Epe van toen: Rond de bevrijding (2)

Vandaag nog een paar stukjes uit diverse media van kort na de bevrijding van Epe.

 • ‘De Julianalaan en de Prins Bernhardlaan, zoowel te Epe als te Vaassen, hebben hun oude namen weer teruggekregen. In plaats van de door de NSB’ers weggehaalde Julianaboom is, op initiatief van de desbetreffende commissie, nog vóór den verjaardag van de Prinses een nieuwe geplaatst’, meldt het Nieuws- en sadvertentieblad voor Epe op 11 mei 1945.
 • Advertentie in het Veluwsch Nieuw van 14 juni 1945: ‘Heeft u nog stofresten. Wij betalen hier een goede prijs. Eper Poppen Industrie, Hoofdstraat, Epe.’ Het is het bedrijf van Jo Wierdsma, dat later uitgroeit tot de Wibra.
 • Idem: ‘Ons devies Stilstaan is achteruitgaan. Daarom heropenen wij op zaterdag 16 juni a.s. U weet natuurlijk ook wel dat wij de sortering zooals U die van ons gewend was, nog niet hebben, maar toch, wat er te leveren is, hebben wij voor U. Zoo gauw er weer aanvoer is, kunt U op ons rekenen. Magazijn van huishoudelijke- en luxe artikelen A.Jonker, v.h.L.Lammers, Hoofdstr., Epe.’
  Idem: ‘Straks komen ze weer de nieuwe tijdschriften en boeken. Wij staan gereed om Uw bestellingen in ontvangst te nemen. Draagt ons uw abonnementen voor nieuwsbladen en tijdschriften op. Met de bekende service zullen wij u dan weer van dienst kunnen zijn. Scholten’s Boekhandel, Epe.’
 • Een advertentie in het Nieuws- en Advertentieblad voor Epe en vele andere dorpen van 11 mei 1945, het bevrijdingsnummer: ‘Dankbetuiging. Door dezen betuigen Mevr. Poolman, C.H.Poolman en mej. M. van Heusden hun hartelijken dank aan de fam.’s Reinder Koetsier, T.A.Witteveen-Koetsier, Wed.Tellegen en Jan Scholten, voor de uitstekende verzorging tijdens hun verblijf in Wissel ondervonden.’
 • En nog een: ‘Vrij. Vrij. Vrij!!! Aan alle menschen onze gelukwenschen met de totale bevrijding van ons geliefde Vaderland. In de afgeloopen oorlogsjaren hebben wij getracht U naar ons vermogen te bedienen. Hoewel wij niet steeds al Uw wenschen konden bevredigen, wij deden toch wat mogelijk was. En nu met nieuwen moed aan de slag om zoo snel mogelijk weer aan Uw verlangens te kunnen voldoen. De handen aan de ploeg voor den opbouw van Nederland onder het devies: ‘Door eendracht sterk’. Boekhandel Bosch. Hoofdstraat Epe. Wij hielpen u in oorlogstijd, Denkt u aan ons in vredestijd’
 • En de laatste: ‘Uitgekleed werden wij gedurende de 5 jaar van bezetting. Wij deden ons best u in deze jaren zoo goed mogelijk te bedienen. Niet altijd konden wij aan Uw wenschen voldoen. Nu echter een keerpunt is bereikt hopen wij U spoedig weer te kunnen aankleden met de van ouds bekende kwaliteiten. Kleeding- en modemagazijn ,,Het Wapen van Epe’’, W.van Putten.’
 • De Canadezen schreven over hun verslag ver de bevrijding van Epe: ‘Ons B-eskadron had de tijd van zijn leven. Op een patrouille van Kampen naar Elburg reden we op topsnelheid over de hoofdwegen, waarbij we dorp na dorp bevrijdden, wat het werk van de dag was. De burgemeester van Epe bood ons bij tergkeer in het dorp een groot bal aan.’ En dat gebeurde ’s avonds in een uit z’n dak gaand dorp. Overigens was de eerste geallieerde geen Canadees, maar een Nederlander: korporaal-motorrijder G.van Aken uit Eindhoven, die op 17 april een eindje ging rijden en min of meer per toeval in Epe terecht kwam, waar hij hoorde dat de Duitse bezetters ’s morgens, nadat ze een bom op de Hoofdstraat tot ontploffing hadden gebracht om de opmars van de geallieerden te vertragen, allemaal waren verdwenen. De Canadese motorrijder Jean Marie Roger was de eerste buitenlandse bevrijder van Epe.
 • Naast Aalt van Vemde in Wissel en de familie Van Essen aan de Wachtelenbergweg in Epe waagden nog veel meer mensen in onze regio hun leven om onderduikers op te vangen. Zo hebben vijftig joodse onderduikers hun leven te danken aan Derk Hendriks, T.Jonkers en E.J.van Lhuizen-Wielik, die vakantiehuizen huurden waarin ze onderduikers onderbrachten. Ze zorgen met hun familie ook voor voedsel, bedden, valse identiteitskaarten, eerste hulp, enz.

ereboog tongerenseweg

Epe vierde Koninginnedag op 31 augustus uitbundig. Op diverse plekken in het dorp verschenen versierde bogen. Deze zuil stond bij de ingang van het kerkhof aan de Tongerenseweg. Een mooi verhaal daarover met tal van bijzonderheden staat op de site van Gert van den Esschert, Lohuizerbrink.

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
 • Geen reacties gevonden

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.