gemeente is dat er toch al 4 ha illegaal (!) aanwezig is en dat daarom de rest ook wel toegestaan kan worden. Talloze instanties zijn te hoop gelopen en hebben in een bezwarenzitting hun argumenten kenbaar gemaakt, maar het feit dat één ondernemer iets wil en talloze hoogwaardige instanties met veel meer kennis van zaken dan de ondernemer en de gemeente, dit om inhoudelijk zeer gegronde redenen afwijzen, zet de gemeente niet aan tot heroverweging, ondanks een voor de gemeente dramatisch verlopen bezwarenzitting.

De bezwaarschriftencommissie kan enkel adviseren: voor het gemeentebestuur is er geen sanctie als een mogelijk voor de gemeente negatief advies niet wordt opgevolgd. Procedureel is het allemaal in orde en daarmee is voor het gemeentebestuur de kous af. Oprecht bezorgde en betrokken inwoners staan dan opnieuw in de kou.

Dit laakbare gedrag gebeurt inmiddels op zo veel dossiers, dat je kunt spreken van een gemeente Epe die enkel instrumenteel handelt en structureel een lange neus trekt naar elk aanbod van inhoudelijk meedenken. De enige visie die dit gemeentebestuur lijkt te hebben is dat inspraak en burgerparticipatie zoveel mogelijk buiten de deur gehouden moeten worden. In hoeverre enkele dominante bestuurders (wethouders) hier debet aan zijn óf de volgzame ambtenaren, is moeilijk in te schatten. Inmiddels lijkt het er op dat béiden hiervoor verantwoordelijk zijn vanwege een door en door verziekte machtscultuur die inmiddels al jaren aan de gang is. Alle rechtbanken in de omgeving kennen dit gedrag van de gemeente Epe dat inmiddels het juridische lachertje binnen de rechtspraak vormt.

Desondanks is geen enkele verbetering merkbaar. Logisch dat een flink deel van de inwoners procedures aanspant tegen de vloed aan bestemmingsplan-aanpassingen door de gemeente, daartoe genoodzaakt omdat een redelijk gesprek geen enkel effect lijkt te hebben. De kosten die de gemeente Epe maakt voor deze juridische procedures (die de inwoners in feite betalen via de belastingen!) zijn inmiddels, ten opzichte van enkele jaren geleden, meer dan verdubbeld. Dit is in flagrante tegenspraak met hetgeen men door de invoering van burgerparticipatie juist wilde voorkomen. Een heel pijnlijke constatering is dat de gemeente inmiddels een fors aantal vacatures voor juridische medewerkers heeft opengesteld!

Beste inwoners van de gemeente Epe, het lijkt erop dat we veranderingen in de cultuur van de gemeente alleen kunnen bewerkstelligen met groot maatschappelijk verzet. Het is voor ons en voor de toekomst van ons mooie dorp van belang luid en duidelijk kritisch te zijn, gezien de gemeentelijke doofheid voor zijn burgers, tenzij de burgers zeggen wat de gemeente wil horen, want dan komt het in de pers.
Wees kritisch, laat je horen en zien. Besef wel dat veranderingen in de cultuur van de gemeente alleen doorgaan bij groot maatschappelijk verzet.

Soms is er veel maatschappelijke onrust, maar als puntje bij paaltje komt, komen er toch verdraaid weinig mensen op de been. Wellicht heeft dit ook te maken met een moedeloosheid: de gemeente doet toch wat zij wil. Let wel!

Geen enkel college houdt stand als er veel mensen op de been komen!

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
 • leen bos

  Ik ben een ervaringsdeskundige.
  Tien jaren lang recht zaken met de gemeente Epe gevoerd tot aan de hoogste raad in Den Haag.
  Allemaal gewonnen.
  Het heeft ons "klauwen met geld" gekost.
  De gemeente besteed jaarlijks een fortuin aan dit soort zaken, maar dat hindert niet omdat dit maar gemeenschapsgeld is.
  Uiteindelijk heeft de gemeente Epe het bestemmingsplan veranderd t.g.v. haar gekoesterde protegé .
  Het bovenstaand artikel is slechts een greep uit honderden.
  Waarom doet de gemeente dit allemaal?
  Het kan toch niet zijn dat er een "Encouragement premium" uitgedeeld word.
  Uit bovenstaand artikel blijkt, dat de gemeente het woord "Democratie" uit haar vocabulair verwijderd heeft.
  Verder blijkt het woord "Burgers"in deze gemeente een vies woord te worden.

