Epenaren mopperen heel wat af op gemeente

Wij Epenaren mopperen heel wat af op de gemeente. Die besteedt te weinig aandacht aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de buurt en informeert en betrekt ons daar onvoldoende over en bij, we worden te weinig betrokken bij de totstandkoming van gemeentelijke plannen en hebben daar weinig invloed op, de gemeente is te weinig geïnteresseerd in onze mening, er is te weinig straatverlichting en het onderhoud van openbaar groen, wegen, paden en pleintjes laat veel te wensen over.

Dat blijkt uit het in 2015 gehouden onderzoek ‘Waar staat je gemeente’ waarvan de resultaten vandaag bekend zijn gemaakt. Epe scoort op de in de inleiding genoemde punten lager dan vergelijkbare gemeenten.

Over de ambtenaren hebben we weinig reden tot klagen. Als ‘klant’ geven we de gemeente een 8 (7,7 gemiddeld elders); we zijn in alle opzichten vol lof over de medewerkers die zich met gemeentelijke dienstverlening bezighouden. Ze zijn vriendelijk (8,8), verzorgd (8,7), tonen voldoende inlevend vermogen (8,6), zijn deskundig (8,7) en geven duidelijke informatie (8,5) en scoren daarmee beduidend hoger dan ambtenaren elders. Het is het enige hoofdonderwerp uit het onderzoek waarop Epe hoger scoort dan vergelijkbare gemeenten. Als partner geven we de gemeente een 5,4 (5,7 gemiddeld), als kiezer een 5,8 (5,9) en als onderdaan een 6,2 (6,3). Als wijkbewoner vinden we dat de gemeente een 7 (7) verdient.

Van het gemeentebestuur hebben we, net als elders, geen hoge pet op. We geven onze invloed een magere 5,5 (5,7 gemiddeld elders) en de vertegenwoordiging door de gemeenteraad een 5,3 (5,5). Over burgemeester en wethouders denken we net als elders: een 6,3 voor ons vertrouwen in hen, een 5,7 voor het al dan niet waarmaken van beloftes en een 6,3 voor de kwaliteit van het gemeentebestuur. We zijn minder tevreden over de wijze waarop we bij de totstandkoming van plannen worden betrokken dan elders: 5,3 tegen 5,7. Dat geldt ook voor onze beleving over de interesse van de gemeente in onze mening (5,8 tegen 6,1) en onze inspraakmogelijkheden (5,7 tegen 5,9). Ook hebben we sterk het gevoel dat we weinig worden betrokken bij de uitvoering van gemeentelijke pannen (5,2 tegen 5,6) en weinig invloed daarop hebben: 5,0 tegen 5,2.

De veiligheid in de buurt geven we een 7 (7), de leefbaarheid zelfs een 7,6 (7,5). Alleen de speelmogelijkheden geven we een beduidend lager cijfer dan elders: 6,1 tegen 7,0, net als de voorziening voor jongeren (4,9 tegen 5,3) in onze vergrijzende woonomgeving.

Het onderhoud van wegen, paden en pleintjes krijgt een veel lager cijfer dan mensen in vergelijkbare gemeenten geven (6,0 tegen 6,7), net als het onderhoud voor openbaar groen (6,0 tegen 6,8), het schoonhouden van de buurt (6,3 tegen 6,8). Daar heeft de gemeente uit bezuinigingsoverwegingen heel bewust voor gekozen; we moeten meer 'participeren', meer zelf rotzooi van anderen opruimen en openbaar groen onderhouden. Kennelijk zijn Epenaren daar niet blij mee.

Burgemeester Hans van der Hoeve is vooral blij met de het hoge cijfer voor de gemeentelijke dienstverklening en bagatelliseert de onvrede en lagere cijfers op diverse onderelen. ,,Wat mij gelijk opviel was dat de waardering van de burger voor onze gemeentelijke dienstverlening bij de Publieksbalie is gestegen van een 7,7 naar een 8'', aldus de burgemeester op de site van de gemeente. ,,Dat is mooi, maar onze rol als partner daarentegen is ietsje gedaald van een 5,6 naar een 5,4. Burgers geven hiermee aan dat ze behoefte hebben aan meer invloed en betrokkenheid bij gemeentelijk beleid. Ik kan dit cijfer ook plaatsen binnen de landelijke ontwikkeling, waarbij burgers steeds meer en vaker van zich laten horen, zowel individueel als in groepsverband. Wij zijn als gemeente bezig met het uitwerken van initiatieven om onze burgers nog meer te betrekken bij ons beleid. Zo is er al het bewonerspanel ‘Epe spreekt’ en wordt burgerparticipatie en het gebiedsgericht werken verder doorontwikkeld. We blijven als collegeleden spreekuren houden en de werkgroep Raad van de toekomst komt binnenkort met voorstellen om raad en inwoners beter met elkaar in gesprek te laten zijn. Onder de naam ‘democratische processpiegel’ heeft de raad unaniem een motie aangenomen om naar meer mogelijkheden te zoeken om inwoners bij gemeentelijke plannen en de uitvoering ervan te betrekken.”

Wie het gehele rapport boordevol cijfermateriaal over onze belevingswereld in Epe wil lezen, kan hier op de site van de gemeente terecht. De downloadlink staat onder het artikel 'Algemene waardering voor gemeente stijgt licht'.

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
 • rik

  Mopperen doen we allemaal wel eens en ook op de Gemeente.
  En vooral op de beleid makers van onze mooie gemeente niet altijd terecht, maar ook vaak terecht.
  En ik wil ook weer mopperen onze mooie Gemeente die steeds minder mooi wordt.
  Kijk eens naar onze plantsoenen en parken mogen ze die naam van park nog dragen het is overal een grote troep en het onderhoud is minimaal.
  De medewerkers die het moeten onderhouden zijn niet meer in dienst van de Gemeente daardoor hebben ze er ook weinig of niets meer mee.
  De aannemer in opdracht van de Gemeente wil met zo min mogelijk kosten de boel onderhouden en dat is te zien.
  Er zijn verschillende plekken waar het blad wat afgelopen herfst is gevallen nog niet is op geruimd.
  Dat er niet overal meer geschoffeld kan worden is duidelijk maar haal dan wel de opslag van zaailingen en bramen etc. die overal staan zelfs in en tussen de rododendrons weg. Alle bomen in de gemeente zijn straks begroeid met klimop daardoor vangen ze ook in de winter met stormen veel meer wind waardoor ze ook sneller omwaaien.
  Zo kan ik nog wel 2 kantjes volschrijven met wat ik zo in mijn gemeente tegen kom en waarneem het is om te huilen!

 • Jan van de Vlekkert

  Bagatelliseren over de onvrede die we met z,n allen hebben wat betreft het functioneren van het gemeentebestuur wordt door onze burgemeester bijna tot kunst verheven.
  In Epe noemen we het gewoon ,,recht lullen wat krom is,,
  Daar zal zelfs ,, de democratische processpiegel,, alleen de zin al, weinig aan veranderen.

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.