,,Kruispunt de Meent gevaarlijker dan de hele Heerderweg"

De Zuukerenkweg wordt mogelijk afgesloten voor ander dan landbouwverkeer. Dit omdat de kruising De Meent-Zuukerenkweg, waar deze week weer een ongeluk plaatsvond, nog steeds niet veilig is.

De kruising is al sinds ze er ligt gevaarlijk. In 2014 heeft de gemeente voor veel geld het gebiedje heringericht en iedereen die er regelmatig rijdt wist van tevoren al dat dat niet afdoende is. Een rotonde lijkt de enige oplossing, maar om de een of andere reden wil de gemeente daar niets van weten.

VVD-raadslid Jan Willem Vos vroeg er vanavond in de gemeenteraadsvergadering weer aandacht voor. ,,Het lijkt dat die kruising gevaarlijker is dan de hele Heerderweg’’, aldus Vos. Met de reactie ,,Ik snap die vergelijking niet’’, hield wethouder Robert Scholten zich van de domme.

Maar de problemen zijn hem wel bekend. Uit camera-onderzoek in 2015 bleek dat tien procent van de weggebruikers zich niet aan de regels houdt. Verkeer dat vanaf de Vegtelarij komt, mag niet rechtsaf richting A50 (via de S309), maar veel automobilisten doen dat toch. Ook rijden mensen vanaf De Meent de Zuukerenkweg op. Hoeveel ongelukken er zijn gebeurd, weet de gemeente niet omdat lang niet alle automobilisten een aanrijding bij de politie melden, juist omdat een van de betrokkenen zich niet aan de regels heeft gehouden. ,,het is een lastige plek, dat weten we allemaal.''

Het college wil het liefst wachten op de besprekingen met VMI over een aftakking van de fabriek naar de S309. Scholten letterlijk: ,,We hadden de gedachte om bij de ontsluiting van VMI te zorgen dat als daar hetzij een vierde afslag van de rotonde hetzij een kruispunt komt, om dan de oversteek van de Meent af te sluiten voor regulier verkeer. Dus je kunt twee dingen doen: of je kunt het faciliteren dat iedereen vanuit de Vegtelarij en Zuuk naar de snelweg kan, of je zegt: nee, we gaan het ontmoedigen en dat gaan we nu gezien de vertraging met de ontsluiting van VMI ook onderzoeken, of we op voorhand al maatregelen kunnen treffen om de oversteek van de Meent voor alleen het bestemmingslandbouwverkeer vanaf Zuuk te faciliteren en al het andere verkeer vanuit Zuuk zal dan via andere wegen naar Epe moeten. Dus we gaan nu onderzoeken om het verkeer daar volledig uit te halen.’’

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.