 • Jan van de Vlekkert

  Je haalt nauwelijks zo,n 1000 stemmen tijdens diezelfde laatste gemeenteraadsvekizingen, een dieptepunt voor de plaatselijke PVDA en beweert daarna met droge ogen dat er onder de Eper bevolking bijna juichend instemming is over het gevoerde beleid, dan verdien je met deze uitspraak een lintje.
  Een lintje voor de grootste demagoog in deze gemeente, dhr, Dirk Jan Beumer.
  Diezelfde hr. Beumer die mij ooit eens verweet op de man te spelen, bij deze , die onderscheiding komt als ultieme beloning alsnog richting Oene.
  ,,Niet dat ik zelf over alles wat het Gemeente bestuur van Epe doet even juichend over ben,, maar wel in de periode 2014 - 2018 als een schoothondje zonder eigen gezicht achter de grote jongens uit Vaassen lopen, maakt elke reactie op deze site tot een regelrechte farce.

 • Kipukas

  Het is jammer dat mensen hun mening niet kunnen uiten zonder een reactie krijgen ''wat bent u toch negatief'' of ga ergens heen wonen. Heb zelf twee keer een geschil met de gemeente gehad en ben twee keer in gelijk gesteld door de rechter. Als ik nu nog denk aan de reactie die dat opgeleverd heeft van al die onwetende die total geen notie hadden waar het omging en zich er ook niet in wilde verdiepen. Tja zal wel van deze tijd zijn, en daarom heeft de overheid een SIRE campagne gestart doe iets lief, ****s://www.marketingtribune.nl/bureaus/nieuws/2019/03/nieuwe-sire-campagne-doe-eens-lief/index.xml.

 • Jan van de Vlekkert

  Het stukje over het Sint Antoniegilde ook gelezen heren ?

 • Harm Scholten

  Wat is het voor alle Epenaren toch zonde dat die meneer van der Sman nooit deel heeft uit gemaakt van het gemeentebestuur.
  Utopia moet een ideale samenleving zijn,maar met mijnheer van der Sman in de raad zou het in de gemeente Epe met al die ellende die er nu heerst ook een ideale samenleving zijn.

 • Gert van den Esschert

  Meneer Van der Sman u bent lid van OME (Ons Mooi Epe). Waarom niet gewoon een politieke partij opgericht, vanuit het gedachtegoed van deze beweging. Als geboren en getogen Epenaar (64 jaar) woon ik met veel plezier in ons dorp, dat er infrastructureel en financieel er gewoon goed voor staat. Oproerkraaien vanaf de zijlijn heeft geen enkele zin.

 • rene zieck

  u bent erg negatief over Epe

  waarom woont u er dan nog..?
  wat betreft de gemeente
  bij verkiezingen was de uitslag toch duidelijk
  de inwoners willen dit bestuur schijnbaar

  toch tijd om anders te gaan stemmen..?

 • Dirk Jan Beumer

  Niet dat ik zelf over alles wat het Gemeentebestuur van Epe doet even juichend over ben, maar bij de verkiezingen van 2018 hebben de inwoners duidelijk aangegeven dat het gevoerde beleid hun instemming heeft. Van dat verlies aan vertrouwen is bij een grote meerderheid van de inwoners geen sprake.
  Bij de vele rechtszaken waar u het over heeft werd de Gemeente Epe veelal in het gelijk gesteld.......

 • ben van der sman

  Beantwoordde: Dirk Jan Beumer

  Hr Beumer, uw opmerking dat de gemeente Epe door de rechtbank veelal in het gelijk werd gesteld is volkomen onterecht. U zou toch beter moeten weten. De gemeente werd pas in het gelijkgesteld toen het bestemmingsplan weer was aangepast en opnieuw voor de rechter kwam. Dat is nu net waar het om gaat. Dat is volksverlakkerij.

