Het verhaal bij deze luchtfoto: het leger neemt bezit van Epe

legeroefening

Tweeënhalf jaar voordat de Tweede Wereldoorlog uitbrak was er in Epe ook al een invasie van militairen. Duizenden soldaten namen hun intrek in het dorp. Epe vervulde een belangrijke rol tijdens een grootscheepse militaire oefening. Dat is het verhaal dat opduikt bij deze luchtfoto van 21 september 1937 van een colonne van de artillerie 'in rust’ uit het archief van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie die we eind 2019 plaatsten. Op de valreep van Epernet het verhaal dat er bij hoort.

De oefening had heel wat voeten in aarde. Burgemeester en wethouders namen zelfs het revolutionaire besluit dat de winkels vier dagen lang ’s avonds tot tien uur open mochten blijven, een unicum. Schoolkinderen kregen vrij omdat hun schoolgebouwen werden gebruikt als kazernes en de Eper schones werden overdonderd door de geüniformeerde bezoekers en flirtten zich een ongeluk. Leegstaande woningen werden betrokken en bij verschillende boeren kregen paarden en manschappen onderdak.

De oefening begon in de vroege ochtend van 21 september en duurde tot 23 september 12.00 uur. De eerste troepen arriveerden al op 16 september in Epe, 900 man sterk, die per trein werden afgeleverd. Op 24 september keerden de laatste troepen terug naar hun kazernes of huis.

De nagebootste oorlog vond plaats tussen een ‘blauw’ (12.000 man en 1000 paarden) en ‘rood’ (4000 man en 1000 paarden) leger. De ‘blauwen’ moesten vanaf de Veluwe de IJssel oversteken en naar het Twentekanaal optrekken, terwijl de ‘roden’ bij de oostelijke oever van de IJssel en in de omgeving van Rijssen, Nijverdal en Raalte waren gelegerd en de vijand moesten vertragen dan wel tegenhouden, om zich vervolgens tactisch terug te trekken voor een overmacht aan vijanden. Het blauwe leger was gelegerd in Epe, Nunspeet, Elburg en omgeving. Epe lag aanvankelijk in de frontlinie omdat ons dorp van de drie tijdelijke legerplaatsen het dichtst bij de IJssel lag.

Op dinsdag 21 september brengt de Leeuwarder Courant het eerste sfeerverslag.

1

En:

2

Over het eerste strijdgewoel schreef de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant op 22 september onder meer:

3

De verlaggever van het Nieuwschblad van het Noorden tekent het volgende op:

4

Het donderde behoorlijk in Epe, ook nadat het blauwe leger was opgerukt naar de IJssel. Tussen Tongeren en Epe stond een batterij zware luchtdoelartillerie opgesteld, waarvan de projectielen 12 kilometer ver reikten en volgens de verslaggever van de regionale krant op 7 kilometer afstand nog een ‘goede trefkans’ had.

De auteur was wel heel optimistisch over de militaire kracht van ons land. Benieuwd of hij daar enkele jaren later nog zo over dacht:

5

Op 23 september keerde de relatieve rust weer terug en nadat een dag later alle militairen waren vertrokken, werd Epe weer min of meer een slapend dorp, zich niet bewust van de dreiging uit het oosten die het in mei 1940 zou treffen.

 

Laat je reactie achter

Reageer als gast

0
algemene voorwaarden.
  • Geen reacties gevonden

Terzijde

samen

Houd vol, we moeten met z'n allen door deze crisis. Houd rekening met elkaar en wees extra lief voor iedereen die dat nodig heeft.

 

Copyright www.epernet.nl

Niets mag zonder toestemming van de redactie worden overgenomen.