Bezwaar tegen bouw appartementen op plek De Adelaar

Horster Vastgoed en Handels BV wil aan de Heerderweg, op de plek waar chemische wasserij De Adelaar heeft gestaan, 44 appartementen realiseren. Ze worden verdeeld over drie bouwblokken met verschillende bouwhoogten. Daar hebben zeventien (groepen) mensen bezwaar tegen. Onder hen ook ir. D.Verveer uit Epe, die naar aanleiding van een gemeentelijke commissievergadering die gisteravond over onder meer het bouwplan is gehouden, zijn grieven verwoordt in een ingezonden stuk.

,,Vandaag staat er een tam stukje in de Stentor, over de zitting gisteravond van de raadscommissie. Geen van de zware kritiekpunten die ik boven tafel heb gebracht staan in het artikel. Ook niet de oprechte bezorgdheid van raadslid de heer J. Aalbers omtrent het in stand blijven, werkend als bron voor de beek, van de sprengkoppen. De initiatiefnemer geeft niet meer dan een garantie dat deze niet verplaatst worden. Maar als de kleilaag die als stuw het water naar de sprengkoppen leidt wordt doorbroken, kan de bron wel eens droogvallen. Einde beek dus...

Mijn kritiek gaat over de huidige bestemming. Op de plankaart van het huidige bestemmingsplan staat er een bedrijventerrein weergegeven op het achterste deel van het perceel 'Heerderweg 59' en het hele perceel '61/63'. Dit laatste is het adres geweest van een chemische wasserij, die nu gesloopt en de grond gesaneerd zou worden.

De gemeente heeft geen documenten waar iets staat waarom de bestemming van agrarisch naar bedrijven is veranderd. Zelfs met een WOB-verzoek kwam er niets boven tafel. Na veel gesprekken met ambtenaren houden die het op een 'foutje van de tekenaar'. Echter: de kaart is niet bepalend. De rechter heeft in eerdere zaken al aangegeven, dat de tekst van een plan bóven de plankaart gaat (nu heet een plankaart de 'verbeelding'). Aangezien er in de tekst nergens iets staat omtrent de 'Heerderweg 59' met een bedrijfsbestemming, (ook niet in de lijst waar de vermelding van de 'Heerderweg 61-63' staat), is er dus in juridische zin geen sprake van een bedrijfsbestemming, naar mijn beste weten.

Dat betekent dat men terug moet naar de tekentafel. Alleen de 1020M² van de voormalige wasserij zélf mag gebruikt worden, na 50% sanering. Dus mag er 510M² gebouwen komen van ongeveer 3 verdiepingen. Dat zijn rond de dertig appartementen. Daar zullen de omwonenden blij mee zijn; het plan is minder massaal.

Er was een suggestie uit de raad om wél de gebouwen áf te breken, maar herbouw ter plaatse niet toe te staan. Volgens wethouder de heer J. van Nuijs was dat ' erg moeilijk en waarschijnlijk kostbaar; er moet nieuw beleid voor worden ontwikkeld '.

Tijdens de zitting hield ik het op onwetendheid, maar later zag ik thuis dat de heer J. van Nuijs ook de 'Nieuwe Landgoederen' in zijn portefeuille heeft. Laat nu een aantal van de deelnemers aan het project van de voormalige wasserij 'De Adelaar', aan de andere kant van de bebouwde kom van Epe (achter mijn huis...), een 'nieuw landgoed' willen aanleggen. Volgens de regels moet daarvoor een volume aan gebouwen voor worden afgebroken. Volgens de regels mag dat ook elders plaatvinden. Zover ik inzage heb gehad in dit plan, is dat nog niet aan de orde. Er staat geen bebouwing op de locatie.

Wat raadslid de heer J. van Essen voorstelde, en wat de wethouder Nuijs niet voor mogelijk hield, is al bestaand beleid. De initiatiefnemers kunnen gewoon de locatie 'De Adelaar' saneren, en het bouwvolume gebruiken om het plan bij de 'Lichttorenweg / Dorperveldweg' van het benodigde te saneren bouwvolume te voorzien.

Niet dat ik een voorstander ben van het 'Nieuwe Landgoed'. Het plan omvat (niet recent gepubliceerd, maar naar 'horen zeggen')], nu in een afgeslankte vorm (na heftige kritiek van de buurt), nog een gróót landhuis. Dit zou mogelijk een zorgcentrum worden. Ook staat er een 'Beheerderswoning' bij. Waar dat voor nodig is, (één van de initiatiefnemers woont er naast en is hovenier van beroep), snap ik niet. Er is niet eens een verplichting voor de bewoner van de 'beheerderswoning' om effectief werk te verrichten op het terrein.''

ir.D. Verveer
Epe

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Geen reacties gevonden

Iets melden of vragen?
[email protected]

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.