Geen zorgen over toekomst kleine scholen

Het dagelijks bestuur van de gemeente Epe maakt zich geen zorgen over de toekomst van de kleine scholen in de gemeente. De onderwijsraad heeft het kabinet geadviseerd scholen met minder dan 100 leerlingen te sluiten, maar volgens het college van b en w loopt het zo’n vaart niet. 

Het college rekent er op dat de Tweede Kamer het advies naast zich neer zal leggen. En als dat niet gebeurt, zijn er nog wel mogelijkheden om de kleine scholen open te houden. In de gemeente gaat het daarbij om zeven scholen.

Dat laten burgemeester en wethouders weten naar aanleiding van vragen van de gemeenteraadsfractie van de SGP/ChristenUnie. Het college reageert als volgt op een aantal van de vragen:

Deelt het college onze zorg dat door deze maatregel 7 scholen in de gemeente Epe onder de opheffingsnorm komen?
Sinds het advies is aangeboden aan het kabinet zijn er verschillende bijeenkomsten georganiseerd door de PO raad t.b.v. schoolbesturen. Er bestaat een enorme weerstand tegen dit advies vanuit de besturenorganisaties. Ook de staatssecretaris heeft kritische geluiden laten horen over het advies. Op dit moment kan er dus weinig over gezegd worden totdat er hierover meer duidelijkheid komt vanuit de Tweede Kamer. Indien het kabinet het advies van de onderwijsraad gaat overnemen zullen op termijn zeven scholen onder de opheffingsnorm komen. Het is altijd mogelijk om dislocaties te vormen maar dat is een schoolbestuurlijke aangelegenheid.
 
De W.G. van der Hulstschool zal door de unilocatie een nieuwe huisvesting krijgen. Gaat deze investering gewoon door als bekend is dat de betreffende school ook in aanmerking komt voor opheffing? Welke consequenties heeft een en ander voor het realiseren van de gehele unilocatie?
De unilocatie Wachtelenberg gaat gebouwd worden op basis van het aantal te verwachten leerlingen in de toekomst volgens de laatste opgemaakte leerlingenprognose ( najaar 2012 ). De W.G. van der Hulstschool maakt deel uit van een schoolbestuur met meerdere scholen. Schoolbesturen die meerdere scholen besturen kunnen altijd onder de huidige wetgeving dislocaties instellen zodat in dit concreet geval de realisatie van de unilocatie geen enkel belemmering zal ondervinden. De betrokken schoolbesturen hebben de uitdrukkelijke wens kenbaar gemaakt (evenals de overige deelnemende partijen) om de unilocatie te realiseren.

Is de gemeente Epe verplicht de ouders, die openbaar onderwijs wensen voor hun kinderen, financieel te ondersteunen als ze hun kinderen in een ander dorp naar school sturen?
In onze grondwet is een artikel opgenomen ten aanzien van vrijheid van onderwijs. Indien er in een bepaald dorp geen onderwijs wordt aangeboden van de gewenste richting bestaat er recht op leerlingenvervoer naar de dichtstbijzijnde school van de gewenste richting. Dit met inachtneming van bepaalde afstandscriteria en de gemeente verordening leerlingenvervoer. Dit geldt voor de richtingen die in de wet staan vermeld. Op dit moment is het niet bekend of dit vanuit rijkswege gaat veranderen.

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Geen reacties gevonden

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.