 • Daniël Verveer

  Beantwoordde: ben van der sman

  Hr. Beumer, u heeft gelijk dat veelal de gemeente gelijk KRIJGT. En ik heb tot nu toe in een aantal zaken bij de rechtbanken ervaren hóe dat zo komt.
  Ten eerst is er een richtlijn voor de rechtbanken om zaken 'af te doen' . Dat betekend dat er maar twee uitspraken zijn : bezwaar ONgegrond, of bezwaar GEgrond, maar rechtsgevolgen blijven in stand.
  De gedachte erachter is dat 'de burger vertrouwen moet hebben in het oordeel van het college' ... ? Het gevolg is echter dat de burger GEEN vertrouwen meer heeft in de rechtbanken !

  Vervolgens ga je dan naar de Raad van State [ feitelijk de 'Afdeling bestuursrecht Raad van State, AbRvS, of kortom 'de Afdeling' ]. Het cynische is dat de AbRvS GEEN RECHTBANK IS !
  Het is gewoon een Afdeling van het ministerie van binnenlandse zaken waar wat juristen zitten en veel uitgerangeerde politici die niet aan de bedelstaf mogen vervallen van de partij..

  De 'uitspraken' hebben dus ook helemaal NIETS met 'rechtspraak ' te maken. Het enige doel is BELEID handhaven en zorgen dat er GEEN jurisprudentie komt die het beleid in gevaar brengt!
  Als burger krijg je dus geen gelijk, als het de AbRvS niet uitkomt. Om die reden heb ik vorig jaar ook een verzoek bij de Raad in Epe ingediend om toe te staan dat er GELUIDSOPNAMES worden gemaakt,
  ter zitting van de Afdeling. Ik heb dit mondeling toegelicht en NIET EEN partij heeft ook maar het fatsoen gehad om een antwoord te sturen of dit verzoek te steunen : allen in het pluche weggezakt..

  Ik heb uit eigen ervaring [ en van vrienden ] vernomen dat er vaak in de uitspraak helemaal niet staat wat er is gezegd. Sterker nog, in het Proces Verbaal [verslag door de griffier] staan soms zaken
  die niet eens besproken zijn ter zitting , in zoverre dat burgers uitspraken in de mond wordt gelegd die NIET zijn gedaan... De enige remedie hiertegen is geluidsopnames, dat is wat de Nationale
  Ombudsman dan ook aan burgers ADVISEERT bij gesprekken met ambtenaren. En de Raad van State, dat zijn ambtenaren... Echter het 'huisreglement' van de AbRvS staat het niet toe..
  Vraag je dan aan de Nationale Ombudsman daar wat aan te doen, dan krijg je als antwoord ".. wij zijn beiden adviesorgaan van de overheid, wij sturen elkaar niet aan.." ... Daar sta je dan als burger..

  Zo heb ik ervaren dat er ter zitting dingen werden verklaard die pertinent niet waar waren, maar ik kreeg geen gelegenheid om te reageren. In het PV is het verhakseld en lijkt het of ik wel mag antwoorden..
  Als je dan de Staatsraad [ 'rechter'] wraakt, dan blijkt dat er nog NOOIT een wraking van een Staatsraad is geslaagd : de slager keurt zijn eigen vlees. Een grote nep.

  Vervolgens dien je een herzieningsverzoek in : de uitspraak is immers niet gedaan op basis van de juiste feiten.. Dat wordt afgewezen : de juiste feiten waren bekend,
  alleen zijn ze niet gebruikt ! Alleen dit bewijst al dat de Afdeling NIET AAN WAARHEIDSVINDING DOET ! En vervolgens, bij de zitting voor het nieuwe bestemmingsplan,
  wordt gewoon verwezen naar de -vorige- uitspraak op basis van ONJUISTE feiten, ondanks dat de juiste feiten nu wel degelijk waren aangevoerd en gedocumenteerd !

  Nederland is aan bananenrepubliek, tot op het hoogste niveau. Kijk maar naar wat Rutte met het referendum over de Oekraïne heeft gedaan...

  De systemen bestaan alleen maar om ons in de WAAN te laten dat we in een democratische rechtstaat leven, we leven echter in een dictatuur van de ambtenarij.

  En de mensen die gelijk kregen bij hun beroep : dat was omdat hun mening overeen komt met het BELEID van de overheid, daar had het college pech.

Laad meer
Powered door Komento