Laatste reacties

Hi,
I'm looking for any memorabilia in connection with a UK band that played at De Trap on 25/09/1974. We are about to release a live vinyl album fr...
Mooi verhaal met veel bekende dingen voor mij. Wij woonden tegenover de azaleakwekerij en ging naar de Hosthoeker school.
Eerst nog langs het zwemba...
Dit huis werd kort vóór, in en na de tweede wereldoorlog waarschijnlijk bewoond door de fam. J.H. Slebos, directeur van de Confectie Centrale te Elbur...
Wat leuk, zij was is een ver familielid van mij. Ik heb nog een foto / ansichtkaart waar zij op staat met een pijp in de mond.
Wijlen mijn vader hee...
Het is niet de Verlengde Bloemstraat, maar de Wachtelenbergweg. Het witte huisje links is ons huis, Officiersweg 28.
Ik ben familie van veearts altenburg dat is mijn opa jammer dat hij nu niet meer in leven is?
Beste Herman,
Ik ben geboren in 1954 op de Hoge Weerd in Epe en per toeval kwam ik op deze site terecht.
Prachtig vooral de getekende plattegrond. ...
De gemeente Epe moet zich diep schamen dat ze deze kiosk, die er vele jaren heeft gestaan, af te laten breken. Het is nu tot een plek geworden waar je...
Wij wonen nu 51 jaar in Elburg en gaan regelmatig naar het Landgoed Tongeren. Zijn zeer geïnteresseerd in historie in het algemeen waarbij Tongeren to...
Wat een prachtige kerel was Rein........... en wat heeft hij veel betekent voor EPE.
Ik zag nu pas de vraag. Ik heb ook bij Ellie in de klas gezeten. Als leerkrachten hadden we achtereenvolgens: juffrouw Van Klaveren, juffrouw Kamphuis...
Bedankt voor het werk en de mooie artikelen die daar uit voort kwamen. De Gemeente Epe kon een kritische noot vaak wel gebruiken, jullie leverden die!...
Best jammer.
Maar ook mooi dat veel Epenaren er gebruik van hebben mogen maken.
ut is wat ut is.
Ik had een blauwe DKW hummel, mijn broer een grijze.
Ben op zoek naar een restauratie dkw, het liefst een blauwe
Volgens mij is er nog niet zoveel verandert.
Het bijzonder onderwijs mag nog steeds veel te veel eigen onzin verkondigen.
In omringende landen komen...

Zoeken

Overheid negeert de ongemakkelijke waarheid over straling

Overheid, industrie en burgers hebben ieder belang bij goede mobiele communicatie. Voor de overheid zijn draadloze technologieën een enorme bron van inkomsten via de verkoop van zendlicenties en het innen van belastingen. Voor de telecom-branche en andere industrieën die draadloze toepassingen aanbieden, zijn de inkomsten gigantisch. En voor burgers lijkt mobiele communicatie een eerste levensvoorwaarde geworden. Alleen wordt aan die burgers niet duidelijk gemaakt wat de keerzijde is in de vorm van gezondheidsrisico's. Om economische redenen worden die risico's vergaand gebagatelliseerd. Het is een illusie om te denken dat onze overheid onze gezondheid wel zal beschermen. Hoe meer draadloze toepassingen, hoe liever het onze overheid is vanwege de inkomsten en gemak.

Onze overheid heeft stralingslimieten vastgesteld voor de sterkte van electromagnetische straling, afkomstig van zendmasten. Deze stralingslimieten waren en zijn het ruimste binnen Europa. De gezondheidseffecten van deze straling zijn vastgesteld in 2006 door de Gezondheidsraad op basis van het zg. Zwitserse onderzoek, gefinancierd door de overheid (60%) en de telecombranche (40%). In dit onderzoek werden proefpersonen 45 minuten blootgesteld aan straling en werd het denkvermogen en welbevinden onderzocht. Dit heeft dus niets te maken met de gezondheidsrisico's van langdurige blootstelling aan deze straling, zoals in de dagelijkse praktijk. Op basis van dit zg. Zwitserse onderzoek heeft de rijksoverheid haar standpunt gebaseerd v.w.b. de gezondheidseffecten van dit type straling. Vervolgens heeft de rijksoverheid de lagere overheden zoals provincies, gemeentes en GGD's gedwongen zich te conformeren aan dit overheidsstandpunt 'dat gezondheidseffecten niet aangetoond zijn'; ook wordt dit standpunt gehanteerd in de rechtspraak en door de reguliere gezondheidszorg in Nederland.

Ieder weldenkend mens zou verwachten dat zo'n overheidsstandpunt v.w.b. gezondheidseffecten wordt vastgesteld op basis van minimaal enkele tientallen onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken (d.w.z. niet betaald door belanghebbende opdrachtgevers), uitgevoerd door verschillende gerenommeerde internationale onderzoeksinstituten en met name over langere periodes dan 45 minuten (liefst jaren!!). En je zou mogen verwachten dat dit gezondheidsstandpunt van de overheid uit 2006 met regelmaat aangepast wordt aan de hand van de recente stand van de wetenschap, tevens aangepast wordt aan recente Europese aanbevelingen.

