Monument voor heldenfamilie Van Essen iets dichterbij

De realisatie van een monument voor de familie Van Essen aan de Wachtelenbergweg is eindelijk een stapje dichterbij gekomen. De voltallige Eper gemeenteraad droeg het college van burgemeester en wethouders vanavond op om op korte termijn de benodigde voorbereidingen te treffen.

De familie Van Essen ving in de Tweede Wereldoorlog 54 onderduikers op in haar woning aan de Wachtelenbergweg. De familie heeft er tot 2000 gewoond. In dat jaar onteigende de gemeente het pand omdat ze dacht het sportcomplex uit te breiden en de grond waarop de woning stond daarvoor nodig te hebben. In 2001 brandde de woning geheel uit en de uitbreiding van het sportpark ging niet door. Uiteindelijk besloot de gemeente het terrein in te richten als depot voor groenafval.

De Stichting Broken Wings lanceerde enkele jaren geleden het idee om een gedenkteken ter nagedachtenis aan de familie Van Essen op te richten. Gezien de nieuwe functie van de plek waar de woning heeft gestaan, dacht ze aan een plaats bij beide scholen die daar vlakbij staan. Ben Jonker, bewoner van huize Renderloo, waar in de Tweede Wereldoorlog ook onderduikers waren ondergebracht, pleitte voor het terrein waar de familie heeft gewoond. Eind 2016 liet het college van b en w weten daar niets voor te voelen omdat het vond dat een ‘monument niet gebonden is aan een specifieke plek’, er niets meer op het terrein is dat aan de rijke historie doet denken en omdat het groendepot voor een periode van tien jaar contractueel aan groenbeheerder Axent Groen ter beschikking was gesteld.

Afgelopen periode hebben zich steeds meer organisaties achter het initiatief gesteld. Meer dan tien verenigingen en instellingen steunen het. Ondernemers boden aan mee te werken om de kosten te drukken. Er is nu een concreet plan voor een gedenkteken waarbij ook zichtbaar zal zijn wat er precies gebeurd is. Er zijn ideeën voor educatieve lessen en fiets- en wandelroutes.

Axent liet al snel weten geen problemen te hebben met verplaatsing van het depot naar een andere plek in Epe. Binnen de gemeenteraad kreeg het initiatief geleidelijkaan steeds meer steun en uiteindelijk ging ook het college om. Tijdens de begrotingsvergadering droeg de gemeenteraad het college vanavond unaniem op het groendepot zo snel mogelijk naar de Kweekweg te verplaatsen.

Wethouder Jan Aalbers ging daar in mee, met daarbij de kanttekening dat het plan voor de inrichting van het terrein rond en uitvoerbaar moet zijn en de vergunning rond moet zijn. Hij noemde het een ‘goede ontwikkeling’.

Zo ziet het er naar uit dat het monument er nog vóór 2020, het jaar waarin we herdenken dat we 75 jaar in vrijheid leven, zal zijn.

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Geen reacties gevonden
Powered door Komento