Lintjes voor zeven drijvende krachten

170426 Foto Lintjesregen ovv Hans van de Vlekkert CustomZeven koninklijke onderscheidingen heeft burgemeester Hans van der Hoeve vanmorgen uitgereikt. Onder anderen Epenaar Rijk van Ark Jzn en Vaassenaar Wim van der Maten werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Biljartberoemdheid Ad Vermeulen uit Vaassen werd benoemd tot Ridder. Een achtste onderscheiding wordt uitgereikt op 3 mei, omdat de gedecoreerde vandaag – noblesse oblige – voor vrijwilligerswerk in het buitenland vertoeft.

Van der Hoeve reikte de volgende onderscheidingen uit:
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:
De heer A.J.H. Vermeulen (83) uit Vaassen

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:
De heer R.J.A. van Ark Jzn (70) uit Epe
Mevrouw J. Baarspul-Kadijk (83) uit Epe
De heer J. Dijkstra (62) uit Vaassen
Mevrouw J.R. Hakkert-van Eek (50) uit Oene
De heer J. Kiesbrink (80) uit Oene
De heer W.W. Van der Maten (79) uit Vaassen

De heer R.J.A. van Ark

Rijk van Ark begon in de jaren 80 als vrijwilliger. Hij zette zich geruime tijd in voor de Wilhelminavereniging Epe. Als bestuurslid was hij betrokken bij de organisatie van de activiteiten rondom Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Sinds 2011 is hij de drijvende kracht achter de organisatie van de jaarlijkse Dodenherdenking in Epe.
In 2000 trad Van Ark toe tot het Sint Maartensgilde, dat onder meer tot doel heeft het schuttersgilde in Epe in stand te houden. Als Gildebroeder-Commandant is hij verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van de bijdrage van het gilde aan een aantal jaarlijkse evenementen.
Sinds 2003 is Van Ark voorzitter van het Gelders Politie Mannenkoor. Bij de Vereniging De Zonnebloem is hij lid van de fietscommissie en sinds kort is hij ook lid van het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Grote Kerk Epe.
Van Ark zette zich in het bijzonder in toen Epe en omgeving getroffen werden door de MKZ crisis.

Mevrouw J. Baarspul-Kadijk

Mevrouw Baarspul-Kadijk is sinds eind jaren zeventig betrokken bij de Stichting Welzijn Ouderen, destijds nog gevestigd in Vaassen. Ze begon als administratief ondersteuner en trad in de jaren tachtig toe tot het bestuur. Na een periode als officieel vrijwilliger trad zij in 1997 opnieuw toe tot het algemeen bestuur als secretaris en gelijktijdig was ze lid van het dagelijks bestuur. Tot op vandaag is ze nog steeds in actieve dienst van de SWOE.
In het verleden was ze ook actief voor de Regenboogkerk in meerdere functies. Als lid van de diaconie was ze onder andere betrokken bij de oprichting van de Stichting Present.
Daarnaast is mevrouw Baarspul-Kadijk zeer actief binnen de plaatselijke afdeling van De Zonnebloem, onder meer als bestuurslid en bij het verkopen van loten ten behoeve van de Nationale Zonnebloemloterij.
In 2017 mocht ze de prijs “Vrijwilliger van het jaar” van de gemeente Epe in ontvangst nemen.

De heer J. Dijkstra

Dijkstra begon in de jaren 70 met kerkenwerk, eerst in het zuiden van het land en na zijn verhuizing naar Vaassen voor de Gereformeerde Kerk Vaassen. Daar vervulde hij meerdere functies, zoals secretaris van de beroepingscommissie, pastoraal ouderling, secretaris van de Commissie Erediensten en voorzitter van de Taakgroep Beheer. Sinds 2015 is hij opnieuw pastoraal ouderling.
Daarnaast heeft Dijkstra ruim vijftien jaar gefungeerd als voorzitter voor de Oranjecommissie Vaassen. Hij wist van Koninginnedag en de Dodenherdenking memorabele gebeurtenissen te maken en trad adequaat op toen in 2009 het programma moest worden aangepast als gevolg van het drama bij De Naald in Apeldoorn.
Dijkstra is ook voorzitter geweest van de Stichting Procon, een stichting voor christelijk primair onderwijs. Bij de Rabobank Epe-Vaassen was hij secretaris en plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Toezicht en later ook voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Mevrouw J.R. Hakkert-van Eek

