Epe van toen: Hoofdstraat (8)

dorpsstraat3 CustomVandaag drie foto’s van een stukje Hoofdstraat vol historie, Centraal staan het oude postkantoor en de daarnaast gelegen winkels tegenover de Grote Kerk, waaraan in het boek ‘Ons dorp van toen – zo was ’t en zo is ‘t’ zes pagina’s met schitterende foto’s en herinneringen van dorpsgenoten zijn gewijd.

De foto’s bij dit verhaal stammen uit de eerste helft van de vorige eeuw; twee uit 1917 en een uit 1940. Het postkantoor is in oktober 1880 in gebruik genomen en inclusief een directeurswoning voor 8700 gulden gebouwd door de Nijmeegse aannemer Spoor, die bij de aanbesteding 592 euro en 50 cent onder het op één na laagste bod dook. Opdrachtgever was de gemeente Epe, die het pand verhuurde aan de PTT. Epe mocht niet zo maar een eigen postkantoor openen, maar had daar koninklijke toestemming voor nodig. Die kreeg het gemeentebestuur in mei 1880. Koning Willem III was ook degene die de directeur benoemde. Die eer viel L.Schouten uit Smilde te beurt.

Maar hoe zat het dan met de pakketjes voordat het kantoor er kwam? Die werd in de tweede helft van de negentiende eeuw nog met de diligence van Overbosch naar elders gebracht. Toen die er mee op hield, had Epe een probleem. Maar gelukkig was daar de vroegere postbode van Heerde en omgeving, ene Mulderij. De Apeldoornsche Courant van 26 december 1863 berichtte daar jubelend over: ‘Wij vernemen met genoegen, dat Muldrij de vroegere postbode op Heerde enz. ten gevolge van ’t ophouden der diligence van Overbosch besloten heeft, dingsdag en donderdag van elke week naar Vaassen en Epe en zaturdag’s naar Vaassen, Epe en Heerde te gaan; hij vraagt daartoe minzaam, dat men hem met boodschappen en pakjes moge belasten; en wel te meer, daar genoemde bode sedert de postkar van hier naar Hattem rijdt, zijn middel van bestaan verloren heeft, belovende hij eene accurate en goedkoope bediening.’

Het kantoor heeft er tot 17 april 1945 gestaan. Toen lieten de terugtrekkende Duitsers bommen op de Hoofdstraat ontploffen om de Canadese opmars te vertragen. Het postkantoor werd geheel vernield en de winkels van Beumer (elektra), Lammers (koperslager) en Scholten (bakker), die ernaast stonden en de tegenover gelegen garage van Hooghiemstra liepen veel schade op.

 

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Geen reacties gevonden

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.