Hoewel onze overheid dat met de mond wel belijdt, hebben dergelijke aanpassingen in praktijk sinds het Zwitserse onderzoek uit 2006 niet plaatsgevonden. In vele andere landen binnen de EU zijn wel maatregelen genomen om de stralingsbelasting voor de bevolking te verminderen.

Inmiddels zijn er wel enkele duizenden (niet door de telecom gefinancierde) internationale wetenschappelijke onderzoeken gepubliceerd waaruit blijkt dat er (ernstige) schadelijke gezondheidseffecten kunnen optreden bij stralingsintensiteiten die ver onder de Nederlandse stralingslimieten liggen. De talloze zeer gedegen onderzoeken die negatieve gezondheidseffecten door straling aantonen (ook over langere periodes) worden door onze overheid/Gezondheidsraad al jarenlang stelselmatig afgeserveerd zonder goede argumentatie. De onderzoeken die (mede)gefinancierd worden door de telecom-branche tonen daarentegen doorgaans geen schadelijke gezondheidseffecten aan.

Kankerverwekkend

Vanuit 'Europa' wordt er sinds 2007 ernstig op aangedrongen om de stralingsbelastingen te verlagen binnen haar lidstaten. Het Europees Milieuagentschap (EEA) in 2007, het Europees Parlement in 2009, de Raad van Europa (unaniem) in 2011 en daarnaast nog de Wereldgezondheidsorganisatie die in 2011 straling van draadloze communicatie als 'mogelijk kankerverwekkend' klassificeert. Dit alles ondanks de telecomlobby's.

Echter onze rijksoverheid heeft haar standpunt ten aanzien van negatieve gezondheidseffecten door straling niet aangepast sinds 2006, ondanks dat de overheid aangeeft de Europese ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend te volgen.

De aangetoonde gezondheidsrisico's bestaan b.v. uit een sterk toegenomen kans op hersentumoren na 10 jaar bij regelmatig mobiel bellen (200%) en bij dect-telefoons zelfs 470% (zie www.bioinitiative.org). In ieder huishouden staat ongeveer zo'n draadloze dect-telefoon met basisstation! Zo'n dect-telefoon geeft dus een bijna 5x hogere kans op hersentumoren na 10 jaar gebruik dan een ouderwetse telefoon aan een draadje.

Verder verhoogt de straling van draadloze communicatie de kans op leukemie bij kinderen, borstkanker, alzheimer, vruchtbaarheidsproblemen, aandoeningen van het zenuwstelsel en wordt het in verband gebracht met o.a. de toename van schildklierkanker, ALS, ADHD en autisme.

Kortom, deze straling is een ernstige bedreiging voor onze volksgezondheid; en wel een bedreiging die onze overheid negeert om economische redenen. Met in het kielzog de lagere overheden als gemeentes en de GGD's. De GGD's die onze gezondheid zouden moeten bewaken!!

Lezing

Dinsdag 9 mei is hierover een lezing in het Kulturhus Eper Gemeentewoning te Epe om 20 uur (Stationsstraat 25). De lezinghouder is natuurkundige en 38 jaar werkzaam geweest als onderzoeker bij Philips Research, waarvan 17 jaar als teamleider. Een deskundige bij uitstek. Meer (voor)informatie is te vinden via de website www.stopumts.nl.

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
 • Alex Harmsen

  Straling kun je niet zien en dat is voor sommige mensen een reden om er niet 'in te geloven'.
  Andere mensen/instanties komt het niet zo goed uit dat risico's van deze vorm van straling onder de aandacht van de burger wordt gebracht en doen het af als 'onzin'. Meestal heeft dit te maken met andere belangen dan het gezondheidsbelang.

 • Daniël Verveer

  Het maakt mij helemaal niet uit wat onderzoekers of overheid zeggen. Sta ik binnen 5m van een magnetron oven en gaat deze aan, dan krijg ik bijna direct hoofdpijn. Het maakt wel uit of het een ouder type is en hoeveel vermogen er aanstaat. Als ik met mijn eigen mobiel bel, dan doe ik dat met oortjes in, of handsfree. Hou ik het ding tegen mijn hoofd, dan hou ik het geen 2 minuten vol. WiFi in huis heb ik geen last van. Maar in een hotel, of een flatgebouw met xx-Wifi routers, dan gaat het niet goed. Ik woon niet voor niets in de 'schaduw' van het mobiele netwerk...

 • Piet Das

  Wat een vreselijke onzin staat hier allemaal bij elkaar. Ik geloof er helemaal niks van en met mij vele mensen die er verstand van hebben. Laat je niks wijsmaken, ga NIET naar deze avond! Behalve als ze ook iemand uitnodigen om een DISCUSSIE over deze materie te houden.

 • Willem van Putten

  Straling is het asbest van morgen.

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.