Mevrouw Hakkert-van Eek is in 1994 begonnen met vrijwilligerswerk. Zo was ze was ruim vijftien jaar gastouder voor Franse jongens en meisjes die in Nederland op vakantie kwamen via de Stichting Europa Kinderhulp.
Sinds 1995 is mevrouw Hakkert-van Eek lid van de Evangelisatie Commissie van de Hervormde Gemeente Oene. In deze commissie is zij uitvoerder en organisator van de Witte Tent Week, een activiteit waaraan jaarlijks ongeveer tachtig kinderen deelnemen tijdens de laatste week van de zomervakantie. Daarnaast was zij ook secretaris van de Evangelisatie Commissie en lid van de Jeugdcommissie. Momenteel is zij nog lid van de Commissie Verjaringsfonds en bezoekt zij gemeenteleden die jarig zijn.
Tussen 1998 en 2007 was mevrouw Hakkert-van Eek bestuurslid en secretaris van de School met de Bijbel in Oene. In 2009 werd zij secretaris van Oranjevereniging Oene, die in 2008 bijna ter ziele was. Ze was een van de kartrekkers om de vereniging te behouden en zet zich nog steeds in voor de organisatie van Koningsdag.
Sinds 2011 is mevrouw Hakkert-van Eek ook als vrijwilliger actief voor de Stichting Dorcas, die mensen in nood en diepe armoede helpt. Ook zingt zij regelmatig met de bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen rond Epe.

De heer J. Kiesbrink

Kiesbrink begon met vrijwilligerswerk in de jaren 70 in meerdere functies voor de Hervormde Gemeente Bunschoten. In de Hervormde Gemeente Oene is hij sinds 2001 redacteur van de kerkelijke berichten in de Veluwse kerkbode en hij was twaalf jaar secretaris van de mannenvereniging Wees en Zegen. Tegelijkertijd was hij acht jaar lang ook redacteur van de Boskampkrant van Woonzorgcentrum De Boskamp.
In de Vereniging Oener Belang werd hij in 2006 lid van de werkgroep Klompenpad Oene. Hij was betrokken bij de realisatie van het klompenpad en verantwoordelijk voor de presentatie 'Oene, vroeger en nu'.
Kiesbrink deed onderzoek naar de lotgevallen van de bemanning van de Lancaster 840 die op 22 juni 1944 in Oenerbroek neerstortte, waarover hij het boek 'Angst en spanning rond Oene' schreef. Hij zette zich in voor een blijvend gedenkteken als eerbetoon aan de bemanning en onderhield contacten met families van Engelse nabestaanden. Ook ontwikkelde hij een lesbrief over deze crash voor leerlingen van alle basisscholen in de gemeente Epe.
Daarnaast werkte Kiesbrink mee aan de totstandkoming van het boek 'Bombardement op Oene, 22 maart 1945' en aan de expositie over de Tweede Wereldoorlog in het Kulturhus in Oene in het voorjaar van 2015. Hieruit ontstond het idee van het Cultuur Historisch Museum Oene, waaraan hij actief meewerkte en waarvoor hij vandaag nog steeds veel ondersteunende werkzaamheden verricht.

De heer W.W. Van der Maten

Wim van der Maten is in de jaren 60 begonnen met vrijwilligerswerk bij de Hervormde Gemeente Vaassen, waar hij de functie van diaken had en de financiële administratie verzorgde.
Sinds de jaren 80 is hij vrijwilliger bij voetbalvereniging CSV VIOS in Vaassen, waarvan hij in 2016 zeventig jaar lid was. Hij was er bijna vijftien jaar voorzitter en de club bracht onder zijn bezielende leiding een nieuw clubhuis tot stand. Momenteel hij is nog voorzitter van de schoonmaakploegen en vertrouwenspersoon. Sinds 1999 is Van der Maten penningmeester van de Commissie Huzarenbeker uit Vaassen, die vanaf 1939 jaarlijks uitgereikt wordt voor de beste sportprestatie.
In 1974 werd hij lid van het christelijk mannenkoor Looft den Heere in Vaassen. Hij vervulde er de functie van voorzitter en in 2014 werd hij bij de viering van zijn veertigjarig lidmaatschap benoemd tot erelid van het koor. Binnen het Sint Ursula Gilde, dat schenkingen doet aan diverse organisaties die actief zijn in Vaassen, zorgt hij voor de goede verdeling van de gelden.
Verder is hij betrokken als vrijwilliger bij ZOA Apeldoorn, een hulporganisatie voor slachtoffers van rampen en conflicten. Hij fungeert als chauffeur bij het koor De Regenboog in Heerde, een koor voor mensen met een beperking, en hij is samen met zijn vrouw al 55 jaar mantelzorger voor zijn gehandicapte zus die naast hem woont.

De heer A.J.H. Vermeulen

Ad Vermeulen heeft een lange staat van dienst binnen de biljartsport, met activiteiten die een (inter)nationale uitstraling hebben. Hij kreeg zijn eerste keu in de handen gedrukt in 1948. In 1968 werd hij gecertificeerd en gediplomeerd districtsarbiter en drie jaar later was hij opgeklommen tot nationaal arbiter. Hij is in het bezit van het arbiterscertificaat van de Confédération Européenne de Billiard, de Europese Biljartbond, waarbij de KNBB, de Koninklijke Nederlandse Biljartbond, is aangesloten. In 1972 stond hij als nationaal arbiter in de ring tijdens een Europees kampioenschap en in 1974 mocht hij officieel internationale toernooien arbitreren.
Vermeulen was voorzitter van het district Apeldoorn van de KNBB en als secretaris van de reglementencommissie was hij betrokken bij het herschrijven van de wedstrijdreglementen, spel- en arbitragereglementen en het tuchtrecht. Hij was tientallen jaren docent en examinator in arbitrage in veel districten en ontwikkelde handleidingen voor de opleiding van arbiters op alle niveaus. Alleen al in en om Apeldoorn leidde hij meer dan honderd arbiters op en nog vele honderden meer elders in het land.
Vermeulen was organisator en wedstrijdleider van vele officiële voorwedstrijden en eindstrijden, tot op internationaal niveau. Tevens was hij medeorganisator van nationale en internationale kampioenschappen die in en door het district Apeldoorn werden georganiseerd, zoals het Europees Kampioenschap bandstoten in Apeldoorn, het Nederlands Kampioenschap driebanden in Beekbergen, Europees Kampioenschap Billiard Artistique in Apeldoorn en het Nederlandse Kampioenschap bandstoten in Klarenbeek.
Daarnaast was Vermeulen meer dan 25 jaar redacteur en distribiteur van het districtsblad 'De Biljartkroniek' en ruim 25 jaar columnist van twee rubrieken over reglementenkennis en arbitrage in het bondsblad 'BiljartTotaal'.
In 1989 werd hij door de wereldbiljartbond, de UMB (Union Mondiale de Billard) benoemd tot ‘Arbitre UMB’, als blijk van waardering voor het vele werk dat hij voor de biljartsport doet en heeft gedaan. In 1990 kreeg hij van de gemeente Epe de titel Sportman van het jaar 1989 uitgereikt. In 1991 kwam er een einde aan zijn actieve internationale loopbaan en werd hij door de Algemene Bondsvergadering van de KNBB benoemd tot Lid van Verdienste.

170426 Foto Lintjesregen ovv Hans van de Vlekkert Custom

Foto: Hans van de Vlekkert

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Geen reacties gevonden
Powered